Hallitus on oikealla tiellä – budjettiriihi

Sipilän hallituksen viimeinen budjetti sisältää merkittäviä kasvun siemeniä Suomen taloudelle. Erityisesti innovaatiorahoituksen lisääminen ja uudet muuntokoulutukset tukevat kasvua.  

-Hallitus on oikealla tiellä, Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola arvioi budjettiriihen päätöksiä.  

Budjettiesitykseen sisältyy 112 miljoonan euron innovaatiopaketti, josta 5 miljoonaa kohdistuu suoraan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen ja 69 miljoonaa Business Finlandin yrityslähtöisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan myöntövaltuuksiin. 

Arene on esittänyt, että julkisesti rahoitettua innovaatiotoimintaa, tuotekehitystä ja soveltavaa tutkimusta suunnataan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Rahoituksella on mahdollistettava yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä nykyistä paremmin. 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tukea pk-sektorin kehittymistä, Varmola muistuttaa. Vuonna 2017 ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnassa oli mukana yli 7000 yrityskumppania. 

Innovaatiotoiminnan laajentamisessa erityisenä haasteena on pienten ja keskisuurten yritysten aktivoiminen. Alle 50 henkeä työllistävistä yrityksistä vain prosentti raportoi Tilastokeskukselle tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaa. 

-Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli maan 280 000 pk-yrityksen saamisessa mukaan kehittämistyöhön. 

Muuntokoulutuksista kasvua

Muuntokoulutukset ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi tukea talouden kasvua. Erityisesti ohjelmistoalalla, rakennusalalla, teknologiateollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla on ollut pulaa osaavasta työvoimasta talouden kasvaessa nopeasti.  

-10 miljoonan uusi panostus muuntokoulutuksiin on konkreettinen askel jatkuvan oppimisen edistämisessä, Varmola kiittää. 

Ammattikorkeakoulut ovat vahvoja aikuisten kouluttajia. Puolet tutkinto-opiskelijoista tulee työelämästä aloittaen opinnot 25-vuotiaana tai vanhempana. Tämän rinnalla on tarjolla erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia, muuntokoulutuksia ja avointa ammattikorkeakouluopetusta. 

Koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön

Maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen ja työhön nopeutetaan. Lisätalousarviosta kohdennetaan korkeakouluille 3 miljoonan lisäys, jolla ohjataan opiskelijoita koulutukseen ja työelämään sekä toteutetaan lyhytkestoisia koulutuksia. 

Metropolia ammattikorkeakoulu oli jo vuonna 2016 pioneerina käynnistämässä maahanmuuttajien vastuukorkeakoulutoimintaa toimintaa, jonka tarkoitus on auttaa maahanmuuttajia nykyistä nopeammin työelämään heidän osaamistaan tunnistaen sekä ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjoamalla.  

Mukana toiminnassa ovat myös Karelia, Oulun ammattikorkeakoulu sekä yliopistoja. 

Talous on jatkossakin tiukoilla

Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus on vuonna 2019 yli 41 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2015. Vuonna 2012 alkaneiden leikkausten seurauksena ammattikorkeakoulujen rahoitus on vähentynyt yli 200 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa joka viidennen euron häviämistä rahoituksesta. Samaan aikaan opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määrä on pysynyt lähes ennallaan. 

Ammattikorkeakoulut ovat tehostaneet toimintaansa äärimmilleen kuluneiden vuosien aikana, Varmola kertaa. 

 

Valtioneuvoston budjettiesitys 2019 >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Hallitus on oikealla tiellä – budjettiriihi