Medianomilla on käytännön ote alan työhön

Medianomi voi työskennellä monenlaisissa työtehtävissä. Käytännönläheisen koulutuksen avulla alan töihin on helppo tarttua jo opiskeluaikana. Media-alan ammattilaisia tarvitaan, sillä alan merkitys kasvaa jatkuvasti teknologian kehittyessä.

Medianomiksi voi opiskella eri puolella Suomea yhdeksässä eri ammattikorkeakoulussa. Opinnoissa voi erikoistua useaan eri suuntautumisalaa, kuten journalismiin, elokuva-alaan tai mainonnan suunnitteluun. Opinnoista saa pohjan käytännön osaamiseen, ammatillisen yleissivistyksen ja alan ymmärryksen.

Aluksi opinnot keskittyvät alan perusopintoihin ja sitten valitaan, mihin suuntaan omaa osaamista haluaa kehittää. Tutkinto sisältää harjoitteluja ja mahdollistaa opiskelijavaihdot, jotka antavat arvokasta kokemusta alalta.

Journalismin koulutusohjelmassa, jossa itse opiskelin, voi erikoistua journalismiin tai viestintään. Valmistunut osaa tehdä töitä monikanavaisesti: valo- ja videokuvata, editoida, työskennellä radiossa, tehdä journalistista työtä ja tuottaa erilaisia tekstityyppejä.

Käytännönläheisyys on valttikortti

Medianomiksi opiskelu on käytännönläheistä – tekemällä oppimista ja työelämää simuloivaa. Tulevat journalistit ja viestinnän ammattilaiset toimittavat omaa uutismediaa ja radiokanavaa. Mainonnan suunnittelijoilla on oma mainostoimistonsa, jossa toteutetaan oikeita toimeksiantoja.

Opinnot sisältävät lukuisia projekteja, joissa voi kurkistaa työelämään. Projektit voivat olla itse ideoituja tai oikeita toimeksiantoja yrityksille. Itse olin opiskeluaikana mukana projekteissa, joissa toteutimme videotuotantoja ja kehitimme asiakaskokemusta. Mukana oli opiskelijoita eri suuntautumisaloilta, joten sain näkemystä esimerkiksi videokuvaukseen elokuva-alan opiskelijoilta, minkä koin erittäin arvokkaaksi.

Kun hain opiskelemaan medianomiksi, pääsykokeiden ennakkotehtäviin kuului motivaatiokirjeen kirjoittaminen. Kirjoitin kirjeeseen, että unelmoin urasta uutistoimittajana, mutta opintojen aikana haaveeni vaihtui. Se on mielestäni medianomin monipuolisen koulutuksen suola: voit kokeilla media-alan eri osa-alueita ja löytää oman polkusi.

Päädyin tekemään viimeisen harjoitteluni viestintätoimistossa, OSG Viestinnässä, jossa pääsin syventämään osaamistani. Harjoittelu avasi minulle oven töihin OSG:lle, jossa edelleen työskentelen. OSG Viestinnässä on tunnistettu, että valmistuneilla ja opiskelevilla medianomeilla on hyvä käytännönläheinen ote työhön, mitä tarvitaan viestintätoimistossa.

Media-alalta voi työllistyä moneksi

Uraseurannan mukaan medianomeista 86 prosenttia oli työllistyneitä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Työttömänä oli vain 3 prosenttia, vaikka monesti koetaan, että työllistyminen alalle on vaikeaa. Medianomi voi työskennellä muun muassa Art Directorina, copywriterina, projektipäällikkönä, leikkaajana, käsikirjoittajana, äänisuunnittelijana tai toimittajana. Reilu puolet medianomeista työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Yrittäjinä itsensä työllistää 14 prosenttia, ja yrittäjyys onkin alalla kovin tyypillistä.

Omalta vuosikurssiltani on työllistytty hyvin. On hienoa seurata jokaisen urakehitystä niin isoissa mediataloissa kuin paikallislehdissäkin. Opiskelijakaverini työskentelevät journalisteina, markkinointipäälliköinä, tuottajina sekä sosiaalisen median ja viestinnän ammattilaisina. Muutamat ovat jatkaneet opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai journalistiikan maistereiksi yliopistoon.

Minulla on takana uraa viestinnässä lähes neljä vuotta. Viestintäkonsulttina saan jatkuvasti kehittyä kiinnostavien projektien ja asiakkuuksien parissa. Tällä hetkellä keskityn vaikuttajamarkkinointiin ja PR:ään. Työ tarjoaa haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Turkulaisessa viestintätoimistossa on yllättävän kansainvälistä: iso osa asiakkaistamme on ulkomailta, joten kielitaito ei pääse ruostumaan.

Media-ala kehittyy koko ajan. Jo pitkään on keskusteltu esimerkiksi sanomalehtien tulevaisuudesta. Uusia viestinnän kanavia syntyy jatkuvasti. Sisällön tuottaminen ei lopu, vaan se muuttaa muotoaan, mikä vaatii alan ammattilaisilta jatkuvaa kehittymistä. Medianomin koulutus antaa siihen vankan pohjan. Alan osaajia tarvitaan, jotta mediakentällä tuotettava sisältö pysyy laadukkaana myös tulevaisuudessa.

Kuvaaja Jaska Poikonen

Sanna Kilpinen
Viestintäkonsultti, OSG Viestintä
Media-alan alumni, Turun ammattikorkeakoulu

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Medianomilla on käytännön ote alan työhön