Arene kiittää hallitusta suunnan muutoksesta

Koulutuksen rahoituksen lisääminen on osoitus suunnan muutoksesta, kiittää Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene tänään julkaistua hallitusohjelmaa. Perusrahoituksen vahvistaminen, indeksikorotusten käyttöön ottaminen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tunnistaminen luovat pohjaa koulutuksen tulevaisuudelle.  

-Alueellista korkeakoulujärjestelmää koskeva kirjaus antaa tulevaisuuden uskoa ammattikorkeakouluille, arvioi toiminnanjohtaja Petri Lempinen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta.  

Korkeakoulut valmistelevat 10 vuoden strategioita pohjaksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuonna 2020 käytäville tulossopimusneuvotteluille.  

Lisää tekemistä korkeakouluille 

Hallitusohjelmaan kirjatut hoitajien, ammatillisten opettajien ja poliisien määrän lisääminen tarkoittavat lisää töitä ammattikorkeakouluille. Myös hakijasuman purku, kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisääminen ja innovaatiotoiminnan laajentaminen lisäävät korkeakoulujen tehtäviä.  

Sosiaali- ja terveysalalle valmistuu ammattikorkeakouluista noin 9000 työntekijää vuosittain. Ammatillisia opettajia kouluttaa viisi ammattikorkeakoulua. Poliisiammattikorkeakoulu on yksi Arenen 25 jäsenkorkeakoulusta. 

Uudenlaisten opiskelumahdollisuuksien kehittäminen alan vaihtajille ja työelämässä oleville tukevat hakijasuman purkamista, mutta ne eivät vähennä opiskelupaikkojen ja resurssien tarvetta.  

Tähän vastataan parhaiten vahvistamalla korkeakoulujen perusrahoitusta, Lempinen muistuttaa. Ammattikorkeakoulujen vuotuisesta rahoituksesta on leikattu 200 miljoonaa euroa. Perusrahoituksen korottaminen ja indeksikorotus tarkoittavat noin 40 miljoonan vuotuista lisäystä. 

Arene on tyytyväinen kansainvälisten opiskelijoiden asemaan ja työllistymistä parantaviin kirjauksiin.

Business Finlandin rahoituksen lisäykset parantavat ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia tukea pk-yrityksiä suomalaisessa TKI-järjestelmässä. 

-Koulutusjärjestelmää koskevat hallitusohjelman tavoitteet ovat kokonaisuudessaan kunnianhimoiset, Lempinen summaa hallitusohjelmaa. 

Tulevalla vaalikaudella eteen tulee koko väestön osaamisen ja koulutuksen tason kohottamisen lisäksi järjestelmän sopeutuminen väestökehitykseen ja digitalisaation hyödyntäminen. Arene ja Unifi ovat esittäneet korkeakoulutuksen digitalisaatiolle visiota, mikä tukee korkeakoulujen kehittämistä oppimisen alustaksi. 

Ammattikorkeakoulut ovat merkittävä jatko-opintoväylä ammatillisen tutkinnon suorittaneille, joten ammatillisen koulutuksen kehittäminen palvelee myös ammattikorkeakouluja.

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Arene kiittää hallitusta suunnan muutoksesta