Maahantulokäytännöt vaikeuttavat merkittävästi koulutusvientiä

Kiinnostus maksullista suomalaista tutkintokoulutusta kohtaan kasvaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta ongelmaksi on noussut opiskelemaan valittujen ja useimmissa tapauksissa ennakkomaksun maksaneiden opiskelijoiden maahanpääsy.

Ongelma koskee ainakin 150 opiskelupaikan saanutta opiskelijaa. Jos he eivät pääse Suomeen, jäävät puolentoista miljoonan euron lukukausimaksutulot saamatta.

– Lisäksi aiheutuu imagotappioita, pelkää Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen. Merkittävä osa markkinoinnista tapahtuu kohdemaissa nykyisten ja aiempien opiskelijoiden kokemusten mukaisesti.

Tänä syksynä maahantulon järjestämiseen liittyvistä ongelmista ovat viestineet mm. Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu.

– Maahanpääsyn viivästyminen vaikuttaa opintojen etenemiseen ja myös opetusjärjestelyihin, muistuttaa Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen.

Centria-ammattikorkeakoulu on valinnut noin 160 lukukausimaksuopiskelijaa, joista 40 prosenttia odottaa yhä päätöstä. Lapin ammattikorkeakoulun noin 100 opiskelijasta päätöstä odottaa joka kolmas.

Arene esittää, että ulkoministeriö, sisäministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistoimin varmistaisivat kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon järjestämisen vaatimat resurssit ja ratkoisivat tähän liittyvät ongelmat

– Viisumin myöntämisprosessin hitaus on vähintään yhtä suuri ongelma kuin viisumin saamiseen liittyvät haasteet, korostaa Centria-ammattikorkeakoulun koulutusasioista vastaava johtaja Hannele Teir.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää, että ulkoministeriö, sisäministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistoimin varmistaisivat kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon järjestämisen vaatimat resurssit ja ratkoisivat tähän liittyvät ongelmat.

Euroopan ulkopuolelle suuntautuva lukukausimaksullinen tutkintokoulutus on koulutusviennin osa, jonka potentiaali on suurelta osin hyödyntämättä. Kasvun mahdollisuudet ovat suuret, Arenessa arvioidaan.

Opiskeluluvan saaminen kestää usein liian pitkään, vaikka maahantulon edellytykset ovat kunnossa. Opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa lukuvuoden alkamisen jälkeen, mikä voi viivästyttää opintojen etenemistä. Tämä puolestaan vaikuttaa ko. henkilöiden mahdollisuuksiin saada apurahoja ja lisää opintojen keskeyttämisen todennäköisyyttä.

 

Arene tiedote (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Maahantulokäytännöt vaikeuttavat merkittävästi koulutusvientiä