Ammattikorkeakouluopiskelijat YTHS:n palvelujen piiriin vuoden 2021 alussa – palveluverkko laajenee merkittävästi

Ammattikorkeakouluopiskelijan pääsevät vihdoin vuoden 2021 alusta yhdenvertaiseen asemaan yliopisto-opiskelijoiden kanssa, kun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut laajentuvat koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. YTHS julkaisi tiedot tulevasta palveluverkosta viime viikolla. YTHS vastaa tässä kirjoituksessa palveluverkkoa ja uudistusta koskeviin kysymyksiin.

Mitä muutoksia YTHS:n laajentuminen tuo ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalveluihin, YTHS:n laajennuksesta vastaava projektipäällikkö Tiina Andersén?

Nykyisellään ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollosta vastaavat kunnat ja palveluissa voi olla kuntakohtaisia eroja. Laajentumisen myötä kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille tulee yhtäläiset palvelut keskenään ja suhteessa yliopisto-opiskelijoihin.

YTHS julkaisi 13. helmikuuta tuleva palveluverkon vuodelle 2021. Montako uutta palvelupistettä YTHS perustaa? Entä joudutaanko vanhoja palvelupisteitä laajentamaan nykyisestä?

Lähivastaanottopalveluita on jatkossa saatavilla 52 paikkakunnalla. Näistä 21:llä on YTHS:n oma palvelupiste, ja niiden saavutettavuusalueella on noin 95 % opiskelijoista. Omat palvelupisteet ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opiskelupaikkakunnastaan riippumatta. Muilla paikkakunnilla lähivastaanottopalvelut tuottaa yhteistyökumppani. Nykyisin YTHS:llä on 12 palvelupistettä ja niiden kaikkien asiakasmäärät kasvavat. Laajennamme jo olemassa olevia palvelupisteitämme niin henkilöstön kuin toimitilojen osalta suhteessa kasvavaan asiakasmäärään.

Palveluverkko on suunniteltu tämänhetkisten opiskelijatietojen mukaan. Ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät ja toimintapaikkakunnat on kerätty suoraan korkeakouluilta. Tarkastamme tietoja vielä vuoden 2020 aikana, koska muutoksia saattaa tulla ennen lain voimaan astumista. Seuraamme aktiivisesti myös opiskelijoiden palveluiden käyttöä ja tarvittaessa teemme myöhemmässä vaiheessa muutoksia nyt suunniteltuun palveluverkkoon. Esimerkiksi Kokkolassa meille ilmoitettu opiskelijamäärä yliopisto-opiskelijat huomioiden on hyvin lähellä 2000 opiskelijan rajaa ja seuraamme erityisesti tämän paikkakunnan palveluiden käyttöä ja opiskelijamäärää aktiivisesti.

Kaikille paikkakunnille ei tule omaa YTHS:n palvelupistettä. Miten palveluntuotanto järjestetään niillä paikkakunnilla, joissa palveluiden tarjonnasta vastaavat yhteistyökumppaneiden palvelupisteet?

Noin 5 % opiskelijoista saa lähivastaanottopalvelut yhteistyökumppanilta. Näin voimme taata pienempien paikkakuntien opiskelijoille laajemmat ja toimintavarmemmat palvelut kuin mihin pystyisimme osa-aikaisella henkilöstöllä. Järjestämme palveluiden hankinnasta kevään aikana hankintalain mukaisen kilpailutuksen, jonka jälkeen pääsemme nimeämään paikkakuntakohtaiset yhteistyökumppanit.

Vaikka lähipalvelut tuottaisi yhteistyökumppani, kuuluvat kaikki opiskelijat YTHS:n palveluohjauksen ja hoidontarpeen arvioinnin piiriin ja heidän käytettävissään on samat sähköiset ja etäpalvelut opiskelupaikkakunnastaan riippumatta. YTHS vastaa myös aina itse oppilaitosten kanssa tehtävästä opiskeluyhteisötyöstä.

Tuoko laajentuminen palvelupisteiden lisääntymisen lisäksi muita uusia palvelukanavia opiskelijoiden käyttöön?

YTHS:llä on käynnissä laajoja palveluiden kehittämisprojekteja. Tavoitteenamme ei ole vain laajentaa nykyistä palvelumallia vaan miettiä, että miten pystymme tuottamaan opiskelijalähtöisiä palveluita entistä laadukkaammin. Pyrimme asioinnin vaivattomuuteen tuomalla uusia yhteydenottotapoja ja kehittämällä sähköisten ja etäpalveluiden käyttöä.

Pilotoimme uusia toimintatapoja jo kuluvan vuoden aikana nykyisissä palvelupisteissämme, jotta laajentumisen yhteydessä pystyisimme siirtymään mahdollisimman saumattomasti uuteen palvelumalliin kaikilla paikkakunnilla.

YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä yli kaksinkertaistuu vuoden vaihteessa 270 000 korkeakouluopiskelijaan. Valtion budjetissa on tälle vuodelle varattu 4,4 miljoona euroa laajentamista varten. Riittävätkö rahat ja aika uudistuksen toteuttamiseen?

Olemme saaneet laajentumiseen valtionavustusta 4,65 miljoonaa euroa: 250 000 e laajentumisen suunnitteluun vuodelle 2019 ja 4,4 miljoonaa euroa laajentumisen toteuttamiseen vuonna 2020. Määräraha on realistinen suhteessa laatimiimme laskelmiin.

Aikataulussa on toki omat haasteensa, kun esimerkiksi rekrytoinnit, remontit ja hankinnat kohdistuvat lyhyelle aikavälille, mutta huolellisella suunnittelulla ja ennakkovalmistautumisella ovat nekin täysin toteutettavissa. On myös tärkeää varautua ennalta mahdollisiin riskeihin ja tehdä niiden osalta varasuunnitelmia, jotta palvelut pystytään takaamaan kaikille opiskelijoille vuoden 2021 alussa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut laajenevat koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita, kun uusi laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1. tammikuuta 2021. Lakimuutoksen myötä ammattikorkeakoulujen ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat opiskelija siirtyvät kunnallisten terveyspalveluiden piiristä YTHS:n palveluiden piiriin. Uuden lain mukaan Kansaneläkelaitos vastaa korkeakouluopiskelijoiden terveyspalveluiden järjestämisestä ja YTHS varsinaisten palveluiden tuottamisesta. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittaa pääosin valtio, jonka osuus rahoituksesta on 77 %. Opiskelijoiden maksamalla terveydenhuoltomaksulla katetaan jatkossa 23 %. Uudistuksen yhteydessä myös poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat siirtyvät YTHS:n palveluiden piiriin.

YTHS:n on määritellyt omana toimintana tuotettavan palvelupisteen asiakaspohjaksi 2000 opiskelijaa. Suunterveyden palvelut YTHS toteuttaa itse, mikäli korkeakoulupaikkakunnalla on vähintään 4000 opiskelijaa, mutta myös alle 4000 opiskelijan palvelupisteisiin YTHS pyrkii tuomaan suppeat suunterveyden palvelut. Paikkakunnilla, joilla opiskelijamäärä jää alle näiden kynnysarvojen, palvelut tuotetaan yhteistyökumppanien avulla.

Lue lisää:

Lisätietoa YHTS:n laajentumisesta löydät täältä >>  

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Ammattikorkeakouluopiskelijat YTHS:n palvelujen piiriin vuoden 2021 alussa – palveluverkko laajenee merkittävästi