Kysely osoittaa: Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Ammattikorkeakoulututkinnon viisi vuotta sitten suorittaneet ovat tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon (84 %) ja tähänastiseen työuraansa (86 %). Tyytyväisyys tutkintoon on vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan koulutusta. Uraseurantakyselyyn vastasi syksyllä 2021 yhteensä 9677 vuonna 2016 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea. 

Uraseurantakyselyn vastausten mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat lähes täystyöllisyydessä. 75 % vastaajista oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituinen kokopäivätyö ja 8 % määräaikainen kokopäivätyö. Vakituisen kokopäivätyön omaavien määrä on edellisiin vuosiin verrattuna kasvussa ja työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut yhteen prosenttiin vastanneista.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaajien tyytyväisyys tutkintoon on edellisten vuosien tapaa suuri. Tutkinnon koettiin vaikuttaneen positiivisesti urakehitykseen varsinkin silloin, kun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa arvostettiin ja se tunnettiin työnantajien keskuudessa.  

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työantajien arvostuksessa tai tunnettavuudessa ei ole tapahtunut muutosta. Tutkinnon arvostus työnantajien keskuudessa vaihtelee kuitenkin suuresti koulutusaloittain. Kaksi kolmannesta vastaajista koki, että tutkinto tunnetaan alalla hyvin, ja reilun 70% mielestä työnantajat arvostavat ko. koulutusta/tutkintoa. Vuonna 2016 valmistuneista kaksi kolmesta (65 %) oli saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen.

Kansainvälisten vastaajien työllistyminen ulkomaille heti valmistumisen jälkeen indikoi vahvasti myös ulkomaille jäämistä. Kyselyyn vastasi noin 1000 kansainvälinen alumnia, joista 29 %:lla ensimmäinen työpaikka oli ulkomailla, mikä on hieman vähemmän kuin aiemmin. Kolmannes kansainvälisistä opiskelijoista työskenteli ulkomailla viisi vuotta valmistumisen jälkeen, ja osuus oli vastaavasti hieman noussut edellisestä vuodesta. Mm. kansalaisuudella ja koulutusalalla näyttäisi olevan vaikutusta siihen, miten vastaajat hakeutuvat ulkomaille. EU/Eta-maiden opiskelijoilla työllistyminen on ollut muiden maiden kansalaisia yleisempää kaikkina vuosina.

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaverkosto järjestää 17.3.2022 tulosseminaarin valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuloksista (lisätietoa). Kysely lähetetään vuosittain noin 26 000 AMK- ja YAMK-tutkinnosta valmistuneelle. Kysely tuottaa ajantasaista tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan korkeakouluille ja sidosryhmille.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Kysely osoittaa: Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa