Panostukset koulutukseen sekä TKI-toimintaan ovat paras tie ulos koronakriisistä

Vesa Vihriälän johtama koronakriisin taloudellisia vaikutuksia selvittänyt työryhmä julkaisi eilen arviointiraporttinsa. Raportissa esitetään arvioita koronakriisin taloudellisista vaikutuksista ja toimenpiteistä, joilla pandemian taloudellisia vaikutuksia voidaan parhaiten lieventää. Koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on raportin mukaan merkittävä rooli talouden elpymisessä kriisin jälkeen. 

Vihriälän työryhmän viesti on selkeä. Koulutukseen ja TKI-toimintaan tulee panostaa, jotta elpyminen koronakriisin aiheuttamasta taantumasta olisi mahdollisimman nopeaa. Uutta kasvua syntyy vain, jos huolehdimme osaamisestamme ja kyvystämme luoda uutta. Samoin tulee välttää viime finanssikriisin jälkeisiä virheitä, jolloin juuri koulutus ja TKI-toiminta päätyivät leikkauslistoille. 

Lisää aloituspaikkoja ja TKI-toimintaa 

Tarkemmissa koulutusta ja TKI-toimintaa koskevissa esityksissä työryhmä esittää muun muassa korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä, TKI-toiminnan rahoituksen kasvattamista ja lukukausimaksujen ottamista käyttöön korkeakouluissa.  

Aloituspaikkojen lisäämiseen ja TKI-toiminnan tukemiseen paras keino on korkeakoulujen perusrahoituksen kasvattaminen. Korkeakoulujen tutkintotavoitteet tulevat nousemaan merkittävästi sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa 2021 alkavalla sopimuskaudella. Korkeakoulut pystyvät kasvattamaan aloituspaikkojaan parhaiten silloin, kun niiden perusrahoitus on siihen riittävällä tasolla.  

Myös korkeakoulujen TKI-toiminnan rahoituksen kasvattaminen kannattaa toteuttaa perusrahoituksen kautta. Tällöin suurin osa rahoituksesta kohdistuu aidosti varsinaiseen TKI-toimintaan hankehakemusten kirjoittamisen sijaan. 

Lukukausimaksujen käyttöönotto ei nykyisessä poliittisessa ilmastossa ole todennäköistä, sillä tiedeministeri Kosonen irtisanoutui esityksestä heti raportin julkaisun jälkeen. Korkeakoulujen kannalta on vaara, että lukukausimaksut johtaisivat perusrahoituksen leikkauksiin jollain aikavälillä. Näin korkeakoulujen hyöty lukukausimaksuista jäisi vähintäänkin määräaikaiseksi. 

Aikuiskoulutus kuuluu kaikille 

Raportti suosittelee myös aikuiskoulutuksen toimintatapojen ja voimavarojen suuntaamista entistä selkeämmin heikosti koulutettuihin kansalaisiin. Koronakriisi tulee osumaan kovimmin matalasti koulutettuihin työntekijöihin, mutta myös koulutetut saavat siitä osansa. Siksi työttömäksi tai lomautetuksi ajautuneille korkeakoulutetuille ja toisen asteen tutkinnon suorittaneille tulee myös olla tarjolla laadukasta koulutusta osaamisen kehittämiseksi ja työelämään paluun tueksi.  

Ammattikorkeakoulut ovat jo aloittaneet oman työnsä koronakriisin vuoksi työnsä menettäneiden auttamiseksi. Suurin osa ammattikorkeakouluista avasi avoimen ammattikorkeakoulun tarjontansa maksuttomaksi työttömäksi ja lomautetuksi tulleille henkilöille.    

Vihriälän työryhmän raportin esitykset koulutus- ja innovaatiopolitiikan osalta. 

Raporttiin pääset tästä >> 

Samuli Maxenius
asiantuntija
Arene ry

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Panostukset koulutukseen sekä TKI-toimintaan ovat paras tie ulos koronakriisistä