Elinvoimaa työelämän korkeakoulusta

Ammattikorkeakoulut ovat 25 vuoden historiansa aikana lunastaneet paikkansa työelämän korkeakouluna, joista valmistuneita tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Ammattikorkeakoulujen vahvuutena nähdään alueellisuus, mikä tekee niistä elinvoiman vahvistajia. Nämä ovat keskeisiä tuloksia Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen teettämästä kyselystä yritysten, kuntien ja sairaanhoitopiirien päättäjille ja alueellisille vaikuttajille.

Ammattikorkeakoulut nähdään käytännönläheisinä korkeakouluina, jotka tuovat osaamista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa alueille. Vastaajien suuren enemmistön mukaan ammattikorkeakoulut tarjoavat työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta (82 % vastaajista samaa mieltä) ja ne palvelevat alueensa yrityksiä monipuolisesti (75 % vastaajista samaa mieltä).

-Olemme työelämää varten. Tehtävämme on kouluttaa mahdollisuuksien luojia ja ratkaisujen tekijöitä, kertoo puheenjohtaja Mervi Vidgrén Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta.

Vidgrénin mukaan vastavalmistuneiden hyvä työllistyminen kertoo, että ammattikorkeakouluista valmistuu työvoiman arvostamia osaajia.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen perustehtävä koulutuksen rinnalla. Vastaajien mukaan ammattikorkeakoulut vastaavat kohtuullisen hyvin työ- ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin. TKI-kumppanuus ammattikorkeakoulujen kanssa oli harvinaisempaa kuin yhteistyö koulutuksen ja jatkuvan oppimisen parissa. Sairaanhoitopiirien ja kuntien päättäjistä puolet ja yrityspäättäjistä joka neljäs kertoi organisaationsa tehneen TKI-yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

-TKI-toiminnan näkyvyyden vahvistaminen on kehityskohde ammattikorkeakouluille, tuloksia arvioi Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen

Yli puolet työelämää edustavista vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa hankkia osaamisen kehittämisen palveluja ammattikorkeakouluista seuraavien kahden vuoden aikana. Tulos on hyvin linjassa sen kanssa, että kuntien ja sairaanhoitopiirien vastaajista 59 % ja yrityspäättäjistä 39 % kertoo tehneensä yhteistyötä osaamisen kehittämisessä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulujen tärkeimpinä tulevaisuuden tehtävinä vastaajat näkevät suomalaisten osaamistason kohottamisen, työelämässä olevien jatkuvan oppimisen ja alueiden elinvoiman edistämisen.

Peräti 84 % vastaajista on täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämän “Ammattikorkeakoulu lisää maakuntani elinvoimaisuutta” kanssa. Ammattikorkeakoulun elinvoimaa lisäävä vaikutus ei jää kuitenkaan vain maakuntatasolle, vaan 77 % vastaajista kokee ammattikorkeakoulun lisäävän myös kuntansa elinvoimaisuutta.

-Ilahduttavaa on huomata, että näin koettiin laajalti myös kunnissa, joissa ei ole ammattikorkeakoulun toimipistettä, arvioi kyselyn toteutuksesta vastannut Ville Salo Aula Research Oy:sta.

Tutkimusyritys Aula Research Oy toteutti syksyn 2020 aikana Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen suomalaisten yrityspäättäjien ja ammattikorkeakoulujen muiden keskeisten sidosryhmien parissa. Tavoitteena oli selvittää työelämän ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä ammattikorkeakoulujen roolista ja merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi marras-joulukuussa 769 yrityspäättäjää, kuntien henkilöstöstä ja aluekehittämisestä vastaavaa viranhaltijaa, maakuntaliittojen edustajaa, sairaanhoitopiirien johtoa, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen edustajaa sekä ammattikorkeakoulujen rehtoria.

Lue lisää

”Työelämän korkeakoulu” – Ammattikorkeakoulut Suomessa -raportti >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Elinvoimaa työelämän korkeakoulusta