Kehysriihi vältti koulutusleikkaukset, mutta TKI-rahat odottavat jatkoselvityksiä

Marinin hallitus osoitti uskovansa koulutukseen, kun päätti jättää tärkeimmän tulevaisuustoimialan leikkausten ulkopuolelle. Sen sijaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen siirtäminen parlamentaariseen työryhmään on riittämätön päätös, kun TKI-rahoituksen 4 prosentin BKT-osuus on jo vuonna 2019 asetettu tavoitteeksi.

Koulutusta koskeva linjaus on johdonmukainen jatko tämän vaalikauden koulutuspanostuksille, arvioi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Arene muistuttaa, että koulutuksella on laaja yhteiskunnallinen merkitys koko Suomen elinvoimalle ja kilpailukyvylle, mikä viime kädessä mahdollistaa yksilöiden hyvinvoinnin ja julkisten palveluiden toimivuuden.

Koulutuksen toimintakyvyn turvaaminen on pitkäjänteistä tulevaisuuspolitiikkaa

Ammattikorkeakouluissa on huoli korona-aikana syntyvästä oppimisvajeesta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, mikä voi näkyä uusien korkeakouluopiskelijoiden osaamisessa.  

Arene muistuttaa, että tavoite suomalaisten koulutustason nostamisesta tarkoittaa korkeakoulutuksen historiallisen suurta laajennusta. Samalla opiskelijajoukko moninaistuu eivätkä kaikkien valmiudet opintoihin ole välttämättä riittävät.

-Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen ei saa tapahtua koulutuksen laatua heikentämällä.

Arene pitää tärkeänä tavoitetta työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämisestä vähintään 10 000 hengellä vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin nopeita uudistuksia, joilla maahantulon prosesseja pysytään sujuvoittamaan ja muuttamaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. 

Arene pitää tärkeänä, että työelämälähtöistä alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kehitetään osana TKI-tiekartan toimeenpanoa. Rahoituksen osalta tavoitteena tulee olla korkeakoulujen ja työelämän nykyistä vahvempi yhteistyö. Tämä on keino lisätä yksityisiä investointeja TKI-toimintaan.  

Pk-yritysten kehittämisen tukemisen on oltava TKI:n ja jatkuvan oppimisen uudistusten keskipisteessä, koska ne luovat valtaosan uusista työpaikoista. 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Kehysriihi vältti koulutusleikkaukset, mutta TKI-rahat odottavat jatkoselvityksiä