Arene: Työelämä paremmin näkyviin koulutuspoliittisessa selonteossa

Arene korostaa koulutuspoliittisesta selonteosta antamassaan lausunnossaan, että Suomen menestys perustuu osaamiseen ja kilpailukykyyn. Arene esittää, että jatkovalmistelussa korostetaan tasa-arvon rinnalla Suomen kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa, jotka lausunnolla olevassa versiossa ovat valitettavan heikosti esillä. Ammattikorkeakoulujen kannalta keskeinen pk-yrityssektori ja sen palveleminen koulutuksen ja TKI-toiminnan keinoin ei näy riittävästi selonteon linjauksissa. Myös aikuisten oppimisen ja kouluttautumisen tarpeet ovat heikosti esillä luonnoksessa selonteoksi.

Lisäksi Arene esittää lausunnossaan mm.

  • Korkeakoulutettujen osuus 25-34-vuotiaista on 2040 vuoteen ulottuvassa selonteossa oltava vähintään 60 prosenttia.
  • Korkeakoulutuksen laajentuessa toisen asteen opinnoista tarvitaan parempia oppimistuloksia.
  • Aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua mm. korkeakoulututkintoon ei pidä heikentää.
  • Koulutuksen rakenteiden kehittämisessä on varmistettava, että erilaiset toimijat jatkossakin täydentävät toisiaan ja haastavat toisiaan kehittymään.
  • Ammattikorkeakoulut tarvitsevat resurssit ja rahoituksen laajeneviin tehtäviinsä.
  • Työelämälähtöistä alueellista TKI-toimintaa on kehitettävä osana TKI-tiekarttaa.

Lue lisää

Arenen lausunto luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Arene: Työelämä paremmin näkyviin koulutuspoliittisessa selonteossa