Arene tukee ammattikorkeakoululain muuttamista

Arene tukee esitystä ammattikorkeakoululain muuttamisesta osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 toimeenpanoa.

Esityksen päätavoitteet  jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien parantaminen ja korkeakoulutukseen pääsyn helpottaminen ovat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia.

Arene on erityisen tyytyväinen esitykseen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon pääsyvaatimusten keventämisestä. Esityksen mukaan opiskelijalta vaadittava työkokemus lyhentyisi kolmesta kahteen vuoteen. Lisäksi ammattikorkeakoulut voisivat ottaa aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneita suoraan ylempään tutkintoon, jos heillä on muuten riittävä osaaminen.

– Kumpikin esitys tukee työikäisten mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittää osaamistaan muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Tilauskoulutus merkittävä avaus

Tilaus- ja täydennyskoulutuksen laajentaminen ovat merkittäviä avauksia, jotka tuovat uusia rahoitusmahdollisuuksia korkeakouluille. Esitys vaatii täsmennyksiä mm. tilauskoulutuksen opiskelijan oikeudellisen aseman tuhteen.

Suomessa on käyty laajaa keskustelua jatkuvan oppimisen tarpeesta, joka ulottuu jopa miljoonaan aikuiseen. Arenen mukaan on epätodennäköisestä, että aikuiskoulutus laajenisi näin voimakkaasti liiketaloudellisin perustein.

Arene on huolissaan korkeakoulujen tehtävien laajentumisesta ilman tietoa lisärahoituksesta.

-Lakiesityksen taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointi on mahdotonta ennen kuin esitys rahoitusasetuksen muuttamiseksi valmistuu, lausunnossa todetaan.

Arene huomauttaa, että valtionavustuksia koskeva muutos ei saa heikentää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kehittämistä.

 

Arenen lausunto >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Arene tukee ammattikorkeakoululain muuttamista