Ammattikorkeakoulut osaamisella maapallon kestävyyden rakentajina

Elinympäristöämme ja tulevaisuuttamme uhkaavan kriisin ratkaisemisessa katseet kohdistuvat korkeakouluyhteisöön, joka koulutuksella, tutkimuksella ja innovaatioilla luo uutta osaamista muutoksen mahdollistamiseksi. Suomen 24 ammattikorkeakoulua ovat sitoutuneet yhteiseen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan, joka muuttaa kaikkea toimintaamme.

Jokainen uusi sukupolvi ottaa annettuna vastaan elinympäristön, jonka hiilidioksidipitoisuudet vuosi vuodelta vain nousevat. On ymmärrettävää, että yksittäinen ihminen, kaupunki tai maa voi kokea pienuutta globaalin ilmasto- ja ympäristöongelman ratkaisemisessa. Vaikka ensimmäisen askeleen ottaminen kohti kestävämpää tulevaisuutta voi olla vaikeaa, meidän jokaisen vastuu on se ottaa.

Kehityskulun muuttamisen yhteydessä katseet kohdistuvat oikeutetusti korkeakouluyhteisöön. Suomen kaikki 24 ammattikorkeakoulua ovat sitoutuneet yhdessä rakentamaan parempaa, kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta. Vastaava sitoutuminen on kattavuudessaan, laajuudessaan ja syvyydessään poikkeuksellista maailman laajuisesti.

Ammattikorkeakoulut muodostavat opiskelijamäärässä mitattuna puolet maamme korkeakoululaitoksesta. Ammattikorkeakoulujen pääkampukset sijaitsevat alueidensa keskuskaupungeissa. Vuositasolla meiltä valmistuu 30 000 opiskelijaa työelämään, jota autamme kasvamaan ja kansainvälistymään 220 miljoonan euron tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) volyymillä. Joka päivä 9 500 henkilötyövuotta tekee hartiavoimin töitä vaikuttavuuden, ja siten kädenjäljen kasvattamiseksi.

Maailma, Suomi ja alueet ovat muuttuneet vuodesta 1992, jolloin ensimmäiset ammattikorkeakoulut perustettiin. Ammattikorkeakouluilla haluttiin tuolloin vastata alueiden osaamistarpeisiin. Yhteiskunnan monimutkaistumisen myötä kaikki asiat vaikuttavat tänä päivänä kaikkeen. Niin myös kestävyyden ja vastuullisuuden osalta. Koulutusalasta ja tutkinnosta riippumatta korkeasti koulutetuilta odotetaan kykyä ymmärtää, suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimenpiteitä maapallon kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämiseksi.

Ammattikorkeakoulut lähtevät siitä, että jokaisella korkeakoulutetulla on kyky edistää kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Vaikka alakohtaiset erot ovat suuria, jokainen opetussuunnitelma pitää jatkossa sisällään kestävyyden ja vastuullisuuden sisältöjä. Jatkuva oppiminen on keskeinen osa kehitystyötä koulutuksen saavutettavuuden ja kattavuuden lisäämiseksi.

”Vaikka alakohtaiset erot ovat suuria, jokainen opetussuunnitelma pitää jatkossa sisällään kestävyyden ja vastuullisuuden sisältöjä .”

TKI-toiminnalla on kasvava rooli ammattikorkeakoulun kädenjäljen kasvattamisessa. Jo nyt kestävyyttä edistetään hankkeissa esimerkiksi toimintatapojen, teknologioiden ja kansalaisten ajattelun kehittämisen näkökulmista. Koko korkeakouluyhteisö tulee jatkossa olemaan mukana tukemassa työ- ja elinkeinoelämän kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä. TKI-toimintaa suunnataan tuottamaan ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään ilmanmuutoksen haitallisia vaikutuksia.

TKI-toiminnan avulla viemme kestävyys- ja vastuullisuusajattelua alueille ja aloilla, joissa niiden huomioiminen ei vielä ole noussut esille. Tätä varten otamme käyttöön yhteisen kriteeristön, jonka avulla kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan kehittämistyössä suunnitteluvaiheesta lähtien. Toisin sanoen, ammattikorkeakoulut sitoutuvat sisällyttämään kestävyyden ja vastuullisuuden kaikkeen kehittämistyöhön.

Toimintamme vaikuttavuuden peruskivi on osaava henkilöstö. Organisaatioina varmistamme sen, että pystymme kehittymään taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisena työnantajana ja siten auttamaan henkilöstöä työssään. Varmistamme sen, että henkilöstöllämme on tarvittava osaaminen, työkalut ja näkemys toisaalta kasvattaa osaajia ja luoda osaamista laajasti yhteiskunnan tarpeisiin.

Tiedämme, että tavoitettamme olla hiilineutraali vuonna 2030 ei tulla saavuttamaan vain kädenjälkeä kasvattamalla. Yhteinen datapohja, laskentamalli ja seuranta antavat luotettavan pohjan hiilidioksidipäästöjen systemaattiselle vähentämiselle niin AMK-sektorina kuin yksittäisinä korkeakouluina. Liikkumiseen ja matkoihin, kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin kohdistuvien kehittämistoimenpiteiden avulla pienennämme eniten hiilijalanjälkeämme.

Rima on asetettu korkealle. Yhdessä tulemme saavuttamaan hiilineutraliteetin tavoiteaikataulussa ja siten teemme maailmasta paremman paikan lapsillemme ja heidän lapsilleen.

Lue lisää

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma >>

Turo Kilpeläinen
rehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
Arenen kestävyys ja vastuullisuus työryhmän vetäjä

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Ammattikorkeakoulut osaamisella maapallon kestävyyden rakentajina