Mitä ammattikorkeakouluilla on annettavaa Suomelle koronan jälkeen? Arenen webinaari 4.11.

Arenen vuoden päätapahtumana järjestetään Mitä ammattikorkeakouluilla on annettavaa Suomelle koronan jälkeen? – webinaari 4. marraskuuta. Tilaisuus järjestetään verkossa ja se on maksuton osallistujille.

Tilaisuudessa tarkastellaan mitä yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuksessa on tapahtunut koronan aikana ja miten se näkyy korkeakouluissa nyt ja tulevaisuudessa. Samalla kootaan yhteen koronakriisistä opittua ja muodostetaan sen pohjalta tahtotilaa yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Koronakriisillä on suuret taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset yhteisöihin, yksilöihin ja yrityksiin. Kriisin vaikutukset muokkaavat yhteiskuntaa, jossa ammattikorkeakoulut toimivat ja jonka tarpeisiin ammattikorkeakoulut kehittävät osaamista. Avoinna on kykenemmekö arvioimaan, miten korona-aika muuttaa yhteiskuntaamme pysyvästi.

Koulutuksessa koronakriisi osui pahiten niihin, joilla oli ennalta jo ongelmia opintojen etenemisen kanssa. Joukkoon kuuluu korkeakoulujen nykyisiä ja mahdollisia tulevia opiskelijoita. Kysymys opiskelijoille annettavasta tuesta ja oppimisen varmistamisesta on aiheellinen pitkään poikkeusjakson päättymisen jälkeen, sillä jo kesällä 2020 korkeakoulut lisäsivät valittavien opiskelijoiden määrää tuhansilla. Korkeakoulutuksen laajentuessa uusien opiskelijoiden korkeakouluvalmiudet ovat yhä moninaisemmat.

Aamupäivän osio keskittyy työelämän ja koulutuksen – ammattikorkeakoulut – mukaan lukien kokemuksiin korona-ajasta. Iltapäivällä katse siirretään tulevaisuuden muuttuviin osaamistarpeisiin ja niihin vastaamiseen korkeakoulutuksen laajentuessa uusiin ihmisryhmiin. Tarkastelun näkökulma on yhteiskunnallinen.

Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat Arene ry ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Aika: keskiviikko 4.11.2020 kello 10–15.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Mitä ammattikorkeakouluilla on annettavaa Suomelle koronan jälkeen? Arenen webinaari 4.11.