Euroopan paras sosiaalinen innovaatio syntyi ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulut toimivat työelämän organisaatioiden merkittävinä kumppaneina, kun ne etsivät uudenlaisia tutkimusperusteisia ratkaisuja. Kumppanuus on vastavuoroista ja kaikkia osapuolia hyödyttävää. Ammattikorkeakoulujen tulee hoksauttaa verkostojaan kumppanuuden tarjoamista mahdollisuuksista. Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteisellä kehittämistyöllä kumppaneiden kanssa syntyi Euroopan paras sosiaalinen innovaatio tukemaan nuorten hyvinvointia.

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sen yhteistyökumppanit valtakunnallisista järjestöistä sekä Oulun kaupunki kehittivät yhdessä nuorten kanssa Euroopan parhaaksi sosiaaliseksi innovaatioksi valitun Zekki-palvelun. Palvelu on erinomainen esimerkki mitä on ammattikorkeakoulujen TKI-työ. Siinä tutkien ja yhteiskehittäen korkeakoulu ja kumppanit löysivät konkreettisia ratkaisuja nuorten ihmisten tukemiseksi. 

Zekki-palvelu perustuu kyselyyn, jonka kautta nuori voi tarkastella omaa tilannettaan ja hyvinvointiaan sekä saada ehdotuksia hänelle sopivista tukipalveluista. Zekki kokoaa yhteen järjestöjen ja kuntien nuorille suunnatut tukipalvelut. Näin nuori saa vinkkejä siitä, mihin hän voi tarpeensa mukaisesti olla yhteydessä.

Zekki-palvelun kehittämisessä ovat olleet vahvasti mukana myös nuoret itse. Heidän tarpeitaan on kuunneltu ja he ovat olleet mukana kehittämisen eri vaiheissa. Nuoret ovat toimineet kokemusasiantuntijoina, antaneet tietoa nuorten tukipalveluihin liittyvistä haasteista ja he ovat olleet testaamassa palvelua eri vaiheissa.

Kumppanuuteen tulee hoksauttaa

Meidän on ammattikorkeakouluina kerrottava verkostoillemme kumppanuuden ja yhteiskehittämisen tarjoamista mahdollisuuksista. Työelämän toimijat tarvitsevat usein hoksautusta, jotta ne voivat lähteä yhteistyöhön korkeakoulun kanssa. Heidän on nähtävä, miten he työelämäkumppanina voivat hyödyntää ammattikorkeakoulujen tarjoamia mahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Vielä enemmän vaaditaan siihen, että kehittämistyön tulokset, tutkimus ja tieto muunnetaan kumppanien kanssa innovaatioiksi.

Meidän on korkeakouluina tarjottava kaikki tuki siihen, että valmius ja innostus kumppanuuteen syntyy. Sen jälkeen vaaditaan vielä paljon, jotta tietoa osataan soveltaa uudella tavalla. Vasta sitten syntyy uusia palveluja ja paremmin tuottavaa toimintaa. Uudet ideat, palvelut ja innovaatioiden alutkin kannattaa tuoda nopeasti käyttäjien testattavaksi. Diakonia-ammattikorkeakoulun Zekki-palvelun kehittäminen moneen kertaan palkituksi innovaatioiksi ei olisi ollut mahdollista ilman nuorten omaa panosta. Kumppaneiden ja palveluiden käyttäjien kanssa syntyi yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti arvokasta.

Ammattikorkeakouluina teemme laajasti yhteistyötä eri yhteiskunnan sektoreiden ja tahojen kanssa sekä toimimme ja vaikutamme verkostoissa. Vaikka kumppanuuksilta odotetaan paljon, menestystarinat eivät synny pikavoittona. Korkeakoulut tarjoavat kumppanuuteen kestävyyttä ja toimivat pitkän aikavälin kehittäjinä, kehittäjäalustoina sekä kouluttajina. Toisaalta ammattikorkeakoulujen vahvuus on siinä, että ne pystyvät reagoimaan nopeasti ja dynaamisesti muuttuvien tarpeiden mukaan.

Meillä on erinomaisia esimerkkejä siitä, kuinka korkeakoulut ovat vastanneet nopeasti elinkeino- tai toimialarakenteen muuttumiseen tarjoamalla vastauksia osaamistarpeisiin erilaisin muunto- ja täydennyskoulutuksin. Yritystoiminnan muuttuessa asiantuntijakeskeiseksi ja teknologian noustessa yhä tärkeämpään rooliin, korkeakoulut ovat mahdollistaneet tarvittavat tutkimus- ja kehittämistoiminnot.

Elina Juntunen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Rehtori
Elina Juntunen
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Euroopan paras sosiaalinen innovaatio syntyi ammattikorkeakoulussa