Kannanotto: Opinto-oikeus korkeakoulussa ei saa olla este työttömyysetuuden saamiselle lomautus- ja irtisanomistilanteessa

Osa TE-toimistoista edellyttää koronaviruspandemian vuoksi lomautetuiksi tai irtisanotuiksi tulleita opiskelijoita eroamaan tutkinto-opinnoistaan työttömyysetuuden myöntämisen ehtona.  

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitää linjausta kohtuuttomana opiskelijoiden, korkeakoulujen ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.  

Koronaviruksen talousvaikutukset eivät poista osaajapulaa Suomesta. Tämän vuoksi Arene vaatii hallitukselta ripeitä toimia lomautettujen ja irtisanottujen opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi opintoja keskeyttämättä.  

Arene vaatii, että koronaviruksen vuoksi lomautettujen tai irtisanottujen tutkinto-opiskelijoiden opinnot tulee katsoa sivutoimisiksi, jotta opiskelijoilla on oikeus työttömyysturvaan ilman tutkinto-opinnoista eroamista. Työttömyysturvalaki mahdollistaa, että tukea hakevaa henkilöä ei pidetä päätoimisen opiskelijana opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella.  

TE-toimistoille on määriteltävä yhteiset linjaukset opintojen sivutoimisuuden tulkinnasta, jotta opiskelijat eivät joudu eriarvoiseen asemaan riippuen heidän asuinmaakunnastaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistoille antamana työttömyysturvalain soveltamisohjeen mukaan sivutoimisuuteen riittävänä opiskeluaikaisena työssäolona pidetään ainakin työtä, joka kestoltaan riittää täyttämään palkansaajan työssäoloehdon eli noin kuusi kuukautta. Ohjeessa todetaan lisäksi, että TE-toimisto voi katsoa opinnot sivutoimiseksi myös lyhyemmän työhistorian perusteella, jos työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. 

Ammattikorkeakouluissa on 80 000 opiskelijaa, jotka Tilastokeskuksen mukaan suorittavat tutkintoa työn ohessa. Kevään 2019 yhteishaussa 24 prosenttia ammattikorkeakoulututkintoon johtavista aloituspaikoista oli tarjolla monimuoto- ja verkkototeutuksina järjestettävissä tutkinto-ohjelmissa, jotka ovat erityisesti suunnattu töiden ohessa suoritettaviksi opinnoiksi.  Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista 87 prosenttia on töissä opintojen ohella. Valtaosalle heistä korkeakouluopinnot ovat sivutoimisia, töiden ehdoilla tehtävää oman ammatillisen asiantuntijaosaamisen kehittämistä.  

  • Koronapandemian vuoksi työstään lomautetuiksi tai irtisanotuiksi tulleita opiskelijoita ei saa pakottaa eroamaan opinnoistaan saadakseen työttömyysetuutta.   
  • TE-toimistoilla tulee olla valtakunnallisesti yhtenäinen linja opintojen sivutoimisuuden tulkinnasta. 
  • Ammattikorkeakouluissa on 80 000 työn ohessa tutkintoa suorittavaa opiskelijaa 
Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Kannanotto: Opinto-oikeus korkeakoulussa ei saa olla este työttömyysetuuden saamiselle lomautus- ja irtisanomistilanteessa