Kannanotto: Opinto-oikeus korkeakoulussa ei saa olla este työttömyysetuuden saamiselle lomautus- ja irtisanomistilanteessa

Osa TE-toimistoista edellyttää koronaviruspandemian vuoksi lomautetuiksi tai irtisanotuiksi tulleita opiskelijoita eroamaan tutkinto-opinnoistaan työttömyysetuuden myöntämisen ehtona.  

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitää linjausta kohtuuttomana opiskelijoiden, korkeakoulujen ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.  

Koronaviruksen talousvaikutukset eivät poista osaajapulaa Suomesta. Tämän vuoksi Arene vaatii hallitukselta ripeitä toimia lomautettujen ja irtisanottujen opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi opintoja keskeyttämättä.  

Arene vaatii, että koronaviruksen vuoksi lomautettujen tai irtisanottujen tutkinto-opiskelijoiden opinnot tulee katsoa sivutoimisiksi, jotta opiskelijoilla on oikeus työttömyysturvaan ilman tutkinto-opinnoista eroamista. Työttömyysturvalaki mahdollistaa, että tukea hakevaa henkilöä ei pidetä päätoimisen opiskelijana opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella.  

TE-toimistoille on määriteltävä yhteiset linjaukset opintojen sivutoimisuuden tulkinnasta, jotta opiskelijat eivät joudu eriarvoiseen asemaan riippuen heidän asuinmaakunnastaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistoille antamana työttömyysturvalain soveltamisohjeen mukaan sivutoimisuuteen riittävänä opiskeluaikaisena työssäolona pidetään ainakin työtä, joka kestoltaan riittää täyttämään palkansaajan työssäoloehdon eli noin kuusi kuukautta. Ohjeessa todetaan lisäksi, että TE-toimisto voi katsoa opinnot sivutoimiseksi myös lyhyemmän työhistorian perusteella, jos työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. 

Ammattikorkeakouluissa on 80 000 opiskelijaa, jotka Tilastokeskuksen mukaan suorittavat tutkintoa työn ohessa. Kevään 2019 yhteishaussa 24 prosenttia ammattikorkeakoulututkintoon johtavista aloituspaikoista oli tarjolla monimuoto- ja verkkototeutuksina järjestettävissä tutkinto-ohjelmissa, jotka ovat erityisesti suunnattu töiden ohessa suoritettaviksi opinnoiksi.  Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista 87 prosenttia on töissä opintojen ohella. Valtaosalle heistä korkeakouluopinnot ovat sivutoimisia, töiden ehdoilla tehtävää oman ammatillisen asiantuntijaosaamisen kehittämistä.  

  • Koronapandemian vuoksi työstään lomautetuiksi tai irtisanotuiksi tulleita opiskelijoita ei saa pakottaa eroamaan opinnoistaan saadakseen työttömyysetuutta.   
  • TE-toimistoilla tulee olla valtakunnallisesti yhtenäinen linja opintojen sivutoimisuuden tulkinnasta. 
  • Ammattikorkeakouluissa on 80 000 työn ohessa tutkintoa suorittavaa opiskelijaa 
Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...

Kannanotto: Opinto-oikeus korkeakoulussa ei saa olla este työttömyysetuuden saamiselle lomautus- ja irtisanomistilanteessa