Ammattikorkeakoulujen yhteinen UAS Journal verkkolehti täyttää 10 vuotta!

AMK-verkkolehteä kehitetään muodoiltaan ja sisällöltään vaikuttavammaksi ja kiinnostavammaksi. Tavoitteena on laajentaa sisällöntuottajakuntaa sekä lisätä käyntejä lehden verkkosivuilla.

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli innovaatio- ja oppimisen ekosysteemeissä, joissa tuotamme yhdessä elinkeinoelämän, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin kanssa uutta käytännönläheistä tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Hyödynnettävyyden edistäminen viestinnän keinoin on yksi vaikuttavuuden ja hyödynnettävyyden toimintamalleista. Viestintään kuuluvat monikanavainen ja laajapohjainen toiminnallisuus, laadukkaat julkaisut sekä erilaiset asiantuntija- ja kehittäjäverkostot. UAS Journal edistää näitä kaikkia tekijöitä innostamalla moniammatillisesti korkeakoulutoimijoita tekemään ammattikorkeakoulunsa avointa TKI-toimintaa ja osaamista näkyväksi.

Lehden tehtävänä on tukea ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja tehdä vaikuttavuuden “hat trick” osaavien ihmisten, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen sekä julkaistujen tuotosten avulla. Lehti toimii myös ammattikorkeakoulujen yhteisöllisenä kehittämisen foorumina, hankekulttuurin kehittäjänä ja tutkivan/kehittävän työotteen vahvistajana. UAS Journal ylläpitää ja kehittää työelämäedustajien, alumnien, korkeakouluhenkilöstön ja -opiskelijoiden ammatillista osaamista.

Vastuullinen tulevaisuus tehdään yhdessä.

Toteutamme ammattikorkeakoulujen viestintää yhdessä kaikkien kiinnostuneiden kanssa. Vuosittain lehdessä ilmestyvissä artikkeleissa on mukana lähes sata kirjoittaa ja yksittäisiä artikkeleja luetaan verkkosivuilla tuhansia kertoja. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän lehden toimituslinja on säilynyt alkuperäisen mukaisena kolmen päätoimittajan (Mervi Friman, Riitta Rissanen ja Ilkka Väänänen) aikana laajentuen 2016 kansainväliseen erikoisnumeroyhteistyöhön eurooppalaisen EAPRIL-järjestön kanssa.

Viime vuosina lehden visuaalisuutta on lisätty ja taittoa muutettu luettavuuden ja selkeyden parantamiseksi. Tavoitteena on julkaista napakan pituisia artikkeleja saaden samalla useampia kirjoituksia esiin. Haluamme edelleen vastata ajankohtaisiin aiheisiin ja otammekin mielellämme vastaan lehteen liittyvää palautetta sekä kehittämis- että teemaehdotuksia.

UAS Journalin onnistuminen riippuu pitkälti meistä kaikista.

Vietämme siis parhaillaan lehden 10-vuotisjuhlavuotta, minkä teemana on yhtenevästi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tämän vuoden yhden toiminnan painopisteen mukaisesti ”kestävä kehitys”. Maaliskuun 16. ilmestyvä 10-vuotisjuhlanumero on järjestyksessään 38. numero. Sen suosio oli huima. Saimme ennätysmäärän, yhteensä 60 artikkeliehdotusta.

Seuraava toukokuussa ilmestyvä numero painottuu ekologiseen kestävyyteen ja lokakuun numero sosiaaliseen kestävyyteen. Kestävän kehityksen -teemanumeroiden tavoitteena on tunnistaa ja levittää keinoja, joilla kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan nykyistä paremmin. Teemaan sisältyvät ammattikorkeakoulujen kaikki toimintatavat ja prosessit sekä koulutuksen sekä TKI-toiminnan sisällöt. Kirjoittajakutsut julkaistaan lehden kotisivulla. Tervetuloa tekemään osaltaan näkyväksi isoa ja monipuolista kuvaa suomalaisten ammattikorkeakoulujen vahvasta ja monipuolisesta osaamisesta sekä tärkeästä roolista soveltavassa tutkimustoiminnassa sekä käytännönläheisessä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa!

Lisätietoja:

Kirjoittajakutsut ja lisätietoja AMK-lehti / UAS Journal – ammattikorkeakoulujen yhteisestä verkkolehdestä >>

Ilkka Väänänen
päätoimittaja

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Ammattikorkeakoulujen yhteinen UAS Journal verkkolehti täyttää 10 vuotta!