Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta jatkoi kasvua vuonna 2019

Ammattikorkeakoulut saivat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 122 miljoonaa euroa ulkopuolista hankerahoitusta vuonna 2019. Kasvua edellisestä vuodesta oli 16 miljoonaa eli noin 15 prosenttia.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on jatkanut laajentumista vuodesta 2015. Tuolloin EU-ohjelmakauden vaihtumisen ja valtiontalouden leikkausten jälkeen ammattikorkeakoulut saivat TKI-toimintaan 70 miljoonaa ulkopuolista rahoitusta. Neljässä vuodessa ulkopuolinen rahoitus on lisääntynyt yli 50 miljoonaa euroa.

-Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on riippuvaista EU-rahoituksesta, kun kansalliset rahoitukset kohdistuvat akateemiseen tutkimukseen tai yrityksille, tilannetta arvioi Arenen TKI-valiokunnan puheenjohtaja rehtori Vesa Taatila.

Ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta 58 prosenttia tuli eri EU-lähteistä, joista tärkeimpiä ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 30,3 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 22,5 miljoonaa euroa. Kotimaisista rahoituslähteistä tärkeimmän muodostavat eri ministeriöiden myöntämät hankerahoitukset (25,3 M€).

Ulkopuolisesta rahoituksesta 90 prosenttia oli julkista ja 10 prosenttia yksityistä rahoitusta, joka tuli lähinnä yrityksiltä (7,3 M€) sekä säätiöiltä ja rahastoilta (4,2 M€).

-Yksityisen rahoituksen pienestä osuudesta huolimatta lähes kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tapahtuu yhdessä työorganisaatioiden kanssa, jolloin julkisen rahoituksen hyödyt kohdistuvat suoraan suomalaisen työelämän hyödyksi, muistuttaa rehtori Taatila.

Käytännössä ammattikorkeakoulut tukevat palveluiden, tuotteiden ja liiketoiminnan uudistamista.

TKI-toiminnan koko volyymi ammattikorkeakouluissa oli noin 220 miljoonaa euroa, josta ulkopuolinen rahoitus kattoi yli puolet. Loput rahoitetaan korkeakoulujen saamalla perusrahoituksella. Tarkastelussa ovat mukana kaikki 24 ammattikorkeakoulua mukaan lukien Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland.

Vuodesta 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksesta on osa jaettu niiden saaman ulkopuolisen TKI-rahoituksen perusteella. Vuonna tämä summa nousi 61 miljoonaan euroon (8 %) 22 ammattikorkeakoulun osalta. Ammattikorkeakoulujen käyttämä rahoitus on yleiskatteista huolimatta rahoitusmallin ehdoista.

Työelämää ja aluekehitystä palveleva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen toinen perustehtävä koulutuksen ohella. Ammattikorkeakoulujen TKI-työn erityispiirteenä on opiskelijoiden merkittävä osallistuminen hankkeisiin osana opintojen, työharjoittelun ja opinnäytetöiden suorittamista. Kaikista perustutkinto-opiskelijoiden opintopisteistä 14 prosenttia suoritettiin TKI-toiminnan yhteydessä.

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta jatkoi kasvua vuonna 2019