Lukiolaisten korkeakouluopinnot vaikuttavat merkittävästi jatko-opintovalintoihin

Lukio-opintojen aikaiset korkeakouluopinnot vaikuttavat lukiolaisten tuleviin jatko-opintovalintoihin. Korkeakoulujen ja lukioiden välinen yhteistyö on yleistä, mutta edelleen varsin epäsystemaattista ja koordinoimatonta, kertoo viime viikolla julkaistu valtioneuvoston TEAS-hankkeen loppuraportti Lukioiden korkeakoulu– ja työelämäyhteistyöYhteistyö lukioiden ja korkeakoulujen välillä tulee laajenemaan lukiolakiin kirjatun yhteistyövelvoitteen myötä. 

Hankkeen loppuraportti piirtää lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöstä kehittymisvaiheessa olevan kuvan. Lähes kaikki lukiot tekevät jonkinlaista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, mutta toiminta on monesti pinnallista ja yksittäisten opettajien kontakteihin perustuvaa toimintaa.

Raportin mukaan 90 prosenttia vastanneista rehtoreista kertoi lukionsa tekevän yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa ja säännölliseksi yhteistyötä kuvasi vajaat 40 prosenttia vastaajista. Yleisin yhteistyönmuoto korkeakoulujen ja lukioiden välillä järjestettävät vierailukäynnit. Yli 95 prosenttia vastanneista lukioista ilmoittivat tekevänsä vierailuja yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Kurssisuorituksiin tähtäävää opetusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa teki joissain muodossa 71 prosenttia vastanneista lukioista.

Yhteistyö vaikuttaa jatko-opintovalintoihin  

Raportti osoittaa, että korkeakouluyhteistyö vaikuttaa aidosti lukiolaisten alakohtaiseen kiinnostukseen ja jatko-opintosuunnitelmiin. Yhteistyön tärkeimpinä vaikutuksina nähtiin lukiolaisten kiinnostuksen ja motivaation herättäminen jatko-opintoihin ja valmiuksien parantaminen jatko-opintosuunnitelmien tekoa varten. 70–80 prosenttia vastanneista rehtoreista oli sitä mieltä, että korkeakouluyhteistyöllä voidaan vaikuttaa paljon tai melko paljon lukiolaisten koulutus- ja urasuunnitelmiin sekä valintoihin.

Raportissa esitetään, että korkeakouluyhteistyö tulisi integroida nykyistä selkeämmin osaksi lukio-opintoja. Integrointi helpottaisi lukiolaisten mahdollisuuksia osallistua yhteistyöhön, sillä lukioiden opetussuunnitelmat ovat nykyisellään niin täynnä, että esimerkiksi korkeakouluopintojen lisääminen lukio-opintojen päälle ei kannusta lukiolaisia näihin opintoihin.   

Uusi lukiolaki velvoittaa yhteistyöhön, ammattikorkeakoulut toimeen yhteistyön lisäämiseksi 

Kesällä 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Lukiolain velvoite on ohjannut lukiot etsimään korkeakouluja kumppaneikseen, jotta lain edellyttämät velvoitteet saadaan toteutettua. Monelle lukiolle korkeakouluyhteistyön käynnistäminen on edelleen vasta suunnitteluvaiheessa. Raportissa 30 prosenttia vastanneista lukioista ilmoitti, että yhteistyön aloittaminen on vielä suunnitteluasteella.

Ammattikorkeakoulut ovat käynnistäneet yhteisen työn ammattikorkeakoulujen vetovoiman edistämiseksi. Vetovoimatyön yksi keskeinen tavoite on edistää ja kehittää ammattikorkeakoulujen paikallista yhteistyötä alueensa lukioiden ja ammatillisten toiseen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Työn tavoitteena on löytää käytössä olevista parhaat käytännöt paikallisen yhteistyön tekemiseen ja siten kehittää korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyö mahdollisimman tehokkaaksi ja joustavaksi. 

”Siirtymät sujuviksi – Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU)” -hankkeen loppuraportti Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:3) >> 

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Lukiolaisten korkeakouluopinnot vaikuttavat merkittävästi jatko-opintovalintoihin