Haastetta ja satsausta ammattikorkeakouluihin – TKIO tuottaa tulosta

Eduskuntavaalien alla olisi pitänyt keskustella enemmän koulutuksesta. Aluksi näytti siltä, että teema nousisi esille johtuen edellisten hallitusten tekemistä isoista koulutusleikkauksista. Näin ei kuitenkaan valitettavasti käynyt, mutta nyt tätä keskustelua tarvitaan hallitusohjelmaa laadittaessa.

Meillä on tiedossa isoja yhteiskunnallisia haasteita, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja työvoimapula monilla toimialoilla. Vaalipaneeleissa keskustelu näistä oli vilkasta, mutta kovin vähän esille tuli konkreettisia ratkaisuja. Tämä ei ole ihme, sillä niin monimutkaisista kokonaisuuksista on kyse. Välillä tuntui vaikealta jopa löytää näkökulmaa, jolla päästäisiin eteenpäin. 

Olen tänä keväänä tavannut monta opiskelijaa, joilla on vahva tahtotila olla mukana antamassa oma panoksensa ja osaamisensa yhteiskunnan hyväksi. Opiskelijat toivovat, että ammattikorkeakoulussa he voisivat oppia perustaidot ammateissa toimimiseen, mutta  myös mahdollisuutta päästä mukaan tuottamaan uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin.

Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja työelämäkumppanit voivat muodostaa ekosysteemin, jossa tuotetaan ja kokeillaan ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Samalla tarjoutuu mahdollisuus oppia kokonaisvaltaista, systeemistä ajattelua ja innovointiosaamista, osaamisia, joille tuntuu olevan kysyntää. 

Miten tämä liittyy hallitusohjelmaan? Ehdotan, että siinä tunnistetaan isona mahdollisuutena ammattikorkeakouluille laissa annettu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävä ja siihen kytkeytyvä koulutus, eli kokonaisuus, jota kutsutaan TKIO:ksi (tutkiminen, kehittäminen, innovointi, oppiminen).

Ammattikorkeakouluille voitaisiin antaa haaste: ”Tuottakaa yhdessä opiskelijoidenne ja verkostojenne kanssa suomalaiseen yhteiskuntaan käytännössä toimivia ratkaisuja. Ottakaa mukaan opiskelijoita ja opettajia eri koulutusaloilta ja koulutusasteilta, osallistujia laajalti työelämästä ja yhteiskunnasta. Kertokaa ja jakakaa tulokset avoimesti ja kattavasti.” 

Tämän tehtävän ei pitäisi olla mahdoton, onhan meillä lainsäädännön lisäksi koko maan kattava ammattikorkeakouluverkosto ja monia hyviä pedagogisia käytäntöjä, joilla haasteeseen voidaan vastata. Mutta ilman lisärahoitusta vaikuttavuutta ei saada laajemmin aikaiseksi. Olisiko aika nyt suunnata lisärahoitusta ammattikorkeakoulujen TKIO-toimintaan?

Riitta Konkola
varapuheenjohtaja, rehtori
Arene ry

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Haastetta ja satsausta ammattikorkeakouluihin – TKIO tuottaa tulosta