Ammattikorkeakoulut uudelle tiedeministerille: vielä ehtii jättää kädenjäljen

Ammattikorkeakouluilla on selkeä tehtävälista tänään nimitettävälle tiedeministeri Petri Honkoselle. Vaalikauden loppu ei ole pitkä, mutta rohkea ministeri ehtisi jättää vielä vahvan kädenjäljen. Ammattikorkeakoulut toivovat ministeriltä erityisesti  lisää välineitä ammattikorkeakouluille alueiden elinvoiman vahvistamiseen sekä ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeiden modernisoimista. 

Laadukas ammattikorkeakoulutus ja aluekehittämistehtävä pohjautuvat omaleimaiselle tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiotyölle. Hankepohjainen rahoitus ei mahdollista tätä.  

Ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet kolmanneksella yrityksiltään saamansa TKI-rahoituksen viimeisen viiden vuoden aikana. Kehysriihessä hallitus päätti viiden miljoonan euron pysyvästä rahoituksesta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehittämiseen.  

Tehokasta ja asiakaslähtöistä TKI-toimintaa tarvitsee koko Suomi ja sen valtava yrityskenttä sekä sote-sektori. Ne ansaitsevat selkeän palveluvalikon ja tuen kehittämiselleen. Juuri ammattikorkeakoulut voivat tarjota tämän ja asiantuntijat mukana, lupaa ammattikorkeakouluja edustavan Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén

Ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeet eurooppalaiseen standardiin 

Ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot viettävät 20-juhlavuottaan. Tutkintojen nimikkeet ovat jääneet koulutuksen alun kokeiluvaiheeseen ja ne kaipaavat kipeästi uudistamista. Nimikkeissä on kaksi perustavanlaatuista ongelmaa: ammattinimikkeisiin pohjautuvina ne antavat väärän kuvan koulutuksen tuottamasta osaamisesta – esimerkiksi insinööri voi saada sairaanhoitajan nimikkeen automaattisesti vailla oikeuksia ja ammattitaitoa. Lisäksi yleisenä nimikkeenä YAMK-tutkinto on vaikea ja eikä kuvaa tutkinnon asemaa selkeästi ylempänä korkeakoulututkintona.    

–  Nyt on viimeinkin uudistamisen aika. Nämä uudistukset eivät edes edellytä lisärahoitusta, sanoo Vidgrén. 

Euroopassa ammattikorkeakoulut käyttävät yleisesti ylemmistä korkeakoulututkinnoista maisterin tutkintonimikettä. Siksi myös Suomessa tutkintonimikkeitä uudistettaessa on maisterinnimike otettava käyttöön kotimaisissa tutkintonimikkeissä.  

– Ministeri Honkosella on tässä nyt tuhannen taalan paikka jättää kädenjälkensä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, toteaa Vidgrén. 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Ammattikorkeakoulut uudelle tiedeministerille: vielä ehtii jättää kädenjäljen