Opiskelijakysely paljasti vahvuuksia ja huolenaiheita koronakevään etäopetuksesta

Opiskelijoiden mukaan siirtyminen etäopetukseen onnistui ammattikorkeakouluissa hyvin, mutta puolet opiskelijoista kokee opetuksen laadun heikentyneen. Huolestuttavaa on, että puolet opiskelijoista kokee jaksamisensa huonontuneen, motivaationsa laskeneen ja stressin lisääntyneen poikkeustilanteen aiheuttaman etäopiskelun myötä. Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat kyselivät huhti-toukokuussa opiskelijoiden koronakevään kokemuksia. 

-Siirtyminen etäopetukseen onnistui teknisesti, mutta opiskelijoille tarjottavassa ohjauksessa ja hyvinvoinnin tuessa on kehittämistä, SAMOK:n ja opiskelijakuntien kyselyn tuloksia kommentoi koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ikonen toimii puheenjohtajana Arenen koulutuksesta vastaavien vararehtoreiden ja johtajien verkostossa.

Kaksi kolmesta (63 %) vastaajasta koki etäopiskeluun siirtymisen onnistuneen hyvin omassa korkeakoulussaan. Koronavirus asetti maaliskuussa suomalaisen koulutuksen aivan uuteen tilanteeseen, kun Aluehallintovirasto päätti oppilaitosten tilojen sulkemisesta. Ammattikorkeakoulut siirtyivät muiden joukossa etäopetukseen muutamassa päivässä. Samalla henkilöstö joutui uuteen tilanteeseen, sillä kaikilla ei ollut aiempaa kokemusta etäopetuksesta tai -työstä. 

Puolet vastaajista (49 %) koki opetuksen laadun samalla heikentyneen. Erityisesti näin kokivat opiskelijat, jotka aiemmin osallistuivat pääasiassa lähiopetukseen monimuoto- tai verkko-opetuksen sijaan.  

-Poikkeusolot ja nopea siirtyminen etäopetukseen korostavat opiskelutaitojen merkitystäHannu Ikonen arvioi koronakevättä.  

Itsenäinen työskentely kuuluu korkeakouluopintoihin, mutta sen ei pidä olla yksinäistä työskentelyä. Avovastausten perusteella opiskelijat kaipaavat ohjausta ja opetusta sekä kokevat, että työmäärä on lisääntynyt. 

Neljäsosa vastaajista arvioi, että poikkeusolot vaikuttavat opintojen etenemiseen paljon tai erittäin  

Koronaviruksen johtaessa etätyöhön, lomautuksiin ja jopa irtisanomisiin oli jo maaliskuussa nähtävissä, että opintoihin kuuluvien työharjoittelujen järjestäminen vaikeutuu. 

SAMOK huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta 

Poikkeustilanne on vaikuttanut erityisesti opintojen alkuvaiheissa oleviin, joista yli puolet arvioi stressin lisääntyneen ja motivaation huonontuneen. SAMOK on huolissaan poikkeustilan vaikutuksista opiskelijoiden jaksamiseen. 

 Jo ennen poikkeustilaa tilanne on ollut haastava pienenevien resurssien ja kasvavien paineiden vuoksi. Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, tulee poikkeustilanteesta johtuvaa väsymystä tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen, toteaa puheenjohtaja Anna Laurila Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n tiedotteessa. 
 
Laurilan mukaan vastauksista näkee, miten erilaisissa tilanteissa opiskelijat elävät.  

Erityisesti kouluikäisten vanhemmat kokevat tilanteen hyvin raskaaksi. He kokevat, että korkeakouluyhteisössä ei ymmärretä heidän tilannettaan sekä lasten ja omien opintojen yhdistämisen haasteita. Toisaalta myös yksinäisyys on monelle opiskelijalle aiheuttanut kuormitusta. Monelle opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeää, Laurila jatkaa. 
 
Haasteita on myös etäopinnoissa. Avoimissa vastauksissa korostui näyttöpäätetyöskentelyn aiheuttama väsymys ja uupumus. Ryhmähengen syntyminen ja ylläpito koettiin myös haastavaksi etäyhteyden välityksellä.  

Verkko-opetus on tullut jäädäkseen 

Osa opiskelijoista koki kyselyssä etäopiskelun soveltuvan heille hyvin ja toivoivat, että laajempi etäopiskelumahdollisuus säilyy myös poikkeustilan jälkeen. 
 
-Etäopetukseen perustuvat ratkaisut tulevat varmasti jatkumaan osittain syksylläkin, uskoo rehtori Vesa Taatila Turun ammattikorkeakoulusta.  

Taatilan mukaan ammattikorkeakoulujen keväälle tullut digiloikka on ollut haastavaa projekti sekä opiskelijoille että henkilökunnalle, mutta se tulee myös johtamaan toimivampiin käytäntöihin tulevaisuudessa.  

-Jatkossa opiskelijoiden valintamahdollisuudet tulevat lisääntymään, kun verkkotarjonta lisääntyy, Taatila pohtii. 

Verkko-opintojen käytön laajentaminen edellyttää uudenlaista pedagogista osaamista, jota ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet mm. eAMK-hankkeessa.

SAMOK:n ja opiskelijakuntien kysely antaa arvokasta tietoa ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämiselle.

Tulokset perustuvat SAMOKin tekemään koosteeseen opiskelijakuntien kyselyistä, joihin vastasi 6904 ammattikorkeakouluopiskelijaa 16 eri ammattikorkeakoulusta. Kyselyt toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyönä. 

SAMOK: AMK-opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi heikentyneet merkittävästi korona-aikana >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Opiskelijakysely paljasti vahvuuksia ja huolenaiheita koronakevään etäopetuksesta