Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta jatkoi kasvua vuonna 2019

Ammattikorkeakoulut saivat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 122 miljoonaa euroa ulkopuolista hankerahoitusta vuonna 2019. Kasvua edellisestä vuodesta oli 16 miljoonaa eli noin 15 prosenttia.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on jatkanut laajentumista vuodesta 2015. Tuolloin EU-ohjelmakauden vaihtumisen ja valtiontalouden leikkausten jälkeen ammattikorkeakoulut saivat TKI-toimintaan 70 miljoonaa ulkopuolista rahoitusta. Neljässä vuodessa ulkopuolinen rahoitus on lisääntynyt yli 50 miljoonaa euroa.

-Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on riippuvaista EU-rahoituksesta, kun kansalliset rahoitukset kohdistuvat akateemiseen tutkimukseen tai yrityksille, tilannetta arvioi Arenen TKI-valiokunnan puheenjohtaja rehtori Vesa Taatila.

Ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta 58 prosenttia tuli eri EU-lähteistä, joista tärkeimpiä ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 30,3 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 22,5 miljoonaa euroa. Kotimaisista rahoituslähteistä tärkeimmän muodostavat eri ministeriöiden myöntämät hankerahoitukset (25,3 M€).

Ulkopuolisesta rahoituksesta 90 prosenttia oli julkista ja 10 prosenttia yksityistä rahoitusta, joka tuli lähinnä yrityksiltä (7,3 M€) sekä säätiöiltä ja rahastoilta (4,2 M€).

-Yksityisen rahoituksen pienestä osuudesta huolimatta lähes kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tapahtuu yhdessä työorganisaatioiden kanssa, jolloin julkisen rahoituksen hyödyt kohdistuvat suoraan suomalaisen työelämän hyödyksi, muistuttaa rehtori Taatila.

Käytännössä ammattikorkeakoulut tukevat palveluiden, tuotteiden ja liiketoiminnan uudistamista.

TKI-toiminnan koko volyymi ammattikorkeakouluissa oli noin 220 miljoonaa euroa, josta ulkopuolinen rahoitus kattoi yli puolet. Loput rahoitetaan korkeakoulujen saamalla perusrahoituksella. Tarkastelussa ovat mukana kaikki 24 ammattikorkeakoulua mukaan lukien Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland.

Vuodesta 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksesta on osa jaettu niiden saaman ulkopuolisen TKI-rahoituksen perusteella. Vuonna tämä summa nousi 61 miljoonaan euroon (8 %) 22 ammattikorkeakoulun osalta. Ammattikorkeakoulujen käyttämä rahoitus on yleiskatteista huolimatta rahoitusmallin ehdoista.

Työelämää ja aluekehitystä palveleva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen toinen perustehtävä koulutuksen ohella. Ammattikorkeakoulujen TKI-työn erityispiirteenä on opiskelijoiden merkittävä osallistuminen hankkeisiin osana opintojen, työharjoittelun ja opinnäytetöiden suorittamista. Kaikista perustutkinto-opiskelijoiden opintopisteistä 14 prosenttia suoritettiin TKI-toiminnan yhteydessä.

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta jatkoi kasvua vuonna 2019