Ammattikorkeakoulut vauhdittavat yhteistyöllä vihreää siirtymää – kestävää koulutusta, vastuullista tutkimusyhteistyötä sekä hiilineutraalia omaa toimintaa

Ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma julkaistiin vuonna 2020. Nyt tehty väliarviointi osoittaa, että reilun kahden vuoden aikana ammattikorkeakoulut ovat tarttuneet ohjelman tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin kiitettävästi ja kokonaisuutena ammattikorkeakoulut ottavat nyt valtavia harppauksia tukeakseen yhteiskunnassa meneillään olevaa vihreää kasvua.

Ohjelman etenemisen arviointi toteutettiin sähköisenä kyselynä kaikille ammattikorkeakouluille marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2022 suomeksi ja ruotsiksi. Kyselyn tavoitteena oli saada kokonaiskäsitys ohjelman etenemisestä ohjelman neljällä osa-alueella; koulutus, TKI, henkilöstö, hiilijalanjälki, saada tietoa tavoitteiden toteutumisesta ammattikorkeakouluissa sekä saada suuntaa Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön jatkotyöhön.

Kyselytutkimuksen tulokset ovat lupaavia ja yhteistyö on taas osoittanut voimansa. Ohjelmaan kirjatut lupaukset ovat pitäneet, tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on edetty ja suunta on edelleen voimakkaasti nousujohteinen. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat asettaneet entistä korkeammat tavoitteet kestävyys- ja vastuullisuustyössään vuoteen 2025 mennessä, ja tavoitteet on myös kuvattu konkreettisin esimerkein.

Miltei kaikki ammattikorkeakoulut vastasivat kyselyyn, ja vastaamiseen oli myös osallistettu useita henkilöitä. Aihe koetaan selvästi tärkeänä ammattikorkeakouluissa, kertoo Jaana Tolkki, kyselyä koordinoineen Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön henkilöstötyöryhmän vetäjä. 

Kyselyn tulokset on koottu raporttiin ja ne antavat seuraavat askelmerkit ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyöhön. Raportissa esitetään myös kehittämisehdotuksia ammattikorkeakoulujen yhteiseen jatkotyöskentelyyn.

Haasteet kestävän kehityksen edistämisessä ovat yhteisiä. Tarvitsemme mittareita esimerkiksi ns. kädenjäljen seurantaan, jolloin arvioimme kestävyystyömme vaikuttavuutta ammattikorkeakouluista valmistuneiden osaamisen ja TKI-toimintamme tuloksien kautta, kuvaa tutkimustuloksia analysoinut Taru Konst.

Kyselyä varten luotiin kestävän kehityksen viisiportaiset (alkava, edistyvä, hallittu, edistynyt, strateginen) kypsyystasokuvaukset, joiden avulla ammattikorkeakoulu voi asemoida oman kestävyys- ja vastuullisuustyönsä tason ja etenemisen.

Jatkamme yhteistä työtä, jotta ammattikorkeakoulut jättävät tulevaisuudessa vieläkin suuremman vihreän kädenjäljen yhteiskuntaan. Potentiaali koulutuksen ja laajenevan tutkimuksen ja kehittämistyön kautta on valtava, lupaa ammattikorkeakoulujen kestävyystyötä vetävä rehtori Turo Kilpeläinen.

Tutustu Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarviointiin ja siitä laadittuun raporttiin tästä >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Ammattikorkeakoulut vauhdittavat yhteistyöllä vihreää siirtymää – kestävää koulutusta, vastuullista tutkimusyhteistyötä sekä hiilineutraalia omaa toimintaa