Lähtölaukaus ammattikorkeakoulujen kestävyys ja vastuullisuustyölle

Suomen kaikki 24 ammattikorkeakoulua sitoutuivat syksyllä 2020 rakentamaan yhdessä parempaa, kestävämpää ja vastuullisempaa ammattikorkeakoulua. Tuolloin valmistui ammattikorkeakoulujen kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma, jolle rakennetaan tiekarttaa 5.2. järjestettävässä aloituswebinaarissa. Ohjelma itsessään ei riitä vaan teot tulevat ratkaisemaan sen merkityksen.

Koko korkeakoulusektorin kattavan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman julkaiseminen on maailmanlaajuisesti poikkeuksellista. Ohjelma perustuu YK:n vuonna 2015 hyväksymiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja sen tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Valmisteluun osallistui yli 20 eri alojen asiantuntijaa eri ammattikorkeakouluista.

Ohjelman uskottavuutta ja vaikuttavuutta lisäävät siihen sisältyvät 14 lupausta toimenpiteistä ammattikorkeakoulujen käden jäljen kasvattamiseksi koulutuksen ja TKI-toiminnan kautta sekä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Tavoitteiden toteuttamiseksi rakennetaan yhteinen tiekartta tukemaan ammattikorkeakouluja oman toimintansa kehittämiseksi. Toisaalta tiekartan avulla pystymme asettamaan yksittäisille korkeakouluille positiivista painetta koko amk-sektorille asetetun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen mahdollistamiseksi.

Yhdessä tekemisen lisäksi tavoitteena on jakaa koko ajan parhaita käytänteitä, ettei pyörää tarvitse keksiä uudestaan jokaisessa ammattikorkeakouluissa. Tästä syystä työhön kytketään myös Arenen koulutuksen, TKI-toiminnan, talouden, tietohallinnon jne. verkostot. Näin varmistamme myös sen, että koko AMK-sektorilla menemme samaan suuntaan kaikissa oleellisimmissa asioissa.

Tavoitteena on muuttaa omaa ajattelua ja toimintaa

Yksinkertaistaen ohjelman toteuttamisen tavoitteena on muuttaa meidän kaikkien ajattelua ja toimintaa. Kestävyyden ja vastuullisuuden tulee näkyä jokaisen meiltä ammattikorkeakoulusta valmistuneen osaamisena ja TKI-toimintamme lähtökohtana. Puhumme kulttuurin muutoksesta, joka on ennen kaikkea johtamisen haaste. Teemme arjessa koko ajan valintoja, joiden taustalla ohjelman perusajatus tulee näkyä. Yksilöt ja yksilöiden valinnat ratkaisevat sen, kuinka hyvin yhteisönä asiaa pystymme edistämään. Ymmärrämme sen, että opimme uutta jokaisella askeleella kohti tavoitetta.

Tämä ohjelma ei tule pölyttymään hyllyssä, sillä yhteiskunnan ja yritysten näkökulmasta vain tulokset ratkaisevat. Ohjelma itsessään ei tee mitään. Me teemme muutoksen, yhdessä.

Turo Kilpeläinen
Rehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
Arenen hallituksen jäsen

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma on luettavissa täältä >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Lähtölaukaus ammattikorkeakoulujen kestävyys ja vastuullisuustyölle