Ammattikorkeakoulurehtoreiden vertaisryhmä Arene elää ja voi hyvin

Ammattikorkeakoulun rehtorin tehtävä on palkitseva ja monipuolinen mutta monin tavoin myös yksinäinen. Varsinkin haastavissa tilanteissa päätöksiä tehdään suppeassa piirissä ja usein aivan yksin. Päivittäin ollaan tekemisessä hyvin erilaisten asioiden kanssa, ja vastuunkanto kaikesta mahdollisesta on ihan omanlaisensa kokemus. Ohjausta tulee omalta hallitukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä – ja palautetta tulee todella laajalti.

Onneksi on samassa tilanteessa olevia kohtalotovereita. Ammattikorkeakoulujen rehtoreiden muodostama Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry perustettiin 1996, ja siihen kuuluvat kaikki Suomen 24 ammattikorkeakoulua ja niiden rehtorit. Arene on etujärjestö, mutta se on ennen kaikkea yhteistyöjärjestö. Arene luo edellytyksiä korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen toteuttamiseksi Suomessa. Lähtökohtana on vahva kansallinen etu. Me kaikki arenelaiset ajattelemme, että Suomen menestystarina on mahdollinen vain, jos panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat riittävällä tasolla.

Ammattikorkeakoulujärjestelmä on kuluneen 30 vuoden aikana lunastanut paikkansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, ja useissa kansainvälisissä selvityksissä järjestelmää on kuvattu menestystarinaksi. Työelämälähtöinen lähestymistapa, soveltava tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä vahva näkyminen omalla toiminta-alueella ovat kaikki kovaa valuuttaa. On myös havaittavissa, että suhteessa tiedekorkeakouluihin ammattikorkeakouluilla on ollut kirittävä vaikutus. Näiden vuosien aikana tutkintoja on suoritettu jo yli puoli miljoonaa, ja vuositasolla opiskelijoita on runsaat 150 000.

Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat taustoiltaan hyvin erilaisia ja edustavat hyvin erityyppisiä korkeakouluja: suuria ja pieniä, suomen- ja ruotsinkielisiä sekä erilaisten taustayhteisöjen omistamia. Rehtoreiden tavatessa nuo erilaisuudet jäävät kuitenkin aina taka-alalle, ja asiaan kuin asiaan haetaan yhteisesti toimivinta ratkaisua. Hyvänä esimerkkinä voi mainita koronakevään 2020 valintojen järjestämisen. Vaikeissa olosuhteissa ammattikorkeakoulut pystyivät Arenen koordinoimana organisoimaan valinnat siten, että terveys- ja oikeusturvaan liittyvät haasteet pystyttiin ottamaan huomioon täysimääräisesti. Ilman Arenen piirissä tehtyä yhteistyötä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Arene on kokoava voima, ja sen suhteellinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on koko ajan kasvanut. Arene on verkosto-organisaatio, jonka toimintaa johtaa hallitus. Lisäksi on valiokuntia, jotka perehtyvät erityiskysymyksiin. Näistä mainittakoon vaikkapa koulutusasiat, kansainväliset asiat, digitalisaatio, kestävyys- ja vastuullisuus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Lisäksi kullakin koulutusalalla on oma kehittämisryhmänsä.

Toiminnanjohtajan rooli on hyvin keskeinen. Hän toimii Arenen edustajana ja tekee perustyön, kun Arene linjaa omia näkemyksiään. Toiminnanjohtaja on myös mukana useissa asioita valmistelevissa työryhmissä, joista hän säännöllisesti raportoi rehtoreille. Arenessa aktiivisuus on aina ollut kiitettävällä tasolla, ja ennakoinnin määrää eri asiakokonaisuuksissa on pystytty lisäämään. 25-vuotiasta Arenea kohdellaan jo varsin kunnioittavalla otteella – oli sitten kyseessä OKM tai Unifi, työelämän järjestöt tai isot yritykset. Arene on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, jonka missio on olla keskeisin suomalainen korkeakouluvaikuttaja, muuttaa maailmaa paremmaksi sekä toimia avoimesti ja vastuullisesti. Juuri nyt näyttää, että tuo missio toteutuu täysimääräisesti.

Rehtorit ovat – ehkä jonkun yllätykseksi – hyvin inhimillisiä olentoja. Parhaiten tämä näkyy rehtoreiden WhatsUp-ryhmässä, jossa käytävä keskustelu on aina ajassa. Asiallisen ja ajankohtaisen informaation, kollegiaalisten käytännetiedustelujen ja keskeisten uutisten kommentoinnin lisäksi siellä kukkii reilu huumori. Se voi pohjautua paikallisuuteen, Suomen eri osien veljelliseen kisailuun tai vaikkapa jääkiekkoon. Myös koulutukseen liittyvät meemit löytyvät takuuvarmasti tästä ryhmästä. Kaikki tämä tehdään kollegiaalisella lämmöllä ja keskinäisellä kunnioituksella. Rehtoreina me kaikki muodostamme Arenen ja me olemme Arene. Uskallan väittää, että ilman Arenea suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ei pystyttäisi tekemään niin hyvää työtä, kuin mitä nyt tehdään.

Teemu Kokko
Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja
Arenen jäsen vuodesta 2015

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Ammattikorkeakoulurehtoreiden vertaisryhmä Arene elää ja voi hyvin

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli