Arene lausui kaupan alan tulevaisuusselonteon valmistelusta

Arene katsoo, että tulevaisuusselonteon alustavat sisältöehdotukset muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tosin koulutuksen rooli jäi – ainakin visuaalisesti – varsin vaatimattomaksi, mikä ei vastaa todellisuutta. Kaikki liitteessä esitetyt sisältöalueet edellyttävät tutkimukseen ja koulutukseen pohjautuvaa osaamista sekä muutososaamista. Monet kaupan haasteista liittyvät nouseviin teknologioihin ja yhä monimutkaistuvaan globaalisuuteen. Juuri näiden osalta erityisesti ammattikorkeakouluilla on paljon annettavaa.

Keskeiset kannat:

  • Korkeasti koulutettujen osaajien tarve kasvaa merkittävästi kaupan alalla tulevaisuudessa.
  • Kaupan alan murros edellyttää työvoiman osaamisen päivittämistä. Tässä työssä ammattikorkeakoulut haluavat olla mukana.
  • Monet alan haasteista liittyvät nouseviin teknologioihin ja globalisaatioon, joihin juuri ammattikorkeakoulut kykenevät tarjoamaan ratkaisuja.
  • Korkeakoulut tukevat kaupan alan yrityksiä palveluiden ja logistiikan kehittämisessä.
  • Ammattikorkeakoulut otettava tiiviisti mukaan selonteon valmisteluun.

Arenen lausunto kaupan alan tulevaisuusselonteon valmisteluun >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Arene lausui kaupan alan tulevaisuusselonteon valmistelusta