Epidemia näkyy työmarkkinoilla ja ammattikorkeakouluissa

Kuluvan kevään osalta suurimmat riskit ammattikorkeakouluissa liittyvät henkilöstön laajamittaiseen ja samanaikaiseen sairastumiseen. Toinen epävarmuustekijä on sosiaali- ja terveysalan opetushenkilön velvoittaminen hoitotyöhön. Kummallakin olisi merkittävä vaikutus opetuksen järjestämiseenArene selvitti ammattikorkeakoulujen tilannekuvaa poikkeusoloista viime viikon lopulla. Tilannekuvaa päivitettiin Arenen sääntömääräisessä kevätkokouksessa tiistaina 31.3. 

Arenen kokouksessa nousi esiin huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista. Osalle opiskelijoista etäopetukseen siirtyminen ja ihmissuhteiden vähentyminen on ollut rankka kokemus. Tilanne on vaikea myös Suomeen jääneille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijahuolto on etäopetuksen myötä uudessa tilanteessa.  

Vielä näkymättömissä oleva haaste on se joukko opiskelijoita, joilla on aiemminkin ollut vaikeuksia opinnoissa. Kaikkien opiskelijoiden valmiudet etäopiskeluun eivät mahdollista opintojen etenemistä normaaliin tahtiin. 

Opintojen etenemiseen voi vaikuttaa myös työharjoittelujen peruuntuminen tai siirtyminen, työpaikkojen lomautusten ja keskeytymisten vuoksi. Harjoittelujen toteutuminen on työnantajista kiinni ja siltä osin tilanne on riippuvainen työmarkkinoiden kehittymisestä. 

Opintojen etenemiseen vaikuttavat myös muutokset opiskelijoiden elämässä. Aikuisopiskelijoilta on tullut viestejä, että perheen uusi arki lasten ollessa kaiken aikaa kotona vaikuttaa opiskelumahdollisuuksiin.  

Toisaalta osa opiskelijoista voi käyttää enemmän aikaa opintoihin esimerkiksi lomautuksen vuoksi. Arene vaikutti voimakkaasti, että työssä olevat opiskelijat voisivat lomautustilanteessa jatkaa opintojaan menettämättä työttömyysturvaa. 

Työllisyyden heikkeneminen lisää koulutustarpeita 

Epidemian vaikutus työmarkkinoilla tarkoittaa kesätyömahdollisuuksien vähentymistä, jolloin ammattikorkeakoulujen pitäisi pystyä lisäämään opetustarjontaa ensi kesänä kymmenille tuhansille opiskelijoille. Näin turvataan opiskelijoiden toimeentuloa opintotuen kautta. Ammattikorkeakoulujen kesäopetustarjonta löytyy mm. CampusOnline portaalista, jossa on yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opetustarjontaa. 

Lomautukset ja lisääntyvä työttömyys luovat kysyntää myös työssä olevien täydennys- ja lisäkoulutuksille kevään ja kesän aikana. Monet ammattikorkeakoulut ovat laajentamassa avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjontaa lomautetuille ja työttömäksi jääville.  

Syksyn tilanne on vielä arvoitus 

Syyslukukauden aloitusta on tässä vaiheessa vaikea ennakoida muiden kuin kansainvälisten opiskelijoiden osalta. Heidän saapumisensa elo-syyskuussa Suomeen vaikuttaa äärimmäisen epätodennäköiseltä johtuen mm. oleskelulupien käsittelyn keskeytymisestä. 

Merkittävää haittaa alkaa syntyä, jos seuraavaa lukuvuotta ei päästä käynnistämään normaaliolosuhteissa. 

Taloudelliset vaikutukset merkittävät 

Koronaepidemialla on merkittävät vaikutukset ammattikorkeakoulujen talouteen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintojohdon verkosto arvioi yhteenlasketun liikevaihdon supistuvan yli 50 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa noin 5 prosentin supistumista viime vuodesta.  

Arvio liiketuloksen pienenemisestä on noin 30-40 miljoonaa euroa. Siihen vaikuttavat liiketoiminnan tyrehtyminen, TKI-toiminnan jatkuvuuden vaatimat lisäpanostukset ja lisääntyneet kustannukset. 

Myytävien täydennyskoulutusten sekä erilaisten mittaus- ja testauspalveluiden kysynnän odotetaan tyrehtyvän. Globaali kriisi pysäyttää koulutusviennin ja vaikeuttaa lukukausimaksullisen koulutuksen järjestämistä. Yritysten mahdollisuudet osallistua TKI-toimintaan heikentyvät.  

Nopea siirtyminen etäopetukseen on jo lisännyt kustannuksia. Verkko-opetuksen massiivinen lisääminen on edellyttänyt mm. verkkokapasiteetin lisäämistä ja etätyövälineiden hankintoja. Myös kansainvälisessä vaihdossa olleiden opiskelijoiden ja henkilöstön kotiuttamisesta on aiheutunut ylimääräisiä kuluja. 

Tarve lisätä nopeasti koulutustarjontaa kesäaikana vaatii myös resursseja, joihin ammattikorkeakoulut eivät ole voineet varautua. 

Ammattikorkeakoulut ovat siirtyneet maanantaista 16.3 alkaen etäopetukseen, joka tapahtuu pääosin verkossa. Suomen hallitus ilmoitti maanantaina jatkavansa poikkeusoloihin liittyviä toimia kuukaudella eli 13.5 asti. Tämä tarkoittaa, että korkeakoulujen kampukset tulevat käytännössä olemaan kiinni kesään asti. 

Ammattikorkeakoulut ovat siirtäneet etäopetukseen 90-100 prosenttia lähiopetuksestaan. Toistaiseksi on jouduttu perumaan opetusta, johon liittyy erityislaitteistojen ja -tilojen käyttöä, opetusasiakkaita, demonstraatioita tai kansainvälisiä vierailuja. Peruminen tarkoittaa yleensä, että opetuksen myöhentämistä ensi syksyyn. 

Lisätietoja

CampusOnline portaali >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Epidemia näkyy työmarkkinoilla ja ammattikorkeakouluissa