Arene: Työelämä paremmin näkyviin koulutuspoliittisessa selonteossa

Arene korostaa koulutuspoliittisesta selonteosta antamassaan lausunnossaan, että Suomen menestys perustuu osaamiseen ja kilpailukykyyn. Arene esittää, että jatkovalmistelussa korostetaan tasa-arvon rinnalla Suomen kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa, jotka lausunnolla olevassa versiossa ovat valitettavan heikosti esillä. Ammattikorkeakoulujen kannalta keskeinen pk-yrityssektori ja sen palveleminen koulutuksen ja TKI-toiminnan keinoin ei näy riittävästi selonteon linjauksissa. Myös aikuisten oppimisen ja kouluttautumisen tarpeet ovat heikosti esillä luonnoksessa selonteoksi.

Lisäksi Arene esittää lausunnossaan mm.

  • Korkeakoulutettujen osuus 25-34-vuotiaista on 2040 vuoteen ulottuvassa selonteossa oltava vähintään 60 prosenttia.
  • Korkeakoulutuksen laajentuessa toisen asteen opinnoista tarvitaan parempia oppimistuloksia.
  • Aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua mm. korkeakoulututkintoon ei pidä heikentää.
  • Koulutuksen rakenteiden kehittämisessä on varmistettava, että erilaiset toimijat jatkossakin täydentävät toisiaan ja haastavat toisiaan kehittymään.
  • Ammattikorkeakoulut tarvitsevat resurssit ja rahoituksen laajeneviin tehtäviinsä.
  • Työelämälähtöistä alueellista TKI-toimintaa on kehitettävä osana TKI-tiekarttaa.

Lue lisää

Arenen lausunto luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Arene: Työelämä paremmin näkyviin koulutuspoliittisessa selonteossa