Ammattikorkeakoulut ottivat vastuunsa kestävästä kehityksestä

Arene järjestää syksyllä viestintäkampanjan, jossa ammattikorkeakoulut kertovat kestävän kehityksen teoistaan tarkemmin. Ammattikorkeakoulut edistävät kestävää kehitystä ja vastuullisuutta pienin ja suurin teoin. Olennaista on, että työhön on sitoutunut korkeakoulujen ylin johto ja kestävä kehitys otetaan lähtökohdaksi kaikessa toiminnassa; opetuksessa, TKI-toiminnassa ja hallinnossa.

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa Hämeen ammattikorkeakoulu varaa osan kone- ja laiteinvestointien varoista vain käytettyjen laitteiden hankintaan. Yhtenä tavoitteena on kiertotalouden huomioiminen HAMKin hankinnoissa ja kyseessä on ensimmäinen avaus asian edistämiseen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämän Ilmastonmuutoksen perusteet -kurssin tavoitteena taas on antaa perustietoa ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista meihin sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ravintolapalvelut osallistuvat ilmastotalkoisiin seuraamalla ja pienentämällä ruokahävikkiä.

Kestävämmän liikkumisen mahdollistaminen

Ammattikorkeakoulut ovat tehneet toimia kohti kestävämpää liikkumista. Savonia-ammattikorkeakoulu on hankkinut käyttöönsä kolme sähköautoa ja yhden hybridiauton. Centria-ammattikorkeakoulu on lisännyt Talonpojankadun kampukselle 8 sähköautojen latauspaikkaa. Latauspaikkojen ansiosta aikaisempaa useampi voi pitää sähköautoa vaihtoehtona itselleen.

Oulussa taas luotetaan lihasvoimaan. Oulun ammattikorkeakoulun kampuksilla on otettu käyttöön polkupyöriä, joita voi käyttää liikkumiseen kesken työpäivän.

Ammattikorkeakoulut mukana kestävän kehityksen projekteissa ja hankkeissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli mukana TURNEE-hankkeen mittausaseman rakentamisessa. Asema valmistui tuottamaan tietoa metsitettävän suopohjan ilmastovaikutuksista.

Kaupunkiviljelyä kehittävässä Urban Farm Labissa testattu vertikaaliviljelmää, jossa tuotetaan versoja ja yrttejä. Metropolia-ammattikorkeakoulun hankkeessa opiskelijat ovat kehittäneet toimintatapaa yhdessä viljelijän kanssa ja tutkineet toiminnan taloudellisia ja logistisia puolia.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on ollut mukana Beetles LIFE -hankkeessa, joka tekee konkreettisia tekoja luonnon monimuotoisuuden puolesta auttamalla kahdeksaa uhanalaista kovakuoriaislajia monipuolisin keinoin.

Työryhmissä valmistellaan vastauksia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kysymyksiin

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on perustettu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä. Työryhmä valmistelee SAMKin omaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suunnitelmaa.

Diakonia ammattikorkeakoulu on Reilun kaupan korkeakoulu jo vuodesta 2012 alkaen. Reilun kaupan korkeakoulut viestivät kestävistä elintavoista ja muuttavat hankintojaan vastuullisemmiksi.

LAB-ammattikorkeakoulu osallistuu maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen Global Compactiin. Aloitteessa yhteisöt sitoutuvat omassa vaikutuspiirissään muun muassa edistämään kestävämpää ja osallistavampaa maailmantaloutta, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan ympäristöä.

Arcada ammattikorkeakoululle on myönnetty WWF:n Green Office -sertifikaatti vuonna 2011. Green Office -sertifikaatti uusittiin heinäkuussa 2020 ja työ ekotehokkuuden parantamiseksi jatkuu.

Osallistu ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden viestintäkamppikseen hashtagilla #KestävästiAMK

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Ammattikorkeakoulut ottivat vastuunsa kestävästä kehityksestä