Arene: Pyrimme turvaamaan opintojen etenemisen koronasta huolimatta

Ammattikorkeakoulujen varautumista pandemiaan ohjaa halua turvata opiskelijoiden ja henkilöstön terveys. Tähän pyritään lisäämällä mahdollisuuksia etä- ja verkko-oppimiseen. Tämä mahdollistaisi koulutuksen järjestämistä myös tilanteissa, jolloin henkilökunta siirtyy etätyöhön. Vastuu koulutuksen järjestämisestä on jokaisella ammattikorkeakoululla, mutta ne varautuvat mahdollisiin poikkeustilanteisiin yhdessä.

Valmius verkko-opetuksen laajentamiseen on ammattikorkeakouluissa hyvä. Sen tukena on digitaalisen pedagogiikan asiantuntijaverkosto, joka yhdessä koulutuksesta vastaavien vararehtoreiden kanssa valmistelee tarvittavia yhteisiä tukitoimia.

Verkko-opetuksella halutaan turvata opetus myös koronaviruksen riskiryhmille, jotka eivät voi tartuntavaaran vuoksi tulla kampuksille.

Opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä poikkeusoloissa on huomioitava, että noin viidesosa opiskelijoista on valmistumassa tänä keväänä. Heidän opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen on edellytys tutkintotodistuksen saamiselle.

Kaikkea koulutusta ei voida siirtää verkkoon, sillä monien alojen opiskelijat kehittävät tutkinnon edellyttämiä taitojaan myös laboratorioissa ja simulaatioissa. Näissä oppiminen tapahtuu yleensä pienryhmissä.

Päätökset oppilaitosten tai yksittäisten kampusten sulkemisesta kuuluvat muille viranomaisille, joiden ohjeiden mukaisesti ammattikorkeakoulut toimivat.

Kevään 2020 opiskelijavalintojen osalta ammattikorkeakoulut valmistelevat yhteiset varasuunnitelmat, mikäli valintakokeita ei voida järjestää suunnitellun mukaisesti. Valmistelusta vastaa ammattikorkeakoulujen yhteinen opiskelijavalintahanke ja se tapahtuu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Pandemialla on merkittäviä vaikutuksia talouselämään. Alkava taantuma todennäköisesti johtaa lomautuksiin ja jopa irtisanomisiin työpaikoilla.

Ammattikorkeakoulut joutuvat varautumaan toiminnassaan muuttuvan työllisyystilanteen sekä epidemian aikana lisääntyvän etätyön vaikutuksiin harjoittelujaksojen järjestämiseen.

Ammattikorkeakoulut ovat viranomaisten ohjeiden mukaisesti mm. rajoittaneet henkilöstönsä ja opiskelijoidensa työhön ja koulutukseen liittyvää matkustamista sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä. Näiltä osin toimenpiteet ja suositukset ovat samanlaisia kuin muualla työelämässä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorit käsittelivät koronaviruksen vaikutuksiin varautumista perjantaina 13.3 järjestetyssä kokouksessa. Arene varautuu pitämään lisää johdon etäkokouksia lähiviikkoina, jotta korkeakoulut voivat yhteistyössä vastata pandemian aiheuttamaan haasteeseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Arene: Pyrimme turvaamaan opintojen etenemisen koronasta huolimatta