Opiskelijat korkeakouluyhteisön voimavarana

Ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta ovat kuin vanha aviopari. Ei ole toista ilman toista. Aitoon ja luottaukselliseen suhteeseen kuulu, että välillä otetaan yhteen, mutta silti tulevaisuutta rakennetaan yhdessä.

Opiskelijakuntien tehtäviin kuuluu opiskelijoiden äänen esiintuominen heitä koskevassa ammattikorkeakoulun päätöksenteossa. Ja oikeastaan jokainen päätöshän koskee tavalla tai toisella opiskelijoita. Korkeakouluyhteisössä opiskelijakunta toimii omalla tavallaan vallan vahtikoirana. Opiskelijakunta, mikä koostuu nimenomaan opiskelijoista, osallistuu korkeakoulujen kehittämishankkeisiin, työryhmiin sekä toimintaan henkilökunnan kanssa. On tärkeää, että ammattikorkeakoulu tukee ja kannustaa opiskelijakuntaa ottamalla opiskelijat mukaan toimintansa kehittämiseen aina kun siihen tulee tilaisuus. Ja vastaavasti opiskelijakunta voi pyytää aina henkilökuntaa apuun, kun se tuntuu tarpeelliselta.

Opiskelijat ovat toden totta korkeakouluyhteisön todellinen voimavara ja alleviivaammekin sanaa yhteisö. Monesti henkilöstö kokee linkittyvänsä juuri kollegoihinsa ja opiskelijat toisiinsa, vaikka opiskelija onkin todellisuudessa vain nuorempi kollega. 

Tamko ja TAMK ovat rakentaneet yhteistä korkeakoulua jo vuosia rintarinnan.  Aito välittäminen, aktiivinen yhteydenpito puolin ja toisin sekä toistemme arvostaminen ovat onnistuneen yhteistyön kulmakiviä. Monesti sanotaan, että johdon tulee näyttää esimerkkiä omalla käytöksellään. Tampereella tätä esimerkkiä on pyritty osoittamaan niin ammattikorkeakoulun johtoryhmän kuin opiskelijakunnan hallituksen taholta.   Olisiko tässä tehokkaan edunvalvonnan lisäksi yksi syy siihen, että Tampereella opiskelijakunnan jäsenyys on niin suosittua.

”Paineet tutkintomäärien kasvattamiseen, vaikuttavuuden lisääntymiseen ja siihen, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa ja laadullisesti työllistyen ovat kovat.”

Asiat eivät onneksi ole koskaan valmiita ja parannettavaa löytyy aina. Esimerkiksi hyvien toimintatapojen jakaminen korkeakoulujen ja opiskelijakuntien kesken. Miten voimme auttaa toisiamme ja tehdä korkeakouluista vielä paremman? Aidon yhteisön rakentaminen vaatii aikaa mutta myös tahtotilaa ja ymmärryksen lisäämistä toisiamme kohtaan.

Paineet tutkintomäärien kasvattamiseen, vaikuttavuuden lisääntymiseen ja siihen, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa ja laadullisesti työllistyen ovat kovat. Yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena on opiskelijoiden osallistuminen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osana opintoja. Korkeakoulujen ja opiskelijoiden tuleekin tehdä yhdessä hartiavoimin töitä näiden tavoitteiden kehittämiseksi. Tässä yhteistä työsarkaa meille riittää.

Markku Lahtinen
Rehtori
Tampereen ammattikorkeakouluAnna Laurila
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Opiskelijat korkeakouluyhteisön voimavarana