Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluaikainen työssäkäynti jatkaa kasvuaan –opintojen keskeyttäminen entistä harvinaisempaa

Ammattikorkeakouluopiskelijoista 5prosenttia käy töissä opintojen aikanaTyössäkäyvien osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien. Samaan aikaan tutkinto-opintojen keskeyttäneiden määrä on laskenut edellisvuodesta 7,1 prosenttiinkertovat Tilastokeskuksen 12.3. julkaisemat koulutustilastot. 

Korkeakouluopiskelijoiden työssä käyminen opintojen ohessa on pysyvät ilmiö Suomessa. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat muita opiskelijoita useammin töissä opintojensa aikana. 

Ammattikorkeakoulut kehittävät opiskelijoiden tekemän työn opinnollistamista, jolloin työnteko saadaan yhdistettyä osaksi opintoja ja oppimistaOpiskelujen aikainen työssäkäynti myös tukee työllistymistä valmistumisen jälkeen, kertoo asiantuntija Samuli Maxenius Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta. 

Yleisintä työnteko on palvelualan, terveys- ja hyvinvointialan sekä liiketalouden opiskelijoilla, joista yli 60 prosenttia on töissä opintojen ohessa.  

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavista töissä opintojen ohella on peräti 87 prosenttia, mikä kertoo tutkinnon luonteesta työssä olevien jatkuvana oppimisena. 

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2009–2018 

lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

Keskeyttäneiden määrä jatkaa laskuaan ja tutkintojen läpäisy parani 

Ammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen on jatkanut laskuaan. Vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnon keskeytti vain 7,1 prosenttia opiskelijoista. Opintonsa keskeyttäneiden määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2005 alkaen ja pysynyt samalla tasolla viime vuodet.  

Vähäisintä keskeyttäminen on terveys- ja hyvinvointialalla sekä kasvatusalalla. Isoista koulutusaloista suurimmat keskeyttämisprosentit olivat tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä tekniikan aloilla.  

Myös opintojen läpäisy eli tutkinnon suorittaminen on parantunut, vaikka ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa vain 53 prosenttia koulutuksen aloittaneista. Viidessä ja puolessa vuodessa tutkinnon suoritti 63 prosenttia aloittaneista. Kun aloittamisesta oli kulunut kuusi ja puoli vuotta nousi läpäisyaste 68 prosenttiin. 

Koulutuksen läpäisyssä on suuria eroja sukupuolten välillä. Naisista viidessä vuodessa tutkinnon suorittaa yli 73,5 prosenttia, kun miehissä luku jää alle 51 prosentin. Tätä jakoa selittää osalta koulutusalojen segregaatio miesten ja naisten aloihin. 

-Tietojenkäsittelyn opiskelijat työllistyvät jo opintojen aikana, jolloin tutkinto saattaa jäädä suorittamatta. Naisvaltaisella sosiaali- ja terveysaloilla tutkinto puolestaan on ehto ammatissa toimimiselle, Maxenius selittää alojen ja sukupuolten välisiä eroja. 

Tilastokeskus julkaisi torstaina 12.3. tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden työssäkäyntiä opintojen ohessa, opintojen keskeyttämistä ja opintojen kulkua toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa koskevia tilastoja vuodelta 2018. 

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2008/2009–2017/2018, % 

lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot
Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluaikainen työssäkäynti jatkaa kasvuaan –opintojen keskeyttäminen entistä harvinaisempaa