Näkevätkö työantajat YAMK-tutkinnon arvon?

Tällä viikolla käynnistyy vuosittainen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely. Siinä kysytään viisi vuotta työelämässä olleilta muun muassa; miltä koulutus ja siitä saatu osaaminen työelämästä käsin vaikuttaa, miten työllistyminen on sujunut ja miten työnantajat tunnistavat ammattikorkeakoulusta saadun osaamisen.

Työelämään jo siirtyneiden kuuleminen koulutuksen kehittämisessä on äärimmäisen tärkeää. Tämä kysely on yksi tapa saada aikaan kansallisesti vertailtavaa tietoa. Siksi toivon, että jokainen kyselyn saava vastaa ajatuksella. Tieto ei tule korkeakouluille helpolla, kun valmistuneet ovat varpusparven lailla lentäneet teilleen.

Uuden kyselyn kynnyksellä, nostan yhden kiinnostavan löydön viime vuoden kyselyn tuloksista.  

Liian moni ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut kokee, etteivät työnantajat arvosta heidän tutkintoaan. Tilanne on selvästi heikompi kuin ammattikorkeakoulututkinnon kohdalla (kts video lopussa). Arvostus on kyllä kasvanut sitä mukaa kun tutkinnon suorittaneiden määrä on työmarkkinoilla kasvanut. Tänä vuonna YAMK-tutkinnon suorittaneiden määrä on noussut yli 30 000. Tutkinnon suorittaneiden määrä on edelleen kohtuullisen pieni, mutta jatkuvasti kasvussa. Kyse on siis tutkinnon ja sen tuottaman osaamisen tunnettuudesta. Tutkinto tarjoaa juuri työmarkkinoiden kaipaamaa osaamista, kuten johtamista, projektityötä tai jollekin erikoisalle perehtymistä. Työelämälähtöisesti ja – läheisesti.

Niin. YAMK. Lyhenteenä hankala ja aukirjoitettuna vielä hankalampi.  Olisihan meille tutkinnon tasoa kuvaava kansainvälisestikin tunnettu nimike tutkinnolle. Maisteri-nimikettä toki käytetään kansainvälisissä yhteyksissä, mutta Suomessa sitä ei saa käyttää. Sisällöllisesti ylempi amk-tutkinto on profiloitunut historiansa aikana niin omaleimaisesti, ettei sekoittumista yliopistomaisteriin tarvitsisi kyllä kenenkään pelätä. Keskimäärin ihmisten ei ole vaikea ymmärtää, että aika turvallisesti esimerkiksi omenia ja appelsiinejä voidaan kutsua yleisnimellä hedelmä. Siitä huolimatta monesti valitsijaa kiinnostaa, kumman hedelmän valitsee.

Ida Mielityinen
toiminnanjohtaja
Arene ry

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Näkevätkö työantajat YAMK-tutkinnon arvon?