Nöjda studerande ger engagerade alumner

Alumnerna är ett av högskolornas viktigaste visitkort, samarbetspartner och resurs. De resurser som läggs ner på att bygga alumnrelationer betalar sig mångfalt tillbaka. Det säger sig då självt att tillräckliga resurser för alumnrelationer är av stor betydelse för att upprätthålla goda relationer. Arbete måste vara långsiktigt, ha ett uttalat stöd från högskolans ledning och brett engagemang i högskolan. En enmans show, ger ett magert resultat och därför är det viktigt att engagera personal i alumnverksamheten. Här är också ledningens stöd grunden – det visar klart betydelsen och riktningen för alumnverksamheten.

En lyckad alumnrelation börjar redan under studietiden med en nöjd studerade, att studerande har en positiv studieupplevelse. En nöjd studerande är en av de viktigaste grundstenarna för en lyckad alumnrelation senare. Det emotionella bandet utvecklas under studietiden och det är viktigt att alumnen känner sig stolt över sin utbildning.

Alla utexaminerade är alumner, oberoende om hen är engagerad eller inte. Alumnen har ett emotionellt band till sin alma mater och gör sina val utifrån det. Yrkeshögskolan erbjuder olika möjligheter för livslångt lärande, samarbeten och engagemang. Alumnens intresse för sin yrkeshögskola varierar genom livet. Engagemanget kan öka med tiden, det kan också gå i vågor beroende på alumnens livssituation. Vanligen är alumnen till en början intresserad av att gå på alumnträffar, bygga sitt professionella nätverk, fortbilda sig, fungera som arbetslivskontakt och erbjuda praktik eller jobb på basen av behov och intressen. Senare efter en längre tid i arbetslivet ställer alumnen kanske upp som gästföreläsare eller mentor. Det ska vara en givande upplevelse både för nuvarande studerande och alumnen, och stärker banden mellan dem och yrkeshögskolan. Med nuvarande finansieringsmodell stöder alumner även högskolan genom att svara på karriäruppföljningen fem år efter examinering. Insamlad respons stöder yrkeshögskolans utveckling.

Var högskola har orsak att vara stolta över alumnerna och tacksamma över det stöd de ger genom livet. Alumnerna är en av de viktigaste intressegrupperna för varje högskola. I dem har varje högskola ambassadörer som öppnar dörrar och ger tillbaka till yrkeshögskolan – allt enligt alumnens intressen och behov. Alumner ger ofta generöst tillbaka och ska gynnas av relationen själv, därför är det viktigt att vi värnar om dem som resurs och vårdar relationen till dem.

Arcada, Mia Ingman, chef för externa relationer Mia har jobbat med alumnrelationerna på Arcada nästan från att verksamheten började 2007. Allt sedan starten har samarbetet med högskolans ledning varit avgörande för att bygga upp en bra och hållbar alumnrelation till de idag 13 000 alumnerna i Arcadas nätverk. 
Novia, Isabella Alén, alumnkoordinator Yrkeshögskolan Novias alumnverksamhet har i år anställt en alumnkoordinator. Novia är alltså nu inne i en fas där man utvecklar och formar Novias framtida alumnverksamhet. Högskolan har uppnått en positiv effekt mycket tack vara ett gott samarbete mellan rektor, kommunikationschef och alumnkoordinatorn.

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Nöjda studerande ger engagerade alumner