Opiskelua ristiin rastiin

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkko-opintoja tarjoava CampusOnline.fi-sivusto on ollut avoinna yli vuoden, ja nyt aika tarkastella ristiinopiskelua sekä opiskelijoiden että ammattikorkeakoulujen näkökulmasta.  On kiinnostavaa tarkastella, paljonko opintoja on suoritettu tähän mennessä, mitä palautetta opiskelijat antavat sekä mitä ammattikorkeakoulut tästä hyötyvät.  

CampusOnlinen kautta suoritettu runsaasti opintopisteitä

CampusOnlinen sivustolla on sen avaamisen jälkeen vieraillut yli 200 000 uniikkia kävijää. Ammattikorkeakouluissa on noin 143 000 opiskelijaa, joten voidaan todeta, että opiskelijat ovat portaalin löytäneet.

CampusOnlinen kautta on suoritettu syksystä 2018 alkaen yhteensä 85 000 opintopistettä. Portaali on merkittävä yhteistyössä suoritettujen opintopisteiden tuottaja, jopa 77 % korkeakoulujen yhteistyöpisteistä syntyy sen kautta. Erityisen suosittuja ovat kesäopinnot; ensimmäisenä kesäopintojen ilmoittautumispäivänä portaalissa oli yli 20 000 kävijää ja opintopisteitä kesän 2019 aikana syntyi 54 000. Ensimmäiset opintojaksot täyttyivät ilmoittautumisen alkaessa minuuteissa. Tästä herääkin kysymys, voisiko toteutuksia suosituimmista opintojaksoista olla useampia tai voisiko opiskelijoita hyväksyä suosituille opintojaksoille enemmän?

Opiskelijapalaute CampusOnlinesta ja opintojaksoista on erittäin hyvää, jopa 98 % opiskelijoista suosittelisi CampusOnlinen opintoja ystävilleen. Opiskelijoiden motiivina CampusOnline opinnoille ovat mielenkiintoiset sisällöt, mahdollisuudet omien opintojen jouduttamiseen ja osaamisen syventämiseen sekä ylipäätään mahdollisuus opiskella verkossa. Kevään 2019 palautekyselyn mukaan 84 % opiskelijoista kertoo saaneensa CampusOnlinen kautta opintoihinsa jotain, mitä ei muutoin olisi voinut opiskella. Yllättäen myös opintojaksolle ilmoittautumista pidetään helppona, vaikka ilmoittautumiskäytännöt korkeakouluittain vaihtelevatkin. Haasteena CampusOnline opinnoissa on korkea keskeytysprosentti, kuten verkko-opinnoissa yleensäkin – ilmoittautuneista keskimäärin 38 % suorittaa opintojakson hyväksytysti.

Kysyntä ja tarjonta tulevat eri suunnista

Ammattikorkeakoulut tekevät päätökset omasta CampusOnline-tarjonnasta ja opintojaksoille hyväksyttävistä opiskelijamääristä itsenäisesti. Korkeakoulujen aktiivisuus CampusOnlinessa vaihtelee paljon; osa korkeakouluista näyttäytyy opintojaksojen tuottajina, osa niiden kuluttajina. Eniten portaaliin ovat opintoja tarjonneet KAMK, XAMK ja Centria. Tarjottujen opintojaksojen määrästä ei kuitenkaan voi päätellä eniten yhteistyöopintopisteitä tuottavia korkeakouluja. Opintopisteitä syntyy luonnollisesti eniten opintojaksoilta, joille hyväksytään paljon opiskelijoita. CampusOnline opintopisteitä tuottaa ylivoimaisesti eniten Savonia, jonka osuus kesän 2019 opintopisteistä oli peräti 35 %.

Jokaisesta ammattikorkeakoulusta on osallistuttu CampusOnline opintojaksoille. Eniten opintoja suorittivat Turun AMK:n, Laurean ja Metropolian opiskelijat. Eroa opiskelijoiden osallistumisaktiivisuudessa korkeakouluittain voi selittää toisaalta portaalin markkinointi ja tunnettavuus, toisaalta verkkotarjonnassa ylipäätään olevat erot. Tilastot osoittavat, että portaali tarjoaa kuitenkin tasa-arvoisen näkyvyyden kaikkien korkeakoulujen opintojaksoille. Opiskelijoiden näkökulmasta eri ammattikorkeakoulujen opintojaksot ovat suhteessa kutakuinkin yhtä suosittuja.

Taloudellista potentiaalia on vielä hyödyntämättä

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen näkökulmasta sekä opintojaksojen tuottaminen CampusOnlineen että niiden hyödyntäminen on ollut kannattavaa. Massaopintojaksot, joilla suorituksia syntyy paljon, voivat tuottaa merkittäviä tuloja järjestävälle ammattikorkeakoululle. Toisaalta myös pienemmille ryhmille suunnattujen opintojen tarjoaminen voi yksittäisen korkeakoulun näkökulmasta olla kannattavaa, jos esimerkiksi opintojaksoa ei olisi mahdollista saada täyteen vain omilla opiskelijoilla. 

CampusOnline tarjoaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden täydentää omaa opintotarjontaa, mutta suunnitelmallisella toiminnalla siitä olisi saatavissa enemmän irti muun muassa työnjaon ja oman tarjonnan sopeuttamisen kautta. Valinnaisten opintojen rinnalle opiskelijat toivovat CampusOnlineen syventäviä opintoja. Tämän tarjonnan lisääminen avaisi uusia mahdollisuuksia korkeakoulujen yhteistyölle. CampusOnlinea on rakennettu erityisesti opiskelijoita ajatellen. Samalla on rakennettu myös ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja viety yhteistyössä eteenpäin digipedagogiikkaa ja verkkototeutusten laatua – häviäjiä ei tässä yhteistyössä ole.

Lähteet:

Jonninen, Jukka, Viivain Oy:  eAMK-analyysiraportti, Väliraportti 1/3: Talouden näkökulma ja Väliraportti 2/3 Vaikuttavuus, https://www.eamk.fi/fi/campusonline/campusonlinen-vaikuttavuus/

Huovinen Katri, Piironen Tanja, Simola Sanna:  Palautetta ja tilastoja CampusOnlinesta, kevät 2019 https://www.youtube.com/watch?v=CpM09YmyOaU&feature=youtu.be (webinaaritallenne)

Paula Tyrväinen
projektipäällikkö
eAMK

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Opiskelua ristiin rastiin