Haastetta ja satsausta ammattikorkeakouluihin – TKIO tuottaa tulosta

Eduskuntavaalien alla olisi pitänyt keskustella enemmän koulutuksesta. Aluksi näytti siltä, että teema nousisi esille johtuen edellisten hallitusten tekemistä isoista koulutusleikkauksista. Näin ei kuitenkaan valitettavasti käynyt, mutta nyt tätä keskustelua tarvitaan hallitusohjelmaa laadittaessa.

Meillä on tiedossa isoja yhteiskunnallisia haasteita, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja työvoimapula monilla toimialoilla. Vaalipaneeleissa keskustelu näistä oli vilkasta, mutta kovin vähän esille tuli konkreettisia ratkaisuja. Tämä ei ole ihme, sillä niin monimutkaisista kokonaisuuksista on kyse. Välillä tuntui vaikealta jopa löytää näkökulmaa, jolla päästäisiin eteenpäin. 

Olen tänä keväänä tavannut monta opiskelijaa, joilla on vahva tahtotila olla mukana antamassa oma panoksensa ja osaamisensa yhteiskunnan hyväksi. Opiskelijat toivovat, että ammattikorkeakoulussa he voisivat oppia perustaidot ammateissa toimimiseen, mutta  myös mahdollisuutta päästä mukaan tuottamaan uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin.

Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja työelämäkumppanit voivat muodostaa ekosysteemin, jossa tuotetaan ja kokeillaan ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Samalla tarjoutuu mahdollisuus oppia kokonaisvaltaista, systeemistä ajattelua ja innovointiosaamista, osaamisia, joille tuntuu olevan kysyntää. 

Miten tämä liittyy hallitusohjelmaan? Ehdotan, että siinä tunnistetaan isona mahdollisuutena ammattikorkeakouluille laissa annettu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävä ja siihen kytkeytyvä koulutus, eli kokonaisuus, jota kutsutaan TKIO:ksi (tutkiminen, kehittäminen, innovointi, oppiminen).

Ammattikorkeakouluille voitaisiin antaa haaste: ”Tuottakaa yhdessä opiskelijoidenne ja verkostojenne kanssa suomalaiseen yhteiskuntaan käytännössä toimivia ratkaisuja. Ottakaa mukaan opiskelijoita ja opettajia eri koulutusaloilta ja koulutusasteilta, osallistujia laajalti työelämästä ja yhteiskunnasta. Kertokaa ja jakakaa tulokset avoimesti ja kattavasti.” 

Tämän tehtävän ei pitäisi olla mahdoton, onhan meillä lainsäädännön lisäksi koko maan kattava ammattikorkeakouluverkosto ja monia hyviä pedagogisia käytäntöjä, joilla haasteeseen voidaan vastata. Mutta ilman lisärahoitusta vaikuttavuutta ei saada laajemmin aikaiseksi. Olisiko aika nyt suunnata lisärahoitusta ammattikorkeakoulujen TKIO-toimintaan?

Riitta Konkola
varapuheenjohtaja, rehtori
Arene ry

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Haastetta ja satsausta ammattikorkeakouluihin – TKIO tuottaa tulosta