Innovaatiotoiminnan monet kasvot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö on monimuotoista niin toimintatavoiltaan kuin vaikuttavuuden muodoiltaan, selviää Ammattikasvatuksen aikakausikirja -julkaisun uusimmasta numerosta. TKI-toiminnan kehittymisen esteenä ovat kuitenkin niukat rahoitusmahdollisuudet. 

Soveltava tutkimus on noussut lyhyen ajan sisällä merkittävään rooliin ammattikorkeakouluissa, toteavat rehtorit Petri Raivo ja Vesa Taatila numeron pääkirjoituksessa. 

-Ammattikorkeakoulut ovat soveltavan tutkimus- ja tuotekehitystyön merkittävä toteuttaja etenkin kasvavalla PK-sektorilla sekä kantavat merkittävän roolin tutkimustiedon tuomisesta yleiseen käyttöön. 

Ammattikorkeakouluilla lukuisia rooleja

Lehden avaa Kirsti Soraman johtaman Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimusryhmän artikkeli, joka tarkastelee ammattikorkeakoulujen roolia osana kasvuyrittäjäekosysteemejä.

Tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulut toimivat esimerkiksi yhteiskunnallisen keskustelun herättäjinä ja asennemuokkaajina, uuden tiedon tuottajina sekä käytännön työkalujen ja toimintamallien kehittäjinä. 

Anne Ilvonen Karelia-ammattikorkeakoulusta taas käsittelee ammattikorkeakoulujen toimintaa osana perinteisiä yhteistyöverkostoja joustavampia innovaatioekosysteemejä. 

Innovaatioekosysteemien toiminnalle keskeisiä ovat toimijoiden välinen vuorovaikutus, tiedon jakaminen ja avoimuus, ja ammattikorkeakoulujen kyky vastata näihin tarpeisiin tekee niistä tärkeän toiminnan mahdollistajan. 

Vaikuttavuutta julkaisujen saatavuudella ja avoimuudella

Lahden ammattikorkeakoulun Ilkka Väänäsen ja Hämeen ammattikorkeakoulun Mervi Frimanin artikkelissa selvitetään ammattikorkeakoulujen UAS Journal –verkkolehden vaikuttavuutta.  

Lehden arvioidaan tekevän näkyväksi ammattikorkeakoulujen vahvan ja monipuolisen osaamiskannan, minkä lisäksi se on tehokas tapa viestiä TKI-toiminnasta niin ammattikorkeakoulujen toimijoille kuin työ- ja elinkeinoelämän edustajille. 

Seliina Päällysahon johtama Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen tutkimusryhmä taas korostaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden tärkeyttä osana ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa, ja painottaa henkilökunnan osaamistason nostamisen olevan tiedon saatavuuden parantamisen edellytys.  

Kaikki osapuolet hyötyjinä 

Jonna Heikkilän johtama Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä tarjoaa esimerkin TKI-toiminnasta, jossa tuotiin yhteen hackathon-periaatteella ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja yritykset. Yhteistyön tuloksena yritykset saivat tuoreita ideoita toimintaansa liittyvien haasteiden ratkomiseksi ja opiskelijat kerryttivät tärkeitä työelämätaitoja. 

Annemari Andrésenin Novia-ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä selvitti opiskelijoiden kokemuksia TKI-toimintaan osallistumisesta. Yhteistyön arvioitiin kasvattavan opiskelijoiden ammatillista osaamista, ja onnistuneiden hankkeiden tärkeimmäksi tekijäksi nostettiin oppilaita tukevan ohjaajan rooli. 

Rahoitus avain toiminnan jatkuvuuteen

Teemanumeron päättää Lapin ammattikorkeakoulun rehtorin Riitta Rissasen haastattelu, jossa hän nostaa niukat rahoituksen instrumentit yhdeksi TKI-toiminnan suurimmista haasteista. Ratkaisuksi Rissanen ehdottaa uutta rahoitusohjelmaa, jossa osa kansallisesta tutkimusrahoituksesta ohjattaisiin suoraan TKI-toimintaan. 

Myös Raivo ja Taatila korostavat rahoituksen tärkeyttä TKI-toiminnan kannalta. 

-Varmistaaksemme yhteiskuntamme ja yritystemme kilpailukyvyn ja jatkuvan uudistumisen meidän on syytä huolehtia jatkossa tämän merkityksellisen toiminnan menestyksen vaatimista panostuksista. 

 

Ammattikasvatuksen aikakausikirja on Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu. Ammattikasvatuksen aikakausikirja 3/2018 -numeron pääkirjoituksen ja sisällysluettelon voi lukea tästä. 

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Innovaatiotoiminnan monet kasvot