Kehysriihi vältti koulutusleikkaukset, mutta TKI-rahat odottavat jatkoselvityksiä

Marinin hallitus osoitti uskovansa koulutukseen, kun päätti jättää tärkeimmän tulevaisuustoimialan leikkausten ulkopuolelle. Sen sijaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen siirtäminen parlamentaariseen työryhmään on riittämätön päätös, kun TKI-rahoituksen 4 prosentin BKT-osuus on jo vuonna 2019 asetettu tavoitteeksi.

Koulutusta koskeva linjaus on johdonmukainen jatko tämän vaalikauden koulutuspanostuksille, arvioi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Arene muistuttaa, että koulutuksella on laaja yhteiskunnallinen merkitys koko Suomen elinvoimalle ja kilpailukyvylle, mikä viime kädessä mahdollistaa yksilöiden hyvinvoinnin ja julkisten palveluiden toimivuuden.

Koulutuksen toimintakyvyn turvaaminen on pitkäjänteistä tulevaisuuspolitiikkaa

Ammattikorkeakouluissa on huoli korona-aikana syntyvästä oppimisvajeesta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, mikä voi näkyä uusien korkeakouluopiskelijoiden osaamisessa.  

Arene muistuttaa, että tavoite suomalaisten koulutustason nostamisesta tarkoittaa korkeakoulutuksen historiallisen suurta laajennusta. Samalla opiskelijajoukko moninaistuu eivätkä kaikkien valmiudet opintoihin ole välttämättä riittävät.

-Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen ei saa tapahtua koulutuksen laatua heikentämällä.

Arene pitää tärkeänä tavoitetta työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämisestä vähintään 10 000 hengellä vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin nopeita uudistuksia, joilla maahantulon prosesseja pysytään sujuvoittamaan ja muuttamaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. 

Arene pitää tärkeänä, että työelämälähtöistä alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kehitetään osana TKI-tiekartan toimeenpanoa. Rahoituksen osalta tavoitteena tulee olla korkeakoulujen ja työelämän nykyistä vahvempi yhteistyö. Tämä on keino lisätä yksityisiä investointeja TKI-toimintaan.  

Pk-yritysten kehittämisen tukemisen on oltava TKI:n ja jatkuvan oppimisen uudistusten keskipisteessä, koska ne luovat valtaosan uusista työpaikoista. 

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Kehysriihi vältti koulutusleikkaukset, mutta TKI-rahat odottavat jatkoselvityksiä