Insinööriopiskelijat kärsivät opetuksen niukoista resursseista – opiskelijoiden heikot pohjavalmiudet haastavat opetusta

Insinööriopiskelijoiden läpäisyn haasteita kartoittaneen selvityksen mukaan yli kolmannes alan opiskelijoista on harkinnut opintojen keskeyttämistä. Opintojen keskeyttämisen taustalla on suuri joukkoa erilaisia koulutuksen järjestämiseen, osaamiseen, motivaatioon ja henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä syitä.

E2 Tutkimuksen tänään julkaisemassa selvityksessä Miksi opinnot viivästyvät ja keskeytyvät? Selvitys AMK-insinööriopiskelijoiden opintojen viivästymisen ja keskeyttämisen syistä –selvityksen mukaan yleisimpiä keskeyttämisen syitä ovat motivaation puute ja väärä alavalinta, koulutuksen laatu ja opiskeluvalmiudet sekä opiskelijoiden henkilökohtaiset syyt.

Motivaatio-ongelmat korostuvat erityisesti nuoremmilla opiskelijoilla, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa ensisijaiselta hakemaltaan koulutusalalta. Monimuoto-opiskelijoilla motivaatio on usein päivätoteutuksessa olevia opiskelijoita korkeammalla.

Opetuksen järjestämiseen ja laatuun liittyvistä teemoista keskeisesti nousivat esiin opintojen joustavuuteen ja jaksottamiseen, pedagogiikan laatuun, opettajien kiireeseen sekä ohjauksen ja tuen puutteeseen liittyvät haasteet. Opiskelijat toivovat tukea erityisesti harjoittelupaikkojen löytämiseen sekä loppuvaiheen opintoihin.

Selvityksen tulokset osoittavat, että ammattikorkeakouluille on vielä tehtävää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, jotta opintojen keskeyttämistä saadaan vähennettyä. Merkittävä osa keinoista kuitenkin edellyttää opetuksen ja ohjauksen määrän lisäämistä. Ammattikorkeakouluissa vuosittain aloittavien opiskelijoiden määrä on kasvanut lähes 30 % viidessä vuodessa, kun samalla rahoitus on polkenut paikallaan. Ilman lisäresursseja ei kasvaville opiskelijamäärille ole mahdollista tarjota riittäviä opetus ja ohjauspalveluilta, toteaa Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

Aloittavien opiskelijoiden valmiuksissa puutteita

Selvityksen toinen keskeinen tulos koskee insinööriopinoissa aloittavien opiskelijoiden valmiuksia opiskella korkeakoulussa ja ymmärrystä korkeakouluopiskelijoiden sisällöistä. Neljännes vastaajista on kokenut, etteivät opinnot ole vastanneet odotuksia. Lisäksi 40 prosenttia opiskelijoista kertoo kokeneensa opinnot toisinaan liian vaikeiksi.

Ammattikoreakoulujen aloittavien opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina erityisesti tekniikan ja ICT-alan tutkintokoulutuksissa, joissa matemaattisten taitojen hallinta on keskeinen tekijä opinnoissa pärjäämiseksi. Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti korkeakoulut tulevat yhä kasvattamaan opiskelijamääriään, jolloin yhä suurempi osa nuorista jatkaa korkeakouluopinnoissa. Tämä edellyttää, että toisen asteen päättävillä opiskelijoilla on myös riittävät valmiudet näihin opintoihin, korostaa Arenen asiantuntijan Samuli Maxenius.

Selvityksen tilaajina ovat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Energiateollisuus ry, Insinööriliitto ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry.

Linkki selvitykseen >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Insinööriopiskelijat kärsivät opetuksen niukoista resursseista – opiskelijoiden heikot pohjavalmiudet haastavat opetusta