Ehdotukset jatkuvan oppimisen kehittämiseksi ammattikorkeakouluissa

Rehtori Jari Multisillan johtama valmisteluryhmä ehdottaa, että ammattikorkeakoulut kehittäisivät yhdessä jatkuvan oppimisen tuotteita ja palveluita. Ehdotukset liittyvät osaamisen tunnistamiseen, työn ohessa oppimisen järjestelyihin ja eri laajuisten osaamiskokonaisuuksien eli moduulien kehittämiseen.

Valmistelumme lähtökohtana on ollut, että työikäisille pitää tarjota nykyistä enemmän ja monipuolisemmin mahdollisuuksia oppimiseen, ehdotuksia kommentoi valmisteluryhmää johtanut rehtori Jari Multisilta Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Valmisteluryhmän esitykset tähtäävät työikäisten osaamiseen liittyvien palveluiden parantamiseen.

  • Työuran aikana hankitun osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamisen kehittäminen.
  • Jatkuvan oppimisen neuvontapalveluiden kehittäminen tukemaan yksilöllisiä oppimispolkuja.
  • Jatkuvan oppimisen tarjonnan palvelumuotoilua ja eri laajuisten moduulien yhteistä määrittelyä.
  • Työn opinnollistamisen kehittäminen pedagogiseksi ratkaisuksi, jota voidaan tasalaatuisesti toteuttaa eri ammattikorkeakouluissa ja eri alojen koulutuksissa.
  • Verkko- ja monimuotokoulutuksen laajentaminen työn ohessa oppimisen tueksi.

Ammattikorkeakoulut ovat koko olemassaolonsa ajan tehneet vahvaa yhteistyötä toimintansa kehittämisessä.

Yhdessä kehittämällä myös jatkuvan oppimisen tarjonnasta saadaan työelämälle helpommin tunnistettavaa, Multisilta uskoo.

Ammattikorkeakoulut tukemaan valtakunnallista uudistusta

Arenen oma valmistelutyö tukee Suomessa valmisteltavaa jatkuvan oppimisen uudistusta. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen tavoitteena on parantaa työn ja osaamisen kohtaantoa sekä vahvistaa osaamisen alueellista ekosysteemiä.

Valmistelutyömme tarkoitus on tuoda ratkaisuja kansallisen jatkuvan oppimisen uudistuksen toimeenpanoon. Uudistuksen onnistuminen edellyttää koulutustarjonnan kehittämistä, Multisilta toteaa.

Arenen valmistelutyö on herättänyt kiinnostusta työelämäkumppaneissamme, jotka ovat keskeisesti mukana jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa uudistuksessa.

-On syytä nostaa ammattikorkeakouluja työelämässä olevien osaamisen päivittäjinä sekä töissä hankitun osaamisen tunnistajina, johtava asiantuntija Elina Sojonen Akavasta kannustaa ammattikorkeakouluja. 

Sojosen mukaan osaamisen sekä osaamistarpeiden tunnistamiselle on tarvetta. Tätä työtä on tuettava laatimalla osaamisen tunnistamiselle yhteiset periaatteet.

Työssä oppiminen ansaitsee keskeisemmän aseman korkeakoulutuksessa. Siksi korkeakoulujen olisi yhdessä kehitettävä ja otettava käyttöön korkea-asteen oppisopimustyyppinen pedagoginen malli, ehdottaa digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Mikkilän mukaan ammattikorkeakouluissa viime vuosina onnistuneesti kehitetyt työn opinnollistamisen ratkaisut luovat hyvän pohjan jatkotyölle.

Myös STTK:n asiantuntija Riina Nousiainen korostaa työelämässä kasvavaa tarvetta yhdistää työtä ja jatkuvaa oppimista.

– Ammattikorkeakoulujen vahvuus työelämälähtöisinä toimijoina luo hyvän pohjan jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin, Nousiainen linjaa.

Hän muistuttaa ammattikorkeakoulujen olevan vetovoimaisia tutkintokoulutuksen tarjoajia.

– Jatkuvan oppimisen palveluiden ja brändin rakentamisessa on oleellista miettiä, mikä saa ihmiset palaamaan yhä uudelleen ammattikorkeakouluun, Nousiainen haastaa ammattikorkeakouluja.

Arenen valmisteluryhmä määritteli ammattikorkeakouluille jatkuvan oppimisen tahtotilaa, jonka lähtökohtana on työelämälähtöinen ja monipuolinen koulutus ja TKI-toiminta. Asiakaslähtöisyys korostaa yksilöllisiä polkuja samalla, kun ammattikorkeakoulut jatkavat vahvoina aikuiskouluttajina. Verkko- ja monimuotokoulutuksiin panostaminen on keskeisessä roolissa jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämisessä.

Lue lisää

Arenen jatkuvan oppimisen uudistus ammattikorkeakouluissa 2020 >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Ehdotukset jatkuvan oppimisen kehittämiseksi ammattikorkeakouluissa