Korona pakotti ammattikorkeakoulut digiloikkaan – alkuvauhtia antoi eAMK

Maaliskuussa 2020 elettiin historiallinen hetki, kun ammattikorkeakoulujen opetus vietiin kertarysäyksellä verkkoon. Samalla kartoitettiin tiiviisti ammattikorkeakoulukentän valmiuksia siirtymään ja mahdollisia ongelmakohtia. Todettiin, että digipedagogista tukea on hyvin saatavilla, verkko-opetus on valtaosalle ollutkin jo arkea ja että suurempia ongelmia ei ainakaan alkumetreillä havaittu. Näyttää siltä, että vauhti ja valmiudet digiloikkaan oli jo kerrytetty vuosien varrella kuin salaa, ja itse loikka olikin yllättävän lyhyt.

eAMK on jo kolmen vuoden ajan pohjustanut ammattikorkeakoulujen digiloikkaa tuottamalla ammattikorkeakoulujen yhteistä verkko-opintotarjontaa, kehittämällä työkaluja digipedagogiikkaan ja tutkimalla oppimisen ekosysteemejä. Työn konkreettisin tulos on 23 ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjontaa kokoava CampusOnline.fi -portaali. CampusOnline mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen 100-prosenttisesti verkossa. Opintojaksot ovat maksuttomia tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Valtaosa tarjonnasta on myös avoimen AMK:n kautta kaikkien opiskeltavissa joko maksullisena tai maksuttomana.

Opiskelijoille verkko-opiskelu CampusOnlinen kautta on tuonut monenlaisia hyötyjä.

– Opintojani on nopeuttanut opinnot CampusOnlinessa. Sitä kautta olen saanut kerättyä opintopisteitä sellaisista kursseista, jotka koen hyödyttävän minua tulevaisuudessa niin opinnoissa kuin työelämässäkin, kertoo Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Marjo Telkkälä.

CampusOnlinen kautta on suoritettu 110 000 opintopistettä vuoden 2019 aikana. Luku vastaa noin 500 tutkintoa ja on 77 % kaikkien korkeakoulujen tuottamista yhteistyöpisteistä.

Arvioiden mukaan 15 000 opiskelijaa on suorittanut opintoja CampusOnlinen kautta ja 95 % ammattikorkeakouluopiskelijoista tunnistaa palvelun. Syksyllä 2020 käynnistyy pilotti ammattiliitto PRO:n kanssa, jossa tarjontaa lähdetään avaamaan myös työssäkäyville. Verkko-opinnot mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja päivittämisen joustavasti myös työn ohella. Yhteistyösuunnitelmia on myös muiden ammattiliittojen kanssa, paljastaa projektipäällikkö Paula Tyrväinen JAMKista.

Digipedagogista osaamista kehitetty pitkäjänteisesti

Digipedagogisen osaamisen kehittäminen nousi eAMK-hankkeessa yhdeksi keskeiseksi toiminnaksi. Vuonna 2017 julkaistut verkkototeutusten laatukriteerit ovat nyt käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Näihin liittyvään valtakunnalliseen tai ammattikorkeakoulukohtaiseen digipedagogiseen valmennukseen osallistui lähes 1000 opettajaa.

Verkko-opiskelua varten täytyy myös opiskelijoiden ottaa haltuun iso joukko sähköisiä järjestelmiä. Opiskelijoiden tueksi on luotu tai ollaan luomassa digistarttipaketteja lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2019 lopussa jo yli 8000 opiskelijaa on hyödyntänyt luotuja digistarttipaketteja.

Tällainen starttipaketti on todella hyödyllinen ennen opintojen alkua. Varmaan monta kertaa tulee palattua vielä paketin sisältöön, iloitsee anonyymisti palautetta antanut opiskelija.

Myös opiskelijoiden digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan ohjaukseen ja -mentorointiin luodut ohjeet, oppaat ja työkalut ovat käytössä tai käyttöönottoa suunnitellaan lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa.

eAMK-työn tulokset ammattikorkeakouluissa:

  • 2019 CampusOnline.fi portaalissa 23 ammattikorkeakoulua, 1308 opintojaksoa ja 109 955 suoritettua opintopistettä 
  • Verkkototeutusten laatukriteerit on otettu käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa
  • eOpintopalvelut toimintamallia hyödynnetään 6 ammattikorkeakoulussa
  • Valtakunnalliseen digipedagogiseen valmennukseen osallistui n. 160 opettajaa ja ammattikorkeakoulujen omiin valmennuksiin yli 750 opettajaa 
  • Oppimisanalytiikan cMOOC -opintojaksolle osallistui yli 500 osallistujaa ja opintojakso jatkuu APOA-hankkeen ylläpitämänä 
  • Digistarttipaketit opiskelijoille ovat käytössä 12 ammattikorkeakoulussa
  • Digiohjauksen polku ja materiaalit ovat käytössä 9 ammattikorkeakoulussa
  • Digimentoroinnin toimintamallit ja digimentoroinnin laatukriteerit opiskelijan, korkeakoulun ja työelämän näkökulmista ovat käytössä 5 ammattikorkeakoulussa
  • Kuusi osaamismerkkiä, joita 5 ammattikorkeakoulua hyödyntää osana omia merkkejään
  • Oppimisen ekosysteemien ja työelämäläheisyyden tutkimustulokset
Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Korona pakotti ammattikorkeakoulut digiloikkaan – alkuvauhtia antoi eAMK