Hyvinvointialueiden menestys ei ratkea vanhoilla osaamisilla

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastusala elävät todeksi nyt Suomen historian suurinta sote-alan muutosta ja murrosta. Sote-uudistus on vihdoinkin totta.  

Kun itse opiskelin 1990-luvulla hoitotyötä, olivat avainkäsitteet moniammatillisuus, palvelujärjestelmät, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä asiakaslähtöisyys. Nämä eivät tietenkään ole kadonneet mihinkään. Ne ovat aina läsnä, kun olemme ihmisten ja yhteisöjen kanssa tekemisissä. Mutta vastataanko näillä hyvinvointialueiden tulevaisuuden kyvykkyyksiin siten, että osaaminen edistää kyvykkyyttä vastata tavoitteisiin. 

Olin hämmentynyt, ehkä pettynytkin, kun luin Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamaan selvityksen sote-integraation edellyttämästä monialaisesta yhteistyöosaamisesta. Selvityksen tulosten mukaan keskeisiä sote-integraation edellyttämiä osaamisalueita ja sisältöjä ovat monialainen yhteistyöosaaminen, asiakaslähtöisyysosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen ja etiikka- ja lainsäädäntöosaaminen. Nämä kaikki ovat ydinosaamista, mutta riittäkö se, jotta saamme jatkossakin laadukkaita ja saavutettavia palveluita. Ei riitä. Näin emme uudista toimintaamme haasteiden mukaisesti.  

Luin mainitun selvityksen tulokset moneen kertaan. Näilläkö me vastaamme tulevaisuuden haasteisiin? Näinkö historian suurin sote-alan muutos hoidetaan? Entäs, jos selvityksen tuloksena olisikin ollut osallisuus, luovuus, kyky oppia, digitaaliset taidot, päätöksentekokyky, kestävä kehitys, tekoälyn, automaation ja robotiikan hyödyntäminen. Olisiko näillä eväillä enemmän annettavaa vastata näihin haasteisiin, joiden keskellä elämme?  

Vuoden 2023 alussa käynnistyivät kaikkien hyvinvointialueiden toiminnot. Yhteensä 21 hyvinvointialuetta pyrkivät koronapandemian, energiakriisin ja inflaation keskellä vastaamaan koviin tavoitteisiin. Suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta halutaan edelleen pitää kiinni, mutta väestön ikääntyminen ja monet muut haasteet uhkaavat entisestään kasvattaa kustannuksia. Samaan aikaan sosiaali- ja terveysala painii merkittävien veto- ja pitovoimaongelmien keskellä. 

Haluaisin nähdä rohkeita, uudistavia ja uudistuvia ajatuksia sote-alan osaamisesta. Vanhoilla eväillä eivät uudet tarpeet täyty. Ammattikorkeakouluilla on missio vastata tähän tarpeeseen koulutuksella, tutkimuksella ja kehittämistoiminnallaan. Toivottavasti hierakinen maailma ja toimintakulttuuri ovat valmiita lopulta muuttumaan, suomalaisten hyväksi.  

Kati Komulainen 
Rehtori, toimitusjohtaja 
Vaasan ammattikorkeakoulu 

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Hyvinvointialueiden menestys ei ratkea vanhoilla osaamisilla