Ammattikorkeakoulut vaikuttamisen ytimessä

Ammattikorkeakoulujen valtakunnalliset AMK-päivät vietettiin Kuopion Musiikkikeskuksessa 8.-9.5.2019. Päivien teemana tänä vuonna oli VAIKUTU! Teeman mukaisesti tarkastelussa oli ammattikorkeakoulujen vaikuttavuus koulutuksen, digitalisaation, viestinnän ja yritysyhteistyön näkökulmista.

AMK-päivät alkoivat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen puheenvuorolla: kohti uutta vaalikautta.

Lehikoinen viittasi puheenvuorossa Osaamisen ennakointifoorumin aikaisemmin keväällä julkaisemiin ennakointitietoihin, joiden mukaan vuoteen 2035 mennessä syntyneistä työtehtävistä 78 prosenttia edellyttää korkeakoulututkinnon suorittamista.

Kansliapäällikkö esitteli myös opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä siitä, mitä toimenpiteitä tulisi toteuttaa alkaneen vaalikauden aikana. Lehikoisen mukaan tulevalla hallituskaudella keskeisenä painopisteenä koulutussektorilla on kansalaisten osaamis- ja koulutustason nostaminen korkeakoulutuksen avulla. Keinoina osaamistason nostolle ministeriö esittää muun muassa opintojen läpäisyn parantamista panostuksilla korkeakoulujen ohjaukseen ja opetukseen, korkeakoulujen opiskelijamäärien lisäämistä vuosina 2020-2023 n. 5000 uudella opiskelijapaikalla vuosittain sekä panostamalla ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksiin. Viime aikoina runsaasti esillä olleen jatkuvan oppimisen osalta ministeriö toivoo strategiaa, jossa selvitettäisiin työikäisten henkilöiden osaamiskartoituksia, digipalveluiden kehittämistä, työelämässä hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä sekä ennakoivan rakennemuutoksen mallin luomista.

Kirjailija Linda Liukas johdatteli seminaariyleisön teknologian valtatielle virkistävässä esityksessään: Ei karttoja, vain kompasseja – miten rakentaa oma tulevaisuuden työminä. ”Koulujärjestelmän tärkein tehtävä on luoda uteliaisuutta ja uskallusta kokeilla uusi asioita”, totesi Liukas.

AMK-päivät yhteistyössä Arenen kanssa järjestävän Savonia-ammattikorkeakoulun alumni ja MTV:n markkinointijohtaja Susa Valvio johdatteli pohtimaan markkinoinnin ja viestinnän yhteistyöstä syntyviä mahdollisuuksia. Esityksessään hän painotti, kuinka ammattikorkeakoulujen on tehtävä tiivistä yhteistyötä yhteisen viestin läpiviemiseksi. Valvio muistutti myös kuinka jatkuva oppiminen vaatii ennen kaikkea myönteistä asennetta.

Seuraavaksi lavalle ratkaisuja tulevaisuuden työelämään astelivat pohtimaan toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, sekä STTK-opiskelijoiden puheenjohtaja Saana Simonen. Opiskelijoiden terveiset käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin oli selvä: ”Nyt tarvitaan politiikkaa joka ottaa huomioon jokaisen sukupolven tarpeet.”

Ammattikorkeakoulut täynnä menestystarinoita

AMK-päivien ohjelma jatkui seuraavaksi palkitsemisseremonioilla. Suomen Yrittäjien yhdessä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa järjestämän valtakunnallisen yrittäjyyskilpailun voittivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

TKI-kärjet kilpailussa voittajaksi nousi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) kilpailutyöllään: Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen. Kaikki 14:sta TKI-kärjet kilpailuun osallistunutta työtä on nähtävissä osoitteessa: https://blogi.savonia.fi/amkpaivat2019/tki-karjet-2019/

Vuoden ammattikorkeakouluopettajaksi valittiin puolestaan
Daniela Sundell, Yrkeshögskolan Noviasta. Palkintoraati kuvaili Sundellin olevan: ”ammattimainen, maanläheinen ja innostava opettaja.”

AMK-päivät on jokavuotinen traditio ammattikorkeakoulukentän kalenterissa. Tapahtuman juuret juontuvat pitkälle ammattikorkeakoulujen syntyyn saakka, sillä AMK-päivät järjestettiin nyt jo 23:nnen kerran.

AMK-päivien esitysmateriaalit, kuten Anita Lehikoisen video on nähtävissä päivien ohjelmasivuilla kunkin esityksen kohdalla.

Ammattikorkeakoulupäivät järjestetään seuraavan kerran Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä 6.-7.5.2020.

AMK-päivien verkkosivut >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Ammattikorkeakoulut vaikuttamisen ytimessä