Ammattikorkeakoulut toteuttivat International UAS Exam -valintakokeen ensimmäisen vaiheen onnistuneesti

Ammattikorkeakoulujen yhteisen valintakokeen International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestettiin tänään 9.2.2022. Valintakokeeseen osallistui 12 054 hakijaa ja osallistumisprosentti oli 72,4 %.

International UAS Exam on käytössä ensimmäistä kertaa tänä keväänä ja sitä käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Kokeeseen kutsuttuja hakijoita oli 16 641. 

Suurin osa International UAS Examiin osallistuneista hakijoista oli muualta kuin Suomesta, eniten osallistuneita oli EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijoiden ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hakijalla oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa. Valintakoe toteutettiin onnistuneesti valintakoejärjestelmässä. Koe toteutettiin samalla digitaalisella valintakoejärjestelmällä, joka on käytössä muun muassa AMK-valintakokeessa.

Aikaisempina vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet opiskelijavalintoja yhteistyössä ja työn tuloksena syntynyt yhteinen valintakoe helpottaa ja yksinkertaistaa hakeutumista. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää yhteistä valintakoetta ja yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille.

Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet kehittämään koko ammattikorkeakoulusektorin laajassa yhteistyössä englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja hakijaystävällisempään suuntaan, mistä hyvänä osoituksena on onnistunut International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen toteutus, kuvaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kokeesta hyväksytyn tuloksen saaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 2.–16.3. välisenä aikana. Myös toisen vaiheen ryhmähaastattelu on kaikille koulutusaloille yhteinen ja hakija osallistuu vain yhteen ryhmähaastatteluun. Osassa sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa arvioidaan toisen vaiheen ryhmähaastattelun lisäksi myös suomen ja/tai ruotsin kielen suullista taitoa.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana hieman yli 3 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen on tarjolla lähes 1 000 aloituspaikkaa.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 3.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista. 

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut toteuttivat International UAS Exam -valintakokeen ensimmäisen vaiheen onnistuneesti