Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

Arene pitää esitystä genomikeskuksen perustamisesta ja sen toimintaa ohjaava lain säätämisestä tarpeellisena. Lakiesityksen perusteluissa on otettu hyvin huomioon tieteellinen tutkimus, yliopistojen koulutus, terveydenhuollon tehtävät, biopankkitoiminta, start-up ja pk-yritysten yhteistyömahdollisuudet ja tietoturvan säilyttäminen. Ammattikorkeakoulujen asemaa ei ole erikseen mainittu, joten sen mahdollinen rooli genomikeskuksen yhteistyökumppanina jää avoimeksi.

Arene esittää, että myös ammattikorkeakoulut mainitaan genomikeskuksen yhteistyökumppanina sekä toimijana genomitutkimuksen ekosysteemissä.

Ammattikorkeakoulut, jotka kouluttavat bioanalyytikkoja, ovat tärkeässä asemassa liittyen näytteenottoon, asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja laboratoriokokeisiin ohjaamiseen sekä erilaisten geenitestien tekemiseen harjoitus- ja opinnäytetöinä. Biopankin kanssa tehtävä yhteistyö liittää ammattikorkeakoulut myös genomikeskukseen. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat pitäisi rinnastaa yliopiston maisteriopiskelijoihin, jotka voivat tehdä myös tieteellistä tutkimusta. Bioanalyytikon ylemmän ammattikorkeakoulun asiantuntijakoulutuksen valtakunnallisesti sovittuihin kompetensseihin kuuluu konsultaatiovalmius koskien laboratoriotutkimusten valintaa kulloisessakin tilanteessa.

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä