Arene: Suomi tarvitsee lisäpanostuksia innovaatiotoimintaan

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää lisäpanostuksia pk-yrityksiä palvelevaan innovaatiotoimintaan, kehitystyöhön ja soveltavaan tutkimukseen. Arenen mukaan yrityksiä on tuettava ja kannustettava tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä soveltavaan tutkimukseen yhdessä korkeakoulujen kanssa.

Uusia tuotteita, palveluita ja osaamista tuottava soveltava tutkimus tarvitsee Arenen mielestä vahvistamista

-Yritysten ja korkeakoulujen väliset innovaatioketjut ovat maakunnissa katkenneet, kun entisen Tekesin rahoitus yritys-korkeakouluyhteistyöhön on leikattu.

Tärkeimmäksi rahoituskriteeriksi Arene esittää vaikuttavuutta, jota voidaan arvioida uusien tuotteiden, liiketoiminnan ja työpaikkojen syntynä. Rahoituksen on palveltava ensisijaisesti yrityksiä ja muita työorganisaatioita, joiden kehittymistä korkeakoulut voivat tukea.

Soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta on yritysten kasvun mahdollistaja

-Soveltava tutkimus ja kehittämistoiminta on yritysten kasvun mahdollistaja, Arene muistuttaa.

Vuonna 2017 ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan osallistui 13 000 ulkopuolista kumppania, joista yli puolet oli yrityksiä. Ammattikorkeakoulujen keskeisiä kumppaneita löytyy teollisuudesta sekä sosiaali –, terveys- ja palvelualoilta.

Vauhtia innovaatioekosysteemeistä

Hankerahoituksen rinnalle tarvitaan laaja-alaista innovaatiotoiminnan edistämistä.

-Alueilla on koottava eri alojen osaajia yhteen miettimään ratkaisuja palveluiden ja tuotannon uudistamiseksi. Innovaatioekosysteemit mahdollistavat liiketoimintamallien kehittämistä tavalla, johon yksittäisten yritysten voimavarat eivät riitä.

Ekosysteemin synty edellyttää yhteisen intressin tunnistamista ja toimimista yhteisen päämäärän eteen. Ekosysteemiä koordinoivan tahon on oltava neutraali yhteistyön mahdollistaja, joka kykenee tuomaan eri tahoja yhteen. Tämä rooli istuu ammattikorkeakoulun tehtävään aluekehittäjänä.

Lisää yrityksiä innovaatiotoimintaan.

Suomen kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus takaisin 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä edellyttää, että nykyistä useammat yritykset ja työorganisaatiot tekevät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Alle 50 henkeä työllistävistä yrityksistä alle prosentti raportoi TKI-aktiivisuudesta Tilastokeskukselle.

-Juuri näille yrityksille ammattikorkeakoulujen oppimiseen kytkeytyvä, käytännönläheinen, TKI-toiminta on erityisen tärkeää, koska niillä ei usein ole mahdollisuuksia merkittäviin omiin TKI-henkilöstöresursseihin, kuten isommilla yrityksillä.

Ammattikorkeakoulut alueiden palveluksessa

Ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia TKI-toimintaan on edistettävä, jotta ne voivat houkutella ja tukea yrityksiä tuotekehitykseen ja innovointiin. Ensimmäinen askel on, että uudet rahoitusinstrumentit kohtelevat kaikkia korkeakouluja tasapuolisesti.

Ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia TKI-toimintaan on edistettävä, jotta ne voivat houkutella ja tukea yrityksiä tuotekehitykseen ja innovointiin

-Nykyisin monen rahoitusinstrumentin myöntämisen kriteerit on määritetty siten, että ammattikorkeakoulu soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen tekijänä ei voi niitä hakea.

Arene muistuttaa, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan julkinen rahoitus on Suomessa vähentynyt vuodesta 2012 lähtien. Erityisen kipeästi ammattikorkeakoulujen toimintaan iskivät Tekesin avustusmuotoisten rahoitusten leikkaukset.

 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arene: Suomi tarvitsee lisäpanostuksia innovaatiotoimintaan