Lausunto Horisontti Eurooppa puiteohjelmasta 2021-2027

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry korostaa yhteisen eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen merkitystä laajoihin globaaleihin haasteisiin vastaamisessa sekä uusien innovaatioiden syntymisessä. Puiteohjelmalla on mahdollista tukea kasvua ja työllisyyttä sekä tuottaa lisäarvoa koko Euroopalle. Myös suomalainen yhteiskunta eri toimijoineen hyötyy eurooppalaisesta rahoituksesta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pitää tärkeänä, että

  • ammattikorkeakoulut nähdään puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa;
  • puiteohjelman ja sen osien sekä hankehakemusten arvioinnissa painotetaan nykyistä enemmän vaikuttavuutta; ja
  • puiteohjelman osallistumissääntöjä muutetaan siten, että yksittäisen toimijaorganisaation ohella kokonainen kansallinen, alueellinen tai paikallinen innovaatioekosysteemi voisi edustaa konsortiossa mukana olevaa maata.

Arenen lausunto >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Lausunto Horisontti Eurooppa puiteohjelmasta 2021-2027