Ammattikorkeakoulujen soveltava tutkimus kasvussa

-Yritysten ja työpaikkojen kanssa tehtävät kehittämishankkeet, soveltava tutkimus ja tuotekehitys ovat kovassa kasvussa, kertoo varapuheenjohtaja Petri Raivo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta.

Ulkopuolinen rahoitus TKI-toimintaan kasvoi 25 prosenttia ja hankkeisiin osallistuvien kumppaneiden määrä 50 prosenttia vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna.

Ammattikorkeakoulut saivat ulkopuolista rahoitusta 95 miljoonaa euroa yhteensä 2250 hankkeeseen. Oma rahoitus huomioiden TKI-toiminnan volyymi nousee 166 miljoonaan euroon. Ulkopuolinen hankerahoitus muodostaa jo 10 prosenttia ammattikorkeakoulujen koko liikevaihdosta.

Ulkopuolisia kumppaneita hankkeissa oli mukana 13 000, joista 7000 eli yli puolet oli yrityksiä. Korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia oli kumppaneista kuudesosa. Yhteistyötä tehdään erityisesti pk-yritysten kanssa. Alueellisesti kattava ammattikorkeakouluverkko tavoittaa ne hyvin.

-Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoituksesta käytettiin 56 prosenttia kehittämistoimintaan, 41 prosenttia soveltavaan tutkimukseen ja 3 prosenttia perustutkimukseen, Raivo kertoo.

Rakennerahastot tärkeitä

Ulkopuolisesta rahoituksesta vajaa puolet, 45 miljoonaa euroa, tuli EU:n rakennerahastoista.

Raivon mukaan ammattikorkeakoulujen kannalta on erittäin tärkeää, että Suomi säilyy rakennerahastojen piirissä ja rakennerahastoja käytetään nykyistä enemmän soveltavaan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan.

Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta ammattikorkeakoulut saivat viisi miljoonaa euroa. Summa oli 50 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

EU:n Horisontti 2020 ja Suomen Akatemian kansallinen rahoitus keskittyvät tieteellisen perustutkimuksen rahoitukseen, joten ne eivät riittävästi tunnista ammattikorkeakoulujen työelämälähtöistä kehittämistä ja tutkimusta.

Ammattikorkeakoulujen toiminnassa näkyy Tekesin avustusmuotoisen rahoituksen heikkeneminen.

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimuksen ja innovaatioiden kansallinen rahoitus 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Suomi oli tällä tasolla 10 vuotta sitten. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää erityisesti yritysten panostuksia.

-Julkisella TKI-rahoituksella on houkuteltava yritysrahoitusta, Petri Raivo esittää. Tämän vuoksi julkisella TKI-rahoituksella olisi tuettava myös innovaatioita, tuotekehitystä ja soveltavaa tutkimusta.

Suomessa on 280 000 alle 50 henkilöä työllistävää yritystä, joista reilu 2000 raportoi Tilastokeskukselle TKI-toimintaa.

Kolmannes ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä osallistuu kehittämis- ja tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Mukana on myös opiskelijoita, jotka oppivat työelämässä tarvittavia kehittämistaitoja.

Arene keräsi huhti-toukokuussa ammattikorkeakouluilta tiedot vuoden 2017 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteutumista.

Ammattikorkeakoulujen TKI lukuja 2017 (pdf)

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Ammattikorkeakoulujen soveltava tutkimus kasvussa