Kehysriihi vältti koulutusleikkaukset, mutta TKI-rahat odottavat jatkoselvityksiä

Marinin hallitus osoitti uskovansa koulutukseen, kun päätti jättää tärkeimmän tulevaisuustoimialan leikkausten ulkopuolelle. Sen sijaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen siirtäminen parlamentaariseen työryhmään on riittämätön päätös, kun TKI-rahoituksen 4 prosentin BKT-osuus on jo vuonna 2019 asetettu tavoitteeksi.

Koulutusta koskeva linjaus on johdonmukainen jatko tämän vaalikauden koulutuspanostuksille, arvioi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Arene muistuttaa, että koulutuksella on laaja yhteiskunnallinen merkitys koko Suomen elinvoimalle ja kilpailukyvylle, mikä viime kädessä mahdollistaa yksilöiden hyvinvoinnin ja julkisten palveluiden toimivuuden.

Koulutuksen toimintakyvyn turvaaminen on pitkäjänteistä tulevaisuuspolitiikkaa

Ammattikorkeakouluissa on huoli korona-aikana syntyvästä oppimisvajeesta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, mikä voi näkyä uusien korkeakouluopiskelijoiden osaamisessa.  

Arene muistuttaa, että tavoite suomalaisten koulutustason nostamisesta tarkoittaa korkeakoulutuksen historiallisen suurta laajennusta. Samalla opiskelijajoukko moninaistuu eivätkä kaikkien valmiudet opintoihin ole välttämättä riittävät.

-Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen ei saa tapahtua koulutuksen laatua heikentämällä.

Arene pitää tärkeänä tavoitetta työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämisestä vähintään 10 000 hengellä vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin nopeita uudistuksia, joilla maahantulon prosesseja pysytään sujuvoittamaan ja muuttamaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. 

Arene pitää tärkeänä, että työelämälähtöistä alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kehitetään osana TKI-tiekartan toimeenpanoa. Rahoituksen osalta tavoitteena tulee olla korkeakoulujen ja työelämän nykyistä vahvempi yhteistyö. Tämä on keino lisätä yksityisiä investointeja TKI-toimintaan.  

Pk-yritysten kehittämisen tukemisen on oltava TKI:n ja jatkuvan oppimisen uudistusten keskipisteessä, koska ne luovat valtaosan uusista työpaikoista. 

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Kehysriihi vältti koulutusleikkaukset, mutta TKI-rahat odottavat jatkoselvityksiä