Haastetta ja satsausta ammattikorkeakouluihin – TKIO tuottaa tulosta

Eduskuntavaalien alla olisi pitänyt keskustella enemmän koulutuksesta. Aluksi näytti siltä, että teema nousisi esille johtuen edellisten hallitusten tekemistä isoista koulutusleikkauksista. Näin ei kuitenkaan valitettavasti käynyt, mutta nyt tätä keskustelua tarvitaan hallitusohjelmaa laadittaessa.

Meillä on tiedossa isoja yhteiskunnallisia haasteita, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja työvoimapula monilla toimialoilla. Vaalipaneeleissa keskustelu näistä oli vilkasta, mutta kovin vähän esille tuli konkreettisia ratkaisuja. Tämä ei ole ihme, sillä niin monimutkaisista kokonaisuuksista on kyse. Välillä tuntui vaikealta jopa löytää näkökulmaa, jolla päästäisiin eteenpäin. 

Olen tänä keväänä tavannut monta opiskelijaa, joilla on vahva tahtotila olla mukana antamassa oma panoksensa ja osaamisensa yhteiskunnan hyväksi. Opiskelijat toivovat, että ammattikorkeakoulussa he voisivat oppia perustaidot ammateissa toimimiseen, mutta  myös mahdollisuutta päästä mukaan tuottamaan uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin.

Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja työelämäkumppanit voivat muodostaa ekosysteemin, jossa tuotetaan ja kokeillaan ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Samalla tarjoutuu mahdollisuus oppia kokonaisvaltaista, systeemistä ajattelua ja innovointiosaamista, osaamisia, joille tuntuu olevan kysyntää. 

Miten tämä liittyy hallitusohjelmaan? Ehdotan, että siinä tunnistetaan isona mahdollisuutena ammattikorkeakouluille laissa annettu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävä ja siihen kytkeytyvä koulutus, eli kokonaisuus, jota kutsutaan TKIO:ksi (tutkiminen, kehittäminen, innovointi, oppiminen).

Ammattikorkeakouluille voitaisiin antaa haaste: ”Tuottakaa yhdessä opiskelijoidenne ja verkostojenne kanssa suomalaiseen yhteiskuntaan käytännössä toimivia ratkaisuja. Ottakaa mukaan opiskelijoita ja opettajia eri koulutusaloilta ja koulutusasteilta, osallistujia laajalti työelämästä ja yhteiskunnasta. Kertokaa ja jakakaa tulokset avoimesti ja kattavasti.” 

Tämän tehtävän ei pitäisi olla mahdoton, onhan meillä lainsäädännön lisäksi koko maan kattava ammattikorkeakouluverkosto ja monia hyviä pedagogisia käytäntöjä, joilla haasteeseen voidaan vastata. Mutta ilman lisärahoitusta vaikuttavuutta ei saada laajemmin aikaiseksi. Olisiko aika nyt suunnata lisärahoitusta ammattikorkeakoulujen TKIO-toimintaan?

Riitta Konkola
varapuheenjohtaja, rehtori
Arene ry

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Haastetta ja satsausta ammattikorkeakouluihin – TKIO tuottaa tulosta