Osallisuudesta intoa alumnitoimintaan

Ammattikorkeakouluille alumnit ovat tärkeä ja merkityksellinen yhteistyökumppani. Osana yhteistyötä on hyvä miettiä, minkälainen työelämäkumppani ammattikorkeakoulu on alumnille itselleen. Alumnitoiminta on vahvasti viestinnällistä. Alumnitoimintaa voi kuitenkin lähestyä myös pedagogisesti, esimerkiksi osallisuuden ja toimijuuden näkökulmista. Tällöin keskiössä on alumnin kokema hyöty vapaaehtoiseen toimintaan osallistumisesta.

Dialogi vahvistaa alumnien toimijuutta

Dialoginen oppiminen soveltuu hyvin lähtökohdaksi alumnitoimintaan, jonka pedagogiikka perustuu osallisuuteen ja valmistuneiden opiskelijoiden aktiiviseen toimijuuteen. Alumnien ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun on tärkeä osa osallisuutta. Tällöin alumnit toimivat aktiivisina toimijoina eli toiminnan tuottajina, ei vain yksisuuntaisen tiedon vastaanottajina. Esimerkiksi Humakin Alumnikehittäjät -verkoston tehtävänä on tehdä alumnien näkökulma näkyväksi ammattikorkeakoulussa ja tukea kaikkien alumnien toimijuutta.

Alumnikehittäjäverkoston jäseniltä kysyttiin mikä heitä motivoi toimimaan aktiiveina alumnitoiminnan kehittämisessä?

”Haluan pysyä kartalla, mitä omalla alalla tapahtuu, siis koulutussektorilla. Vaikka nykyinen oma työ ja tehtävät antavat mahdollisuuden kehittää ammattiosaamista, on kuitenkin antoisaa seurata mitä omalla koulutusalalla tapahtuu.” (Kulttuurituottaja YAMK alumni, alumnikehittäverkosto)

”Alumnitoiminnassa saa kuulla ja kokea toisten tarinoita. Tarinoilla yhteisöpedagogi elää ihan eri tavalla, kuin kissa pelkillä kiitoksilla.” (Yhteisöpedagogi AMK alumni, Alumnikehittäjäverkosto)

Alumnikehittäjäverkosto tuottaa mm. alumniaamukahveja, Webinaariclubia sekä osallistuu Humakin pedagogiseen kehittämistyöhön.

Uravalmennus tarjoaa myös alumnille itselleen mahdollisuuden kehittymiseen

Ammattikorkeakoulun alumnitoimintaan sitoutuvat valmistuneet opiskelijat haluavat olla vuoropuhelussa toistensa kanssa, tavata opiskelijoita ja myös mentoroida heitä työelämätaidoissa. Tämän myötä opiskelijat, jotka urasuunnittelun osana tutustuvat erilaisissa dialogisissa kohtaamisissa alumneihin, oppivat luontevan tavan verkostoitua työelämässä mutta myös kiinnittyvät korkeakoulun alumnitoimintaan. Työelämän mentorina toimiminen antaa tilaisuuden myös oman osaamisen kehittämiseen. Eri tutkintojen alumnit kokivat saavansa myös itseään kehittäviä hyötyjä mentoroidessaan opiskelijoita.

” Itse lähdin mukaan, koska koin, että aikoinaan opiskelijana olisin halunnut vahvemman ja kokeneemman tukea. Sitä haluan myös jakaa mahdollisuuksien mukaan nykyisille opiskelijoille – tienviittoja ja opastauluja omalle polulle. Toinen puoli on oma kehittyminen. Liian usein ollaan omassa kuplassa ja kehitytään yhteen suuntaan, ehkä hieman näköalattomastikin.” (Yhteisöpedagogi AMK alumni)

”Mitä alumnina voin antaa: rohkaista opiskelijoita tarttumaan vaativiltakin tuntuviin työtehtäviin, AMK/YAMK-opinnot ovat hyvä perusta.” (Kulttuurituottaja YAMK alumni)

Ammattikorkeakouluissa alumnitoiminnan ottaminen mukaan osaksi ammatillista kehittymistä tukee alumniksi kasvamista opintojen aikana. Tämä kiinnittää opiskelijat alumnitoimintaan jo tutkintoon valmistumisvaiheessa. Opintojen aikana syntyneet suhteet alumniverkostoihin antavat suuntamerkkejä omalle urapolulle.

Alumnit pedagogiikkaa kehittämässä

Alumniorganisaatioissa tehdään paljon opinnäytetöitä ja ammattikorkeakouluharjoitteluita. Valmistuneita opiskelijoita kiinnostavat myös tulevien tutkintojen ja niiden pedagogiikan kehittäminen. Tässä ammattikorkeakouluilla on haasteen paikka; miten aidosti mahdollistetaan alumnien osallistuminen tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen.

Alumnitoimintaan luodut rakenteet tukevat alumnien osallisuutta ja toiminnan aktiivisuutta. Ammattikorkeakoulun alumnitoiminnan vastuita tulisi jakaa myös AMK:n sisäisessä toiminnassa, siten että rakenteita vahvistetaan alumnitoiminnan tueksi. Alla alumnien näkemyksiä miten merkittäviä ovat suhteet omaan ammattikorkeakouluun valmistumisen jälkeen.

” Olen kiinnostunut seuraamaan, tukemaan ja kehittämään yhteisöpedagogi tutkintoa.” (Yhteisöpedagogi AMK alumni)

” Harjoitteluiden ohjaamisen koen tärkeäksi osaksi alumnien tehtäviä. Hienoa että alumneja on mukana tekemässä harjoitteluohjaajakoulutuksen sisältöä.” (Tulkki AMK alumni)

”Harjoitteluiden avulla pääsemme rekrytoimaan huipputyypit etukäteen. Myös uuden työntekijän perehdyttäminen helpottuu, kun takana on aikaisempi harjoittelujakso.” (Yhteisöpedagogi AMK)

Hyviä työkaluja alumnien osallisuuden vahvistamiseen ovat vuorovaikutukseen ja dialogiin perustuvat työmenetelmät. Vuoropuhelu tukee aktiivista toimijuutta ja alumnit eivät jää tiedon vastaanottajan rooliin vaikuttamisen sijaan.

Sanna Nieminen
lehtori alumnikoordinaattori
Humanistinen ammattikorkeakouluLue lisää:

Humak 2021. https://www.humak.fi/uutiset/uudet-opetussuunnitelmat-ovat-suunnitteilla-alumnit-mukana-ops-tyossa/

Nieminen, Sanna & Lundahl, Aija 2020: Alumnitoiminta urasuunnittelun edistäjänä. Teoksessa Isosuo Tuula, Joensuu Maija, Klemola Jari, Lignell Irmeli ja Paavola Kirsi (toim.) Tukea Urapolulle. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 116. Painatus: Grano, Tampere. Saatavilla verkossa: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/12/tukea-urapolulle-tuura-2020.pdf

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Osallisuudesta intoa alumnitoimintaan