Digitalisaatio muuttaa korkeakoulukenttää vauhdilla

Tänä vuonna korkeakoulujen digitalisaatio on edennyt vauhdilla, jota tuskin kukaan olisi osannut ennakoida etukäteen. Digitaaliset oppimisratkaisut voivat monipuolisesti tukea ammattikorkeakoulujen perustoimintaa. Digitaalisuuden laajamittainen hyödyntäminen opetuksessa polarisoi kuitenkin opiskelijoiden oppimistuloksia ja valitettavasti myös yksilöiden haasteita.

Verkko-opetukseen siirtyminen tämän kevään aikana nopeasti toteutettuna on kuormittanut koko ammattikorkeakoulukenttää. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa asiaa selvitettiin laajalla etäopiskelun laatukyselyllä keväällä. Vaikka onnistuimme hyvin tiedottamisessa, avun tarjoamisessa opiskelijoille sekä varsinaiseen etäopetukseen siirtymisessä, on myös tummia pilviä horisontissa. Etäopetus aiheuttaa lähiopetukseen verrattuna ennemmän stressiä noin puolelle opiskelijoista. Huolenani on, että ne opiskelijat, jotka tarvitsisivat tukea opinnoissaan eniten, lukkiutuisivat koteihinsa. Tätä pyrimme luonnollisesti ennaltaehkäisemään.

”Ammattikorkeakoulut tulevat tarvitsemaan panostuksia digi-infrastruktuureihin, ja teknologisesti etevät nuoret opiskelijat kaipaavat entistä vuorovaikutuksellisempia ja käyttäjälähtöisempiä teknisiä oppimisratkaisuja.”

Varmasti kaikki ammattikorkeakoulut ovat tehneet parhaansa etäopetukseen siirtyessä resurssiensa puitteissa. Syksyn osalta pystymme hyödyntämään keväällä hiottuja käytäntöjä. Siitäkään huolimatta kaikkea opetusta ja esimerkiksi harjoitteluja ei ole mahdollista korvata teknisillä työkaluilla. Ammattikorkeakoulut tulevat tarvitsemaan panostuksia digi-infrastruktuureihin, ja teknologisesti etevät nuoret opiskelijat kaipaavat entistä vuorovaikutuksellisempia ja käyttäjälähtöisempiä teknisiä oppimisratkaisuja.

On mielenkiintoista nähdä, miten vuosi 2020 muuttaa tulevaisuuden opiskelua. Inhimillistä kanssakäymistä ja lähiopetusta ei tule hätiköiden korvata etäopetuksella. Ammattikorkeakouluilla on merkittävä tehtävä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavien asiantuntijoiden kouluttajana.  Future Job Report nostaa tarvittavien tulevaisuuden työelämätaitojen listalle tunneälyn, omaperäisyyden, luovuuden, aloitekyvyn, jatkuvan oppimisen taitojen ja innovointikyvyn kaltaisia kykyjä. Näiden omaksumiseen tarvitaan myös vuorovaikutusta kasvokkain. Sosiaalisten verkostojen merkityskään tuskin vähenee tulevaisuudessa. Ammattikorkeakoulujen on merkittävää muuttua ympäröivän maailman mukana. Tästä huolimatta voidaan todeta koronavuoden osoittaneen, että digitalisaatio on hyvä renki mutta jossain määrin myös huono isäntä.

Jaakko Hallila
rehtori
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Digitalisaatio muuttaa korkeakoulukenttää vauhdilla