Opiskelijoiden harjoittelut turvattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksessa on turvattava ammattikorkeakoulujen sotealan opiskelijoiden harjoittelut, vaatii Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. Harjoittelun rahoittaminen ja ohjaus on ratkaistava valtion tai maakunnan tasolla, jotta sote-palvelujen tuottajat saadaan laajasti mukaan harjoittelujen järjestämiseen.

-Maakuntien on voitava ohjata julkisen rahoituksen piirissä olevat sote-palvelujen tuottajat ottamaan harjoittelijoita, esittää Arenen varapuheenjohtaja rehtori Riitta Konkola.

Toiminnan turvaamiseksi ja laadun kehittämiseksi tarvitaan maakunnan keskitettyä ohjausta. Maakunnan vastuulle tulevat myös harjoittelusopimukset.

-Ammattikorkeakoulut eivät voi ohjata palveluntuottajia harjoittelujen järjestämiseen, Konkola korostaa.

Maakunnalla tulee olemaan keskeinen ohjausrooli suhteessa palveluntuottajiin ja niihin kriteereihin, joilla julkisesti rahoitetuksi palveluntuottajaksi voi päästä. Sote-järjestelmän tulevaisuuden kannalta yksi tärkeimmistä kriteereistä on palveluntuottajan kyky ja mahdollisuudet ohjata ja kouluttaa tulevia ammattilaisia.

Arenen mukaan harjoittelun turvaaminen on keskeistä sotealan korkeakoulutuksen jatkuvuuden ja alan työvoimatarpeisiin vastaamisen kannalta. Laadukkaat harjoittelut ovat osa työnantajan rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkaa.

Koulutukseen kuuluva harjoittelu työelämässä on edellytys ammattipätevyyden myöntämiselle sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan työnantajat ovat perineet AMK -opiskelijoiden työharjoitteluun liittyviä korvauksia, joiden yhteissumma vuonna 2017 oli vajaa 9 miljoonaa euroa. Käytäntö poikkeaa yliopistojen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta.

Arene on vuosia esittänyt harjoittelumaksuista luopumista, mikä on toteuttava sote-uudistuksen yhteydessä. Ratkaisu on tehtävä samalla, kun yliopisto-opiskelijoista maksettavat korvaukset laajennetaan koskemaan myös sosiaalialan koulutusta.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat 80 prosenttia sote-alan korkeakoulutetusta työvoimasta. Yleisimmin suoritettuja tutkintoja ovat sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja ja fysioterapeutti. Vuonna 2017 sosiaali- ja terveysalalla suoritettiin 8800 ammattikorkeakoulututkintoa ja 1000 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Opiskelijoiden harjoittelut turvattava sote-uudistuksessa