Näkevätkö työantajat YAMK-tutkinnon arvon?

Tällä viikolla käynnistyy vuosittainen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely. Siinä kysytään viisi vuotta työelämässä olleilta muun muassa; miltä koulutus ja siitä saatu osaaminen työelämästä käsin vaikuttaa, miten työllistyminen on sujunut ja miten työnantajat tunnistavat ammattikorkeakoulusta saadun osaamisen.

Työelämään jo siirtyneiden kuuleminen koulutuksen kehittämisessä on äärimmäisen tärkeää. Tämä kysely on yksi tapa saada aikaan kansallisesti vertailtavaa tietoa. Siksi toivon, että jokainen kyselyn saava vastaa ajatuksella. Tieto ei tule korkeakouluille helpolla, kun valmistuneet ovat varpusparven lailla lentäneet teilleen.

Uuden kyselyn kynnyksellä, nostan yhden kiinnostavan löydön viime vuoden kyselyn tuloksista.  

Liian moni ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut kokee, etteivät työnantajat arvosta heidän tutkintoaan. Tilanne on selvästi heikompi kuin ammattikorkeakoulututkinnon kohdalla (kts video lopussa). Arvostus on kyllä kasvanut sitä mukaa kun tutkinnon suorittaneiden määrä on työmarkkinoilla kasvanut. Tänä vuonna YAMK-tutkinnon suorittaneiden määrä on noussut yli 30 000. Tutkinnon suorittaneiden määrä on edelleen kohtuullisen pieni, mutta jatkuvasti kasvussa. Kyse on siis tutkinnon ja sen tuottaman osaamisen tunnettuudesta. Tutkinto tarjoaa juuri työmarkkinoiden kaipaamaa osaamista, kuten johtamista, projektityötä tai jollekin erikoisalle perehtymistä. Työelämälähtöisesti ja – läheisesti.

Niin. YAMK. Lyhenteenä hankala ja aukirjoitettuna vielä hankalampi.  Olisihan meille tutkinnon tasoa kuvaava kansainvälisestikin tunnettu nimike tutkinnolle. Maisteri-nimikettä toki käytetään kansainvälisissä yhteyksissä, mutta Suomessa sitä ei saa käyttää. Sisällöllisesti ylempi amk-tutkinto on profiloitunut historiansa aikana niin omaleimaisesti, ettei sekoittumista yliopistomaisteriin tarvitsisi kyllä kenenkään pelätä. Keskimäärin ihmisten ei ole vaikea ymmärtää, että aika turvallisesti esimerkiksi omenia ja appelsiinejä voidaan kutsua yleisnimellä hedelmä. Siitä huolimatta monesti valitsijaa kiinnostaa, kumman hedelmän valitsee.

Ida Mielityinen
toiminnanjohtaja
Arene ry

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Näkevätkö työantajat YAMK-tutkinnon arvon?