Opiskelijoiden harjoittelut turvattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksessa on turvattava ammattikorkeakoulujen sotealan opiskelijoiden harjoittelut, vaatii Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. Harjoittelun rahoittaminen ja ohjaus on ratkaistava valtion tai maakunnan tasolla, jotta sote-palvelujen tuottajat saadaan laajasti mukaan harjoittelujen järjestämiseen.

-Maakuntien on voitava ohjata julkisen rahoituksen piirissä olevat sote-palvelujen tuottajat ottamaan harjoittelijoita, esittää Arenen varapuheenjohtaja rehtori Riitta Konkola.

Toiminnan turvaamiseksi ja laadun kehittämiseksi tarvitaan maakunnan keskitettyä ohjausta. Maakunnan vastuulle tulevat myös harjoittelusopimukset.

-Ammattikorkeakoulut eivät voi ohjata palveluntuottajia harjoittelujen järjestämiseen, Konkola korostaa.

Maakunnalla tulee olemaan keskeinen ohjausrooli suhteessa palveluntuottajiin ja niihin kriteereihin, joilla julkisesti rahoitetuksi palveluntuottajaksi voi päästä. Sote-järjestelmän tulevaisuuden kannalta yksi tärkeimmistä kriteereistä on palveluntuottajan kyky ja mahdollisuudet ohjata ja kouluttaa tulevia ammattilaisia.

Arenen mukaan harjoittelun turvaaminen on keskeistä sotealan korkeakoulutuksen jatkuvuuden ja alan työvoimatarpeisiin vastaamisen kannalta. Laadukkaat harjoittelut ovat osa työnantajan rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkaa.

Koulutukseen kuuluva harjoittelu työelämässä on edellytys ammattipätevyyden myöntämiselle sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan työnantajat ovat perineet AMK -opiskelijoiden työharjoitteluun liittyviä korvauksia, joiden yhteissumma vuonna 2017 oli vajaa 9 miljoonaa euroa. Käytäntö poikkeaa yliopistojen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta.

Arene on vuosia esittänyt harjoittelumaksuista luopumista, mikä on toteuttava sote-uudistuksen yhteydessä. Ratkaisu on tehtävä samalla, kun yliopisto-opiskelijoista maksettavat korvaukset laajennetaan koskemaan myös sosiaalialan koulutusta.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat 80 prosenttia sote-alan korkeakoulutetusta työvoimasta. Yleisimmin suoritettuja tutkintoja ovat sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja ja fysioterapeutti. Vuonna 2017 sosiaali- ja terveysalalla suoritettiin 8800 ammattikorkeakoulututkintoa ja 1000 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Opiskelijoiden harjoittelut turvattava sote-uudistuksessa