Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla EU-vaalikaudella (2024–2029). Uskomme, että väestön koulutustason nosto, osaavan työvoiman saatavuus, jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja kansainvälisten liikkuvuusjaksojen edistäminen ovat kaikki tärkeitä tavoitteita, jotka tukevat Euroopan strategista kilpailukykyä. Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Koulutus on vahvin investointi Euroopan tulevaisuuteen, ja Erasmus+ -ohjelmaa pidetään yhtenä EU:n näkyvimmistä menestystarinoista. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ovat molemmat julkistaneet EU-vaalitavoitteensa 2024 hyvissä ajoin ennen tulevia EU-vaaleja, jotka järjestetään  9. kesäkuuta 2024. Molemmat organisaatiot peräänkuuluttavat Erasmus+ -ohjelman budjetin kaksinkertaistamista EU:n seuraavalle monivuotiselle rahoituskehyskaudelle vuodesta 2028 alkaen. Ohjelman merkitystä ammattikorkeakoulujen kansainvälistymiselle ei voi aliarvioida.

Erasmus+ -liikkuvuusjaksojen merkitys opiskelijoille

Kansainvälisen osaamisen tarve tulee kasvamaan huomattavasti eri aloilla vuoteen 2030 mennessä. Pohja kansainvälistymiselle olisi hyvä luoda jo korkeakouluopintojen aikana. Erasmus+ -liikkuvuusjaksot ovat tärkeä keino tällaisen osaamisen kartuttamisessa, ja siksi myös ammattikorkeakoulujen olisi syytä panostaa Erasmus+ -liikkuvuusjaksojen suosion nostamiseen. Erasmus+ -opiskelijavaihto avartaa usein lähtijän maailmankuvaa ja hyödyttää opiskelijan urakehitystä monin eri tavoin. Pitkällä tähtäimellä Erasmus+ -liikkuvuusjaksojen aikana hankitut verkostot ja osaaminen luovat pohjaa myös yritysten ja eri alojen kilpailukyvylle.

Suomessa korkeakouluopiskelijoiden Erasmus+ -liikkuvuusmäärät eivät ole kuitenkaan enää yltäneet 2010-luvun huippuvuosien tasolle. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden liikkuvuusmäärät ovat lisäksi jääneet yliopisto-opiskelijoita alhaisemmalle tasolle. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa ulkomaanjaksolle lähtevien määrä vastaa vain noin 11 prosenttia uusien opiskelijoiden määrästä. Samalla ammattikorkeakoulukentän opiskelijoille on tyypillistä lyhyiden kansainvälisyysjaksojen korkea suosio, erityisesti terveys- ja hyvinvointialoilla.

Euroopan komission tavoitteena on, että yhä useammalla korkeakoulusta valmistuvalla opiskelijalla olisi vähintään yksi ulkomaanjakso suoritettuna osana tutkintoaan. Komission tavoitteena on, että liikkuvuusjaksolle lähtevien korkeakouluopiskelijoiden määrä nousisi 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ammattikorkeakouluilla onkin vielä tekemistä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Erasmus+ -ohjelman vaikuttavuus ammattikorkeakouluille

Erasmus+ -ohjelma on tunnettu opiskelijaliikkuvuuden edistämisestä, mutta ohjelman merkittävyys ei suinkaan rajoitu tähän. Ohjelmasta rahoitetaan myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön liikkuvuusjaksoja. Näitä mahdollisuuksia voi hyödyntää sekä opetushenkilöstön että TKI-asiantuntijoiden ammatillisen kehityksen tarpeisiin.

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan merkittävästi korkeakoulujen eurooppalaista hankeyhteistyötä (KA2) korkeakoulutuksen laadun ja kansainvälistymisen vahvistamiseksi. Erasmus+ -innovaatioyhteenliittymät ovat esimerkiksi ammattikorkeakouluille hyvin soveltuva hanketoiminto, jonka synnyttämällä strategisella yhteistyöllä (korkeakoulut, ammattioppilaitokset, yritykset) pyritään löytämään ratkaisuja työelämän tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Erasmus+ -ohjelmasta on lisäksi tuettu ”Eurooppalaiset korkeakouluverkostot” -allianssien tiivistä ja kunnianhimoista korkeakouluyhteistyötä. Tähän mennessä komissio on myöntänyt Erasmus+ -rahoitusta 50 korkeakouluallianssille, ja viidennen hakukierroksen arviointipäätösten jälkeen luku nousee 60 allianssiin. Tähän mennessä alliansseissa on mukana 7 suomalaista ammattikorkeakoulua. Pidämme tärkeänä, että seuraavan Erasmus+ -ohjelman budjetti on riittävän kunnianhimoinen, jotta resursseja riittää allianssien pitkäkestoiseen ja syvälliseen kehittämiseen. Korkeakoulujen eurooppalainen yhteistyö ei saa kuitenkaan levätä vain allianssien varassa vaan verkostoitumista on tuettava sekä kansallisesti ja EU:n tasolla jokaisen ammattikorkeakoulun osalta. Samalla Erasmus+ -ohjelman muiden ammattikorkeakouluille tärkeiden toimintojen rahoituspohja ei saisi kuitenkaan heikentyä tämän painotuksen seurauksena.

Koulutus on tärkeä painopiste koko Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Muistathan äänestää EU-vaaleissa 9. kesäkuuta 2024!

Kirjoittajina Arenen EU-asiantuntija Mikael Vainio ja SAMOKin eurooppapolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Roosa Veijola.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen