Mutkien kautta Alumniksi

Suomalainen koulutuspolitiikka korostaa oman osaamisen jatkuvan kehittämisen tärkeyttä. Aikuisten omaehtoinen kouluttautuminen nähdään keskeisenä tekijänä työelämän muutoksissa mukana pysymisen ja työurien pidentämisen kannalta. Kaikista ammattikorkeakoulujen opiskelijoista aikuisikäiseksi lukeutuu noin joka kolmannes.

Suurin motivaattori aikuisikään ehtineelle opiskelijalle löytyy tutkimusten mukaan mahdollisuudesta parantaa omaa työllistymismahdollisuutta ja osaamista. Vaikka polku korkeakouluun on voinut olla mutkikas, ovat aikuisopiskelijat opinnoissaan tavoitteellisia. Koulutuksesta koetaan saatavan hyvin niin teoreettisia valmiuksia kuin konkreettisia taitoja omaan ammatilliseen kehittämistyöhön. Koulutuksen sisällöissä, toteuttamistavoissa ja työelämävastaavuudessa nähdään myös kehitettävää.

Näin alumnikuukauden alla onkin syytä pysähtyä miettimään, millainen on matka korkeakoulututkintoon, kun se on hieman polveilevampi? Mitä jos sinne väliin tulee sellaisia kupruja ja suorittamisen paineita, että välillä on todella vaikeaa jatkaa motivoituneena eteenpäin? Annetaan Lapin Ammattikorkeakoulun alumnin, Satu Rantajärven kertoa oman tarinaansa.

”Pahaksi äityneiden nivelvaivojen vuoksi jouduin elämässäni aivan uudenlaisen tilanteen eteen. Sain kuulla, että tieni kauneudenhoitoalan käsityöläisenä oli tulossa tien päähän. Nuori naislääkäri nosti esiin ehdotuksen, ”mitäpä jos lähtisit kouluttautumaan kokonaan uudelle alalle. Sinulla on vielä pitkälti työvuosia jäljellä ja ennättäisit rakentaa kokonaan uuden uran työhistoriaasi.” Tämä lausahdus oli lähtölaukaus aikuisiällä alkaville opinnoilleni.”

Työelämä on murroksessa ja yhä useampi aikuinen seisoo työn muututtua elämässään risteyskohdassa. Tämä haastaa ammattikorkeakoulut nostamaan esiin sen, miten monimuotoisia suoritusmahdollisuuksia ja rahoituskeinoja opintojen suorittamiselle löytyy. Markkinoimmeko ammattikorkeakoulujamme riittävän erilaisista tilanteista tuleville oppijoille?  

”Käsiteltyäni asian ja ymmärrettyäni tilanteeni, en epäröinyt päätöstäni lainkaan, vaan aloin selvittää eri kouluttautumisväyliä. Päädyin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Aiemmista opiskeluista oli kulunut todella kauan, ja opiskelutyylikin oli aivan erilaista kuin ennen. Oma haasteensa oli, että tietotekniset taitoni olivat opintoja aloittaessani aivan olemattomat.”

Aikuisikään ehtineet opiskelijat vaativat usein yksilöllisiä opintopolkuja. Hyväksymmekö elämän mutkat vai kannustammeko opiskelijoita rahoituksen maku suussa, että suoritustahdin on oltava standardi ja opiskelija kulkee mukana mukisematta?

”Hämmästyttävintä oli se, että pääsin yllättävän helposti ujuttautumaan kiinni opiskelurytmiin.  Alkukankeuksien jälkeen into opiskeluun syttyi niin vahvana, etten kokenut opintoja koko aikana työläiksi.”

Korkeakoulujemme kasvoina ovat kaikki meiltä valmistuneet, yhtä tärkeinä ja arvokkaina. Palkitsemme alumnitoiminnassammekin helposti niitä, joilla on maksimaalinen suoritusnopeus mutta katsommeko vain suorituksia, ei ihmistä suoritusten takana. Korkeakoulujen tulisi panostaa vielä enemmän esimerkiksi opinnollistamiseen ja työssä oppimiseen. Tämän mahdollistaisi uudistetut uraohjauspalvelut, jotka huomioivat yksilölliset tarpeet ja osaamisvaatimukset koko opintojen ajan. Jokainen sitkeästi ja sinnikkäästi opintonsa suorittanut alumni on juuri tänä vuonna erityismaininnan arvoinen!

”Tutkinnon suorittamisella oli iso merkitys tulevaan elämääni. Valmistuttuani Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta v. 2011 työllistyin vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan palvelukseen, jossa toimin edelleen. Haastan omalla esimerkilläni jokaisen aikuisen kehittämään itseään ja omaa osaamistaan, sillä vain niin voi pysyä tämän päivän kilpailussa mukana. Omasta opiskelupäätöksestä ja eletystä ajasta olen enemmän kuin kiitollinen – sain siltä matkalta aimo annoksen osaamista ja ihania muistoja!

Satu Rantajärven tarinaa miettiessä on helppo todeta, että matka päämäärään on yhtä arvokas sen kestosta tai mutkien määrästä huolimatta.

Mirva Juntti
Palvelupäällikkö, kumppanuudet ja palvelut
Lapin ammattikorkeakoulu


Eva Loippo-Sännälä
Suhdepäällikkö, alumnipalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu


Lisätietoja

Jatkuva oppiminen opetus- ja kulttuuriministeriö >>

Opinnollistaminen korkeakoulussa >>

Työnhaku ja urasuunnittelu Lapin Amk >>

Haaga-Helia amk urasuunnittelu ja työelämä >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Mutkien kautta Alumniksi