Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

Arene pitää esitystä genomikeskuksen perustamisesta ja sen toimintaa ohjaava lain säätämisestä tarpeellisena. Lakiesityksen perusteluissa on otettu hyvin huomioon tieteellinen tutkimus, yliopistojen koulutus, terveydenhuollon tehtävät, biopankkitoiminta, start-up ja pk-yritysten yhteistyömahdollisuudet ja tietoturvan säilyttäminen. Ammattikorkeakoulujen asemaa ei ole erikseen mainittu, joten sen mahdollinen rooli genomikeskuksen yhteistyökumppanina jää avoimeksi.

Arene esittää, että myös ammattikorkeakoulut mainitaan genomikeskuksen yhteistyökumppanina sekä toimijana genomitutkimuksen ekosysteemissä.

Ammattikorkeakoulut, jotka kouluttavat bioanalyytikkoja, ovat tärkeässä asemassa liittyen näytteenottoon, asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja laboratoriokokeisiin ohjaamiseen sekä erilaisten geenitestien tekemiseen harjoitus- ja opinnäytetöinä. Biopankin kanssa tehtävä yhteistyö liittää ammattikorkeakoulut myös genomikeskukseen. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat pitäisi rinnastaa yliopiston maisteriopiskelijoihin, jotka voivat tehdä myös tieteellistä tutkimusta. Bioanalyytikon ylemmän ammattikorkeakoulun asiantuntijakoulutuksen valtakunnallisesti sovittuihin kompetensseihin kuuluu konsultaatiovalmius koskien laboratoriotutkimusten valintaa kulloisessakin tilanteessa.

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä