Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille 2,7 miljoonaa euroa jatkuvan koulutuksen piloteihin.

Suurin rahoitettava hanke on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhdessä toteuttama markkinoinnin, myynnin ja verkkokaupan Digiosaaja-koulutus 90 opiskelijalle. OKM myönsi hankkeelle 719 000 euroa.

Kaikkiaan tavoitteena on kouluttaa 520 opiskelijaa 16 eri hankkeessa, mihin korkeakoulut saivat kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vastata osaavan työvoiman tarpeeseen erityisesti positiivisen rakennemuutoksen alueilla ja kasvavilla toimialoilla.

Suurin osa rahoitettavista koulutuksista on 30–60 opintopisteen laajuisia tutkinnon osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia. Koulutuksilla voidaan nopeasti vastata talouden kasvun, työn murroksen ja erityisesti teknologisen kehityksen aiheuttamiin osaamistarpeisiin. Rahoitettavat koulutukset antavat mahdollisuuksia uuden osaamisen hankkimiseen ja ammattitaidon täydentämiseen.

– Uudenlainen, joustava koulutustarjonta on osa jatkuvan oppimisen reformia. Tarve kouluttautua uudelleen tai vähintäänkin päivittää osaamista tulee vastaan yhä useammalle. Koulutustarjonnan tulee vastata tähän haasteeseen, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Päätöksessä painotettiin positiivisen rakennemuutoksen alueiden esityksiä sekä työvoimapulasta kärsiviä aloja. Keskeistä on myös koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehtävä yhteistyö työelämän kanssa.

Avustuksilla rahoitettavat koulutukset käynnistyvät tänä vuonna ja kestävät korkeintaan kaksi vuotta. Rahoitettavat hankkeet arvioitiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Rahoitettavat koulutukset:

 1. Centria-ammattikorkeakoulu 120 000 euroa: ICT- ja teknologiakoulutus Pohjanmaan rannikkoseudun veneteollisuuden osaamistarpeisiin (15 opiskelijaa)
 2. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (yhteistyössä Laurea amk:n ja Metropolia amk:n kanssa) 719 000 euroa: Markkinoinnin, myynnin ja verkkokaupan Digiosaaja-koulutus (90 opiskelijaa)
 3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 127 487 euroa: Ohjelmoinnista ammatti -koulutus (40 opiskelijaa)
 4. Karelia-ammattikorkeakoulu (yhteistyössä Jyväskylän amk:n ja Savonia-amk:n kanssa) 440 000 euroa: Ohjelmistorobotiikka palveluprosessien automatisoinnissa -korkeakouludiplomikoulutus (55 opiskelijaa)
 5. Oulun ammattikorkeakoulu 400 000 euroa: Koneautomaation ja yhteistoiminnallisen robotiikan erikoistumisjakso (25 opiskelijaa)
 6. Satakunnan ammattikorkeakoulu 240 000 euroa: Täydennyskoulutus robotiikkaan ja tekoälyyn (30 opiskelijaa)
 7. Savonia-ammattikorkeakoulu 106 000 euroa: Teknologia-alan vuorovaikutteinen kv-myyntiosaaminen -koulutus (20 opiskelijaa)
 8. Seinäjoen ammattikorkeakoulu (yhteistyössä Hämeen ja Tampereen amk:n kanssa) 80000 euroa: Digital Factory Akatemia, teollisuuden tietotekniikka -koulutus (20 opiskelijaa)
 9. Tampereen ammattikorkeakoulu 80 000 euroa: Teollisuustalous digitalisoituvassa maailmassa-koulutus (20 opiskelijaa)
 10. Tampereen ammattikorkeakoulu 120 000 euroa: Fullstack osaajat -yritysten IT-velhot-koulutus (20 opiskelijaa)
 11. Tampereen teknillinen yliopisto 80 000 euroa: Tiedolla johtaminen liiketoiminnan kehittämisessä -koulutus (20 opiskelijaa)
 12. Tampereen teknillinen yliopisto 80 000 euroa: Robotiikka teollisuudessa ja palveluissa -koulutus (20 opiskelijaa)
 13. Turun yliopisto 240 000 euroa: FullStack-ohjelmistokehityksen täydennyskoulutus (60 opiskelijaa)
 14. Turun yliopisto 100 000 euroa: Terveys- ja hyvinvointiteknologian ammatillinen täydennyskoulutusohjelma (25 opiskelijaa)
 15. Turun yliopisto (Kaakkois-Suomen, Turun ja Satakunnan amk:n, yh Novian ja LTY:n kanssa) 120000 euroa: Meriklusterin erikoistumiskoulutus (30 opiskelijaa)
 16. Yrkeshögskolan Arcada 240 000 euroa: Master of Engineering in Big Data Analytics (30 opiskelijaa)